centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 17.05.2006 Koordynator: Magdalena Kowalska

PROGRAM

Warsztaty prowadzi:
Krzysztof Młynarski, Teleinformatica

17 maja 2006 r.
10:00 Obiektywne określanie wartości posiadanej informacji:
 • identyfikowanie posiadanych zasobów informacyjnych,
 • określenie klas ważności posiadanych informacji,
 • opracowanie i wdrożenie schematu obiegu informacji na terenie instytucji oraz poza nią,
 • prowadzenie systematycznego audytu obiegu informacji.
11:00 Najważniejsze przepisy i normy dotyczące prawidłowego zarządzania dokumentami:
 • przegląd najważniejszych aktów prawnych,
 • przegląd najważniejszych norm i standardów,
 • podstawowe wytyczne normy ISO/IEC 17799,
 • korzyści wynikające z wdrożenia systemu ochrony informacji zgodnego z normą ISO/IEC 17799.
12:00 Lunch
12:30 Polityka Bezpieczeństwa Informacji - jako kluczowy element systemu informatycznego:
 • pojęcie Polityki Bezpieczeństwa Informacji,
 • wartość informacji, a ryzyko,
 • źródła zagrożeń systemów informatycznych,
 • metodyka ochrony informacji,
 • zalecane środki bezpieczeństwa,
 • Dokument Zasad Bezpieczeństwa,
 • wdrażanie systemu zabezpieczeń,
 • aspekty ekonomiczne,
 • zarządzanie bezpieczeństwem systemu informatycznego.
13:30 Zapobieganie zagrożeniom informacji na stacjach roboczych i urządzeniach przenośnych:
 • oprogramowanie antywirusowe,
 • narzędzia do usuwania "spyware",
 • firewall - osobista "ściana ognia",
 • oprogramowanie do szyfrowania danych,
 • dodatkowe zabezpieczenia systemu operacyjnego,
 • bezpieczeństwo pracy w sieciach bezprzewodowych,
 • okresowa kontrola poziomu zabezpieczeń.
14:30 Przerwa
14:45 Techniki zabezpieczania i uwierzytelniania dokumentów:
 • pojęcie bezpieczeństwa dokumentu,
 • zabezpieczenia udostępniane przez aplikacje,
 • zabezpieczenia archiwów danych,
 • konwencjonalne sumy kontrolne,
 • wykorzystanie technik kryptograficznych,
 • podpis cyfrowy,
 • zabezpieczanie transmisji danych,
 • steganografia i kryptografia,
 • standaryzacja dostępnych rozwiązań.
15:45 Ataki socjotechniczne i jak im zapobiegać:
 • inżynieria socjotechniczna,
 • rodzaje ataków socjotechnicznych,
 • cechy potencjalnych ofiar,
 • socjotechniczne ataki komputerowe,
 • inżynieria socjotechniczna - metody zapobiegania.
16:45 Podsumowanie warsztatów, rozdanie certyfikatów udziału
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78