centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 30.08.2006 Koordynator: Jakub Nawrocki

Współczesne przedsiębiorstwo przemysłowe, aby sprostać wymaganiom konkurencyjnego rynku musi wykorzystywać systemy informatyczne. Pozwalają one nie tylko "zapanować" nad olbrzymią ilością przechowywanych i przetwarzanych danych, ale także sprawniej funkcjonować i podejmować trafne decyzje. Dla ogromnej większości przedsiębiorstw z branży przemysłowej i wielu pokrewnych najlepszym rozwiązaniem są systemy klasy ERP, a wraz z nimi zaimplementowany standard zarządzania MRPII. Nie każde jednak może się zadowolić systemem ogólnego przeznaczenia, poszukiwane są rozwiązania jak najlepiej odpowiadające specyficznym potrzebom poszczególnych branż. Dodatkowo przedsiębiorstwa przemysłowe potrzebują wyspecjalizowanych systemów w zakresie projektowania produktów, sterowania procesami produkcyjnymi, zarządzania magazynami, itp.
Optymalizacja procesów zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa nie wystarcza do uzyskania i zachowania przewagi konkurencyjnej. Firmy szukają swojej szansy w usprawnieniu i optymalizacji kontaktów z otoczeniem. Możliwymi do zastosowania strategiami są zarządzanie łańcuchem dostaw (Supply Chain Management - SCM) lub zarządzanie relacjami z klientami (Customer Relationship Management - CRM), które także wymagają wsparcia technologią informacyjną. Przedsiębiorstwa przemysłowe szukając wsparcia w procesach decyzyjnych sięgają też po hurtownie danych i narzędzia analityczne, szczególnie przydatne w analizach kosztów i przychodów, ocenie produktów, czy poszukiwaniu nowych rynków.
Pojawienie się nowych technologii informacyjnych może wywołać zmiany w metodach prowadzenia działalności. I tak np. technologie mobilne czy RFID wprowadzają nowe możliwości w zarządzaniu zaopatrzeniem, transportem, zapasami, półproduktami czy wyrobami gotowymi. Sam zakup technologii czy systemu informatycznego może nie wystarczyć do odniesienia sukcesu. Możemy o nim mówić dopiero po udanym wdrożeniu. Stąd też na naszej konferencji chcielibyśmy przedstawić nie tylko same rozwiązania informatyczne, ale także przykłady ich wdrożeń, te bowiem najlepiej świadczą o możliwościach tkwiących w poszczególnych technologiach.

PROGRAM

30 sierpnia 2006 r.
10:00 Wykład inauguracyjny: Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie przemysłowym:
 • zastosowania systemów informatycznych w przedsiębiorstwie przemysłowym: zarządzanie zasobami (MRPII/ERP), zarządzanie produkcją (MES), automatyka przemysłowa, wspomaganie podejmowania decyzji (Business Intelligence)
 • strategie osiągania przewagi konkurencyjnej: zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM), zarządzanie relacjami z klientami (CRM)
 • integracja systemów informatycznych w środowisku heterogenicznym typowym dla przedsiębiorstw z branży przemysłowej
dr Przemysław Polak
(Szkoła Głowna Handlowa)

10:40 Prezentacja firmowa: Zarządzanie produkcja i wydajnością - systemy SCADA i MES
Andrzej Garbacki
(Dyrektor Działu Oprogramowania Przemysłowego ASTOR Sp. z o.o.)
11:10 Prezentacja firmowa: Optymalizacja procesów produkcyjnych i logistycznych - korzyści z wdrożenia systemu IFS Applications w firmie meblarskiej Profim
Grzegorz Dybus
(Dyrektor Logistyki, Profim)
11:40 Prezentacja firmowa: Case Study: Rozwiązania wspomagające zarządzanie produkcją w zintegrowanym systemie ERP Softlab SQL - prezentacja wybranych wdrożeń
Bogusław Tober
(SOFTLAB)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:40 Case study: Projektowanie strategii informatyzacji na przykładzie przedsiębiorstwa branży komunikacyjnej
 • problematyka strategii informatyzacji dużych, wielozakładowych przedsiębiorstw
 • metody prowadzenia prac analitycznych i projektowych związanych z: diagnozą informatyczną i organizacyjną firmy, restrukturyzacją procesów gospodarczych oraz opracowaniem architektury technicznej nowego rozwiązania informatycznego
 • zasady zarządzania procesem informatyzacji
 • ramowe wytyczne dotyczące procesu wdrożenia systemu informatycznego złożonego z podsystemu ERP (FK, MM, GR, KP) oraz specjalistycznego podsystemu wspomagającego planowanie przewozów.
dr inż. Andrzej Kamiński
(Kierownik Projektu Systemu Informatycznego, Miejskie Zakłady Autobusowe)
13:20 Case study: Wdrożenia systemu klasy ERP - MBS NAVISION (obecnie MS Dynamics) w firmie Zepter International Poland, oraz Zepter Serbia i Zepter Ukraina
 • strategia informatyczna Holdingu ZEPTER oparta o MS Dynamics NAV i MFG Pro.
 • Zakres zakładanych prac wdrożeniowych NAVISION w Zepter International
 • przyjęta metodyka wdrożeniowa
 • osiągnięcia i problemy w realizacji prac
 • roll out wdrożenia na kolejne jednostki Holdingu na przykładzie Serbii i Ukrainy.
Robert Rogoziewicz
(Dyrektor IT Holdingu Zepter International, Prezes zarządu Zepter IT Sp.o.o.)
14:00 Wykład: Ocena rentowności systemu ERP w przedsiębiorstwie przemysłowym
 • model procesów biznesowych przedsiębiorstwa jako podstawa analizy obszaru i rentowności wdrożenia
 • TCO jako narzędzie analizy kosztów eksploatacji systemu i wspieranych procesów
 • modelowanie biznesowe jako metoda analizy łańcucha wartości dodanej w firmie
 • scenariusze i analiza łączna TCO i wartości dodanej w procesach biznesowych jako metoda szacowania rentowności wdrożenia systemu ERP
Jarosław Żeliński
(IT-Consulting)
14:40 Wykład: Kontrakty na wdrożenie systemów Teleinformatycznych. Podstawowe zmiany w systemie zamówień publicznych
 • Kontrakty na wdrożenie systemów Teleinformatycznych:
  • możliwe konstrukcje prawne: umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług
  • zalety i wady każdej z konstrukcji prawnych - jakie rozwiązanie wybrać
  • przedmiot umowy wdrożeniowej
  • licencje na oprogramowanie oraz wdrożenie - jedna czy dwie umowy? Odbiory - potrzeba ścisłych uregulowań
  • zasady odpowiedzialności: wina, ryzyko, zasady słuszności
 • Stosowanie znowelizowanego prawa zamówień publicznych:
  • zakres zmian wprowadzonych nowelizacją prawa zamówień publicznych;
  • nowe zasady dotyczące protestów, odwołań oraz skarg;
   • obecne znaczenie skargi do sądu
   • protesty - jak, co i kiedy?
   • przyłączenia się do protestów - kto, z kim, dlaczego?
   • odwołania
 • Dialog konkurencyjny i aukcja elektroniczna - całkiem nowe rozwiązania
dr Wojciech Kaliński
(Kancelaria Prawna Kuczek&Maruta)

15:40 Pytania i odpowiedzi
16:00 Zakończenie konferencji
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78