centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 21.11.2006 Koordynator: Iwona Kornet

Nasza najnowsza propozycja szkoleniowa przedstawia różnorodne walory zastosowań informatyki w obrocie nieruchomościami: od zarządzania klientami i sprzedażą, poprzez wycenę nieruchomości, informatyzację ksiąg wieczystych, aż po promocyjną i komercyjną rolę portali internetowych.

Dlatego też jesteśmy przekonani o celowości i korzyściach udziału w konferencji przez wszystkich, mających profesjonalne związki z obrotem nieruchomościami. Celem konferencji jest pokazanie firmy obrotu nieruchomościami, jako małego bądź średniego przedsiębiorstwa. Zaprezentowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych nie tylko używanych w specyfice branży obrotu nieruchomościami, ale również do gromadzenia i analizowania danych, planowania, realizacji i kontroli podejmowanych decyzji.

Adresatami konferencji są wszyscy, którzy mają do czynienia z obrotem nieruchomościami, czyli: pośrednicy obrotu nieruchomościami, deweloperzy oferujący na sprzedaż swoje nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowi, ubezpieczyciele majątkowi, notariusze, kancelarie prawnicze, przedstawiciele sektora bankowego oraz przedstawiciele innych zawodów obsługujących rynek nieruchomości.

PROGRAM

21 listopada 2006 r.
10:00 Wykład i dyskusja: Zarządzanie poprzez Internet - rola portalu internetowego w nowoczesnej firmie sektora nieruchomości
Witold Radzio
(Dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomościach, GUGiK)

10:40 Wykład: Obszary zastosowań informatyki w zarządzaniu i obrocie nieruchomościami
 • Gromadzenie i przetwarzanie danych dla potrzeb obsługi nieruchomości
 • Wspomaganie decyzji w zarządzaniu i obrocie nieruchomościami z wykorzystaniem inteligentnych narzędzi informatycznych
 • "Inteligentne" budynki
Dariusz Sala
(Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania)

11:20 Prezentacja sponsorska: Inwestycja pod kontrolą - skuteczne zarządzanie procesem sprzedaży
 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Obsługa klienta
 • Analizy i raportowanie
Ewelina Bancarzewska i Marcin Mazurkiewicz
(BONAIR S.A.)

12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Systemy informatyczne w wycenie nieruchomości
 • Dane (identyfikacja i wycena nieruchomości, jakość danych, źródła danych)
 • Wycena (zawód rzeczoznawcy, warsztat, metody wyceny i ich możliwości automatyzacji, przykłady i perspektywy rozwoju)
 • Powszechna taksacja nieruchomości (za i przeciw, inne państwa, rola rzeczoznawcy, modele taksacji, rozwiązania systemowe)
dr inż. Piotr Parzych
(Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Informacji o Terenie)

13:10 Prezentacja: Xpertis Deweloper - Kompleksowe wsparcie informatyczne w zarządzaniu procesami inwestycyjnymi i sprzedaży oraz komunikacją z otoczeniem dla firmy deweloperskiej
 • Środowisko przepływu informacji, pracy i wiedzy oparte o IBM Lotus Notes/Domino
 • Zarządzanie komunikacją z otoczeniem
 • Planowanie struktury i kosztów inwestycji
 • Zarządzanie realizacją inwestycji
 • Planowanie struktury i wartości sprzedaży mieszkań i obiektów pod inwestycje
 • Zarządzanie sprzedażą
Marcin Wierzbicki
(Macrologic S.A.)

13:40 Prezentacja: System do zarządzania kontaktami z klientem - na przykładzie programu recentCRM
 • Omówienie roli systemów CRM w budowaniu trwałej relacji z klientem
 • Prezentacja systemu recentCRM "na żywo":
  • notatki
  • zadania
  • kontrakty
  • korespondencja seryjna
Andrzej Banach
(System Engineer, Connect Distribution)

14:10 Przerwa
14:30 Wykład: Elektroniczna księga wieczysta - nowa jakość w obrocie? Wpływ informatyzacji ksiąg wieczystych na ich funkcje spełniane w obrocie nieruchomościami
 • Wprowadzenie - rola i funkcje ksiąg wieczystych
 • Informatyzacja ksiąg wieczystych w kontekście ich funkcji w obrocie
 • Migracja ksiąg wieczystych
Piotr Mysiak
15:10 Wykład: Zarządzanie ryzykiem informatycznym, z uwzględnieniem specyfiki obrotu nieruchomościami
 • Definicja ryzyka oraz ryzyka informatycznego
 • Statystyki dotyczące ryzyk informatycznych
 • Metodyki zarządzania ryzykiem informatycznym
 • Proces zarządzania ryzykiem informatycznym
Mariusz Pawłowski
(Optima Partners)

15:50 Wykład: Metody i techniki obliczania rentowności projektów informatycznych
 • Stosowane metody oceny rentowności projektów IT
 • Czy rynek nieruchomości jest specyficzny z punktu widzenia systemów IT
 • Analiza wykonywalności jako element nadrzędny analizy rentowności
 • Nowoczesne metody analityczne: analizy scenariuszowe w IT
Jarosław Żeliński
(analityk biznesowy, MILSTAR)

16:30 Zakończenie programu, losowanie nagród
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78