centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 28.10.2009 Koordynator: Iwona Brokowska

PROGRAM

28 października 2009 r.
10:00 Wykład: Internet jako pole działalności autorskiej oraz wydawniczej - zagrożenia i trendy rozwojowe
 • dozwolone korzystanie z utworu w prawie autorskim
 • dozwolony użytek utworu w sieci
 • peer-to-peer (p2p) i peer-to-mail (p2m) a ustawowe ograniczenia dozwolonego korzystania z utworu
 • naruszenie praw autorskich z serwisach społecznościowych (Web 2.0)
 • odpowiedzialność usługodawcy świadczącego usługi drogą elektoniczną
 • jak chronić się przed naruszeniem praw w sieci
 • przyszłość prawa autorskiego
mec. Wojciech Orżewski
11:00 Wykład: Umowa autorska pomiędzy portalem a twórcą treści
 • Istota umowy,
 • Zamawianie tekstu przez portal,
 • Korzystanie przez portal z tekstu istniejącego,
 • Zakres nabywanych przez portal uprawnień - cele handlowe (handel elektroniczny),
 • Ustalanie wynagrodzeń autora,
 • Zabezpieczanie się przed wadami prawnymi tekstu,
 • Sposób (forma) zawarcia umowy (aspekty elektroniczne, ograniczenia).
Rafał Golat
(radca prawny w Departamencie Prawnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Skuteczna ochrona autorów treści w sieci, przed naruszeniami ich praw (kalki informacji, plagiat pod pozorem tzw. inspiracji, etc)
 • Problem tzw. "Piractwa informacyjnego" - konkurencja na rynku informacji;
 • Prawo do informacji vs. prawa własności intelektualnej, problematyka "prostej informacji prasowej", utwór a "user generated content";
 • Dochodzenie roszczeń na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 • Spory dotyczące ochrony baz danych;
 • Problematyka wyłączenia odpowiedzialności dostawców usług świadczonych drogą elektroniczną.
Piotr Waglowski
(Vagla.pl)
13:30 Wykład: Wydawcy w rzeczywistości zdygitalizowanej - obrót nowymi formami książek (audiobook, e-book)
 • Zakres istotnych pól eksploatacji,
 • E-booki i audiobooki a handel elektroniczny,
 • Audiobooki a fonogramy,
 • Audiobooki a artystyczne wykonania,
 • Audiobooki i e-booki a dozwolony użytek,
 • Odpowiedzialność za usuwanie technicznych zabezpieczeń,
 • Oznaczanie audiobooków.
Rafał Golat
(radca prawny w Departamencie Prawnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
14:30 Przerwa
14:50 Blok: Ochrona prawna informacji w sieci i modele wyceny jej wartości
Modele wyceny wartości informacji

 • Współczesna rola informacji
 • Rodzaje informacji
 • Typowe właściwości informacji
 • Techniczne miary informacji
 • Miary wartości informacji
 • Techniki informacyjne - wspomaganie wykorzystania informacji
dr Kornel Wydro
(Instytut Łączności - Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych)
15:30 Ochrona prawna informacji w sieci
 • Ochrona tajemnic własnych i pozyskiwanie (legalne!) tajemnic pożądanych
 • Wybrane tajemnice prawnie chroniące nasze interesy
 • Przymus jawności niektórych informacji
 • Obowiązek ochrony tajemnic wynikający z prawa pracy
 • Odpowiedzialność za ujawnienie tajemnic prawnie chronionych
 • Prawna możliwość udostępnienia innym podmiotom informacji prawnie chronionej
 • Wybrane zagadnienia ochrony Informacji prawnie chronionych
mgr Ryszard Taradejna
(b. Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich w MSWiA, Ekspert Sejmowej Podkomisji ds. nowelizacji ustawy o ochronie informacji niejawnych. Autor książek i artykułów o ochronie tajemnic i dostępie do informacji publicznej)
16:00 Zakończenie seminarium
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78