centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 07.06.2006 Koordynator: Iwona Kornet

PROGRAM

7 czerwca 2006 r.
10:00 Wykład inauguracyjny: Czy informatyzacja energetyki jest szansą jej rozwoju w warunkach prywatyzacji
 1. Zmiany własnościowe w polskiej energetyce na przestrzeni lat 1999-2005
 2. Obecna struktura własnościowa i pozycja rynkowa polskich przedsiębiorstw na tle innych krajów Unii Europejskiej
 3. Wpływ przekształceń własnościowych i liberalizacji rynku energii elektrycznej na rolę systemów informatycznych w przedsiębiorstwach sektora elektroenergetyki
 4. Konsolidacja pionowa przedsiębiorstw energetycznych. Zło konieczne?
 5. Planowane zmiany funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce i ich wpływ na usługi i narzędzia informatyczne.
dr inż. Tomasz Siewierski
(Politechnika Łódzka)
10:50 Prezentacja sponsora: Sieci bezprzewodowe w aplikacjach zarządzania siecią dystrybucyjną
 1. Przegląd technologii sieci bezprzewodowych
 2. Systemy oparte o pasma licencjonowane oraz wolne od opłat
 3. Zastosowania systemów sieci bezprzewodowych w nowoczesnej firmie
 4. Zasady projektowania i topologie sieci
Błażej Marciniak
(Veracomp S.A.)
11:40 Prezentacja sponsora: Utility computing w energetyce
Piotr Nogaś, Senior Systems Engineer
(Symantec Polska Sp. z o.o.)
12:20 Przerwa, poczęstunek
12:50 Wykład: Przemiany własnościowe, konsolidacja i liberalizacja rynku - nowe strategie IT wymuszane zmianami właścicielskimi w energetyce:
 1. Konsolidacja spółek dystrybucyjnych a wolny rynek - problem czy synergia dla rozwiązań informatycznych.
 2. Rozwiązania IT a konsolidacja wolnego rynku - czy potrzebne jest ponowne sformułowanie założeń ?
 3. Czy zmiany właścicielskie są wyzwaniem do ponownego sformułowania miejsca i roli strategii teleinformatycznych ?
Hieronim Szwabowski
(K.E. ENERGA S.A., ZE Koszalin)
13:20 Prezentacja: Zarządzanie usługami - IT partnerem biznesu
 • jak dzisiaj zorganizować dział IT by zostać partnerem w oczach biznesu?
 • rozwiązania firmy BMC - zbudowanie w firmie biznesowego modelu IT
 • zarządzanie usługami IT - produkt jaki biznes kupuje od IT; coraz lepszy jakościowo, efektywny i dający gwarancję niezawodności
 • metoda Route To Value - osiem dróg, którymi należy przejść by osiągnąć dojrzałość organizacji IT na najwyższym poziomie
Rafał Stępniewski
(CompFort Meridian Polska Sp.z o.o.)
13:50 Prezentacja: Korzyści z zastosowania nowoczesnych narzędzi analizy danych do prognozowania w energetyce
 1. Metody i narzędzia wykorzystywane do prognozowania zapotrzebowania na energię elektryczną
 2. Koszty błędnej prognozy
 3. Zagrożenia dla poprawności prognozowania i jak im przeciwdziałać
 4. Poprawa jakości wykorzystywanych modeli prognostycznych
 5. Wykorzystanie wiedzy i informacji uzyskanych z analizy danych
Piotr Wojtowicz
(StatSoft Polska)
14:30 Przerwa
14:50 Prezentacja: Systemy informatyczne w energetyce. Wdrożenie systemu klasy ERP - Impuls BPSC w ENION SA
 • Zintegrowany pakiet wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem ? Impuls BPSC
 • Specyfika wdrożenia systemu klasy ERP w branży energetycznej na przykładzie projektu w koncernie ENION SA
 • Korzyści z implementacji systemu Impuls w ENION SA
Jarosław Iwanek
(BPSC S.A.)
15:20 Wykład: Szacowanie i badanie efektywności inwestycji teleinformatycznych w przedsiębiorstwach energetycznych (TCO/ROI)
 1. Ocena roli inwestycji w "technologie przetwarzanie informacji" w procesach zarządzania
 2. Technologie informacyjne jako kluczowe zasoby firmy
 3. Technologie informacyjne jako źródło innowacyjnych usług i podnoszenia jakości
 4. Technologie informacyjne jako narzędzie realizacji strategii rozwoju
 5. Inwestycje "twarde" i "miękkie" w firmie (zwiększanie możliwości vs. automatyzacja)
 6. Metody finansowe oceny rentowności inwestycji
 7. Metody scenariuszowe oceny rentowności
Jarosław Żeliński
(Analityk Biznesowy IT Consulting)
16:00 Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78