centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 28.10.2009 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Rafał Golat

Radca prawny w Departamencie Prawnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, autor licznych publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej i przemysłowej, prawa cywilnego, gospodarczego i podatkowego.


Wojciech Orżewski

Wojciech Orżewski

Adwokat, autor poradników z zakresu prawa własności intelektualnej m. in. "Prawo w mediach" (2004); "Znak Towarowy. Praktyczny poradnik dla przedsiębiorcy" (2005); "Fotograf, fotografia, prawo" (2006); "Wydawca i prawo" (2009). Współpracuje z miesięcznikiem "Wydawca".


Piotr Waglowski

Piotr Waglowski

Prawnik, autor serwisu VaGla.pl Prawo i Internet (www.vagla.pl), słuchacz studiów doktoranckich prowadzonych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Otrzymał tytuł Internetowego Obywatela Roku 2001, przyznany przez Komitet Organizacyjny Internetu Obywatelskiego za istotny wkład w budowanie podstaw społeczeństwa informacyjnego w Polsce, w listopadzie 2005 roku został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi dla rozwoju informatyzacji w Polsce.
Wszedł w skład Komitetu Organizacyjnego obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji w roku 2002 oraz 2003, w roku 2007 wszedł w skład Komitetu Organizacyjnego obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Członek Założyciel, a następnie (w latach 2000-2006) członek zarządu stowarzyszenia Internet Society Poland (http://www.isoc.org.pl). W latach 2006-2007 członek Rady Informatyzacji pierwszej kadencji - organu opiniodawczo-doradczego ministra właściwego do spraw informatyzacji, w marcu 2007 wybrany do Rady Izby Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (w PIIT reprezentuje spółkę UBIK Business Consulting sp. z o.o.). Autor książki Prawo w sieci. Zarys regulacji internetu, Gliwice 2005.


Kornel B. Wydro

Absolwent Wydziału Łączności (obecnie Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), Politechniki Warszawskiej i wieloletni nauczyciel akademicki na tym Wydziale. Na przełomie lat 80. i 90. członek Rady Wydziału i Senatu Uczelni. Obecnie profesor nadzwyczajny i prorektor w Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Warszawie oraz adiunkt w Instytucie Łączności - Państwowym Instytucie Badawczym.
Opiekun ponad 60 prac magisterskich i jednej pracy doktorskiej; autor ponad 200 artykułów bądź raportów badawczych, oraz referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych, autor, współautor i tłumacz, a także redaktor naukowy kilku podręczników i książek naukowych.
Pozostaje lub był członkiem Sekcji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN, Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Centralnego Kolegium Sekcji Telekomunikacji SEP; Rad Programowych wielu cyklicznych konferencji naukowych i przedsięwzięć szkoleniowych, w tym Krajowego Sympozjum Telekomunikacji, International Conference on Research for Information Society, Transport Systems Telematics, Członek Centrum Badań nad Społeczeństwami Informacyjnymi, Polskiego Stowarzyszenia Telematyki Transportu, Stowarzyszenia ITS Polska - Inteligentne Systemy Transportu, Towarzystwa Telekomunikacji Wiejskiej RUTEL, Polskiej Fundacji Nauk Telekomunikacyjnych (prezes). Redaktor czasopism specjalistycznych "Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne", "Telekomunikacja i Techniki Informacyjne". Konsultant firm teleinformatycznych.
Zainteresowania naukowe: sterowanie systemów, teoria informacji, infologia, teleinformatyka, telematyka transportu, problematyka społeczeństwa informacyjnego.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78