centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 26.08.2009 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Dr Marek Bukowski

Marek Bukowski

Radca prawny, wspólnik w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy Sp.k. w Krakowie.
Doktor nauk prawnych. Ekspert rządowy. Członek Komisji Prawa Autorskiego.
Autor oraz współautor projektów regulacji z zakresu prawa własności intelektualnej.
Specjalizuje się w takich dziedzinach prawa jak obrót prawami własności intelektualnej, prawo mediów, nowe technologie /IT i E-commerce/, prawo konkurencji.
Jest uznanym specjalistą w zakresie problematyki zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi oraz prawnymi aspektami konwergencji mediów, w szczególności w zakresie nabywania i korzystania z praw oraz ochrony praw własności intelektualnej.


Dr hab. Ewa Nowińska, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.
Specjalista prawa konkurencji i prawa mediów.
Autorka 120 prac naukowych z tego zakresu, recenzent projektów legislacyjnych (prawo prasowe, prawo konkurencji, ustawa o radiofonii i telewizji), uczestnik szeregu badań naukowych z tego zakresu wykonywanych w ramach projektu PHARE.
Do najważniejszych publikacji należą monografie:
Prawo prasowe dla dziennikarzy prasy lokalnej, 1998, Prawo dla dziennikarzy. Poradnik kieszonkowy, Warszawa 1998, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Prawo Handlowe t. 5), 2000, współaut. M. du Vall, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 2001, (wyd. popr. i uzupełn.) współaut. M. du Vall, Zwalczanie nieuczciwej reklamy. Zagadnienia cywilnoprawne, 2002.
Kierownik Zakładu Prawa Środków Masowego Komunikowania, kierownik podyplomowego studium prawa autorskiego, wydawniczego i konkurencji w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej.
Laureatka nagrody Prezesa Urzędu Patentowego za rozprawę doktorską, odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej.


Sybilla Stanisławska-Kloc

Sybilla Stanisławska-Kloc

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk prawnych, adwokat, arbiter sądu domenowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Ukończyła aplikację sądową oraz adwokacką.
Obecnie pracuje jako adiunkt w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Wykładowca prawa cywilnego i autorskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorka monografii "Ochrona baz danych" oraz publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym dozwolonego użytku utworów. W latach 2005-2007 koordynator polskiej części jednego z pakietów w ramach unijnego projektu IPR-Helpdesk. Stypendystka Instytutu Maxa Plancka w Monachium (Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law). Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną poświęconą problematyce ochrony prawa do autorstwa oraz plagiatu.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78