centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 23.05.2006 Koordynator: Monika Handzelewicz

Konsultacje programowe i prowadzenie obrad:
Kazimierz Schmidt (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych)

PROGRAM

23 maja 2006 r.
10:00 Wykład: Czy nadchodzi nowa era w archiwizacji dokumentów elektronicznych? - długoterminowe przechowywanie na przykładzie Electronic Record Archive (ERA)
dr Hubert Wajs (Archiwum Główne Akt Dawnych)
Rafał Magryś (Archiwum Państwowe w Lublinie)
 • Zmiana mediów komunikacyjnych w agencjach federalnych
 • Stale rosnąca produkcja rozmaitego typu danych elektronicznych (emaile, dane GIS, VRML etc.)
 • Nakazy sądów przechowywania wszystkich danych, niezależnie czy zostana przekopiowane do standardow pozwalajacych na ich dlugoterminowe zachowanie
 • ERA - nowa era podejścia do problemu danych elektronicznych:
  • idea,
  • współpraca agencji federalnych i ośrodków badawczych,
  • proces produkcji,
  • amerykańskie podejście do warunków koniecznych, jakie ma spełniać produkt finalny,
  • finansowanie,
  • procedury przetargowe,
 • Kiedy naprawde nadejdzie nowa ERA?
  • jak będzie wyglądać system,
  • termin ukończenia,
  • rzeczy stojące pod znakiem zapytania (np. czy system bedzie na tyle dobry, że przetrzyma "próbę czasu" w galopującej rzeczywistości technicznej)
10:50 Wykład i dyskusja: Digitalizacja tradycyjnych materiałów archiwalnych a archiwizacja dokumentów elektronicznych - różnice. Metadane w procesie archiwizacji dokumentów elektronicznych
Kazimierz Schmidt
(Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych)
11:40 Prezentacja: Archiwa wirtualne - dostęp przez Internet do zasobów archiwum
 • Od systemu bibliotecznego do archiwum czyli krótka historia rozwoju
 • DigiTool firmy Ex Libris - system do kompleksowej obsługi archiwów elektronicznych
 • EAD, dokumenty, obrazy, strony www, muzyka, film...
 • Archiwa w internecie:
  1. ERA w Australii (Electronic Research Archive)
  2. Center for Jewish History w USA
Maciej Dziubecki
(Ex Libris/ALEPH Polska)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:40 Prezentacja firmowa: Backup i archiwizacja - parę praktycznych doświadczeń
Praktycznie wszystkie współczesne centra danych eksploatują systemy backupu i zabezpieczenia danych na różnym poziomie zaawansowania. Praktycznie wszystkich dotknął lawinowy przyrost objętości posiadanych repozytoriów danych. Prosta rozbudowa pojemności zaczęła być co najwyżej przesunięciem problemu w czasie a nie racjonalną perspektywą rozwoju. Stąd zainteresowanie różnymi systemami hierarchizowania i archiwizacji danych jako podstawowego mechanizmu pozwalającego ogarnąć coraz większe i większe systemy pamięci masowej. Niniejsza prezentacja ma na celu przekazanie paru praktycznych doświadczeń z wdrożeń takich systemów ochrony danych na polskim rynku.
Zbigniew Swoczyna
(Sun Microsystems)
13:10 Wykład: Nowoczesne w pełni zinformatyzowane archiwum a ochrona danych osobowych
 • Zakres stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w archiwizacji
 • Pojęcie "zbiór danych osobowych" w archiwizacji. Problem rejestracji "zbiorów archiwalnych".
 • Dopuszczalność przetwarzaniach danych osobowych w procesach archiwizacji.
 • Dostęp zainteresowanych do zasobów archiwalnych a publicznoprawna ochrona danych osobowych. Dostęp do danych o osobach sprawujących funkcje publiczne.
 • Warunki powierzenia przetwarzania danych archiwalnych podmiotom trzecim
 • Obowiązki zabezpieczenia technicznego i organizacyjnego danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych
Andrzej Krasuski
(CMS Cameron McKenna)
14:00 Wykład: Nie tylko ustawa o informatyzacji i ustawa o archiwach - czyli o dokumencie elektronicznym w przepisach prawa
Wiesław Paluszyński
14:50 Dyskusja panelowa: Kryteria wyboru systemu składania i przechowywania danych. Optymalizacja kosztów ponoszonych na budowę i utrzymanie systemu składowania danych w relacji do wartości przechowywanych danych
Moderator: Kazimierz Schmidt
(Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych)
15:30 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów, losowanie upominków
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78