centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 26.08.2009 Koordynator: Iwona Nowosielska

Prowadzenie obrad: prof. dr hab. Ewa Nowińska, Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego

PROGRAM

26 sierpnia 2009 r.
10:00 Wykład: Uwarunkowania prawne digitalizacji i wirtualizacji zbiorów - czyli jak działa prawo w stosunku do utworów elektronicznych i jak korzystać z cudzych utworów bez naruszania praw autorskich (prawo autorskie i prawa pokrewne, ustawa o muzeach, ustawa o ochronie zabytków, kodeks cywilny, prawo międzynarodowe, regulacje prawne Unii Europejskiej)
 • Wprowadzenie - podstawy prawne ochrony utworów: prawo polskie i regulacje unijne.
 • Krótka charakterystyka utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które są tworzone oraz wykorzystywane w muzeach, galeriach, archiwach, i innych instytucjach kultury.
 • Podstawowe zasady ochrony utworów:
  1. treść praw osobistych
  2. treść praw majątkowych, czas trwania praw majątkowych
 • Pojęcie domeny publicznej.
 • Zasady digitalizacji zbiorów - dozwolony zakres.
 • Zasady udostępniania cyfrowych (zdigitalizowanych) wersji utworów - dozwolony zakres.
 • Problem korzystania z utworów osieroconych.
 • Katalogowanie i naukowe opracowywania zgromadzonych zbiorów (np. rekonstrukcje utworów) a prawo autorskie.
dr Sybilla Stanisławska-Kloc
(Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego)
11:30 Przerwa
11:45 Wykład: Utwór audiowizualny a domena publiczna
 • Pojęcie utworu jako przedmiotu prawa autorskiego.
 • Dozwolony użytek publiczny w instytucjach kultury (muzea, galerie, biblioteki).
 • Warunki korzystania z utworów (objętych ochroną) w ramach dozwolonego użytku.
 • Zakres uprawnionych działań przy dokumentowaniu zbiorów.
 • Rozpowszechnianie utworów w ramach dozwolonych licencji.
 • Prawo cytatu i przedruku w działalności artystycznej, realizowanej w formie elektronicznej.
 • Prawa autorskie do zdjęć i konsekwencje naruszeń tego prawa.
prof. dr hab. Ewa Nowińska
(Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego)
13:15 Przerwa, poczęstunek
13:45 Wykład: Sposoby nabywania praw autorskich z uwzględnieniem specyfiki działania instytucji upowszechniania kultury i nauki
 • Prawa autorskie do utworu a prawo własności egzemplarza utworu.
 • Uzyskiwanie praw na podstawie umów licencyjnych i umów przenoszących autorskie prawa majątkowe:
  1. charakterystyka umów licencyjnych i przenoszących,
  2. podstawowe zasady konstruowania umów autorsko-prawnych.
 • Obowiązek specyfikacji pól eksploatacji w odniesieniu do cyfrowych sposobów korzystania z utworów.
 • Nabywanie praw do utworów pracowniczych.
 • Uprawnienia instytucji naukowych do utworów naukowych stworzonych w ramach stosunku pracy.
dr Marek Bukowski
(Bukowski i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k.)
16:00 Zakończenie seminarium
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78