centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 08.04.2009 Koordynator: Magdalena Kowalska

Kryzys gospodarczy jest czynnikiem inicjującym u przedsiębiorców wewnętrzne procesy restrukturyzacyjne. Przedsiębiorcy z większą uwagą postrzegają dziś zagadnienia optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej. W ramach restrukturyzacji dokonywany jest przegląd wewnętrznych procedur, w oparciu o które prowadzona jest działalność. Przegląd ten ma na celu poszukiwanie oszczędności jak również zapewnienie zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa. Weryfikacja procesów z punktu widzenia obowiązującego prawa jest istotna z dwóch powodów. Po pierwsze, pozwala wskazać możliwe ulepszenia. Po drugie, daje możliwość ustalenia uchybień wynikających z naruszenia przepisów prawa, a po ich usunięciu, pozwala uchronić przedsiębiorcę przed ewentualnymi dotkliwymi sankcjami.

Dzięki udziałowi w warsztacie dowiedzą się Państwo:

 • jak efektywnie, tanio i w sposób zgodny z prawem wykonać audyt wewnętrzny w zakresie poprawności przetwarzania danych osobowych, w tym jak go zaplanować, kiedy i jak przeprowadzić oraz w jaki sposób wyciągać wnioski
 • jak identyfikować naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych; jak dokonywać kwalifikacji naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych
 • jak monitorować poprawność przetwarzania danych osobowych w firmie
 • jak przygotować się do kontroli GIODO, jak w niej uczestniczyć ze wszystkimi prawami przysługującymi kontrolowanemu, jakie mogą być skutki kontroli GIODO

Ponadto omówione będą ćwiczenia, których celem jest zapewnienie większej swobody w stosowaniu przepisów o ochronie danych osobowych w praktyce, poprzez wspólną identyfikację naruszeń tych przepisów i wskazanie propozycji ich naprawienia.

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

 • Kadra wyższego i średniego szczebla
 • Prawnicy wewnętrzni i zewnętrzni
 • Osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych w firmie
 • Przedstawiciele firm prowadzących działalność w zakresie obrotu bazami danych osobowych
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej

Warsztat został przygotowany we współpracy z kancelarią CMS Cameron McKenna.

Warsztaty poprowadzą:
dr Andrzej Krasuski, Radca Prawny CMS Cameron McKenna
Hubert Tański, Radca Prawny CMS Cameron McKenna

Czas trwania warsztatów:
Od 10.00 do 16.00 z przerwą na obiad.

Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maksimum 30 osób, dzięki czemu uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zadawania pytań, prowadzenia dyskusji oraz indywidualnych konsultacji z wykładowcami.

PROGRAM

8 kwietnia 2009 r.
10.00 - 11.20 Zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych - jak to sprawdzić?
 • ustalenie statusu przetwarzania danych osobowych
 • ocena obowiązków przetwarzania danych osobowych
 • planowanie i organizacja audytu wewnętrznego
 • dokumentacja audytowa
 • przebieg audytu
 • sposób dokumentowania ustaleń audytowych - zalecenia prawne i praktyczne uwagi jak przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem
11.30 - 12.40 Jak efektywnie usuwać i zapobiegać naruszeniom przepisów o ochronie danych osobowych?
 • sposoby identyfikacji naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych
 • wybór właściwego sposobu usunięcia uchybienia (omówienie na wybranych przykładach)
 • optymalne procedury w celu zapobiegania naruszeniom przepisów o ochronie danych osobowych
 • sposoby monitorowania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
13.10 - 14.40 Case study

W tej części warsztatów omówione zostaną dwa kazusy, w których nastąpiło wielokrotne naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Obejmować one będą różne zdarzenia z bieżącej działalności przedsiębiorcy, z uwzględnieniem przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Celem ćwiczeń jest zapewnienie większej swobody w stosowaniu przepisów o ochronie danych osobowych w praktyce, poprzez wspólną identyfikację naruszeń tych przepisów i wskazanie propozycji ich naprawienia.

14.50 - 16.00 Kontrola GIODO - o czym powinienem wiedzieć?
 • Kiedy może zostać przeprowadzona kontrola
 • Co może być przedmiotem kontroli
 • Osoby uprawnione do przeprowadzenia kontroli
 • Przebieg kontroli GIODO (co ją rozpoczyna, a co kończy)
 • Jakie mogą być skutki kontroli GIODO (kary i inne sankcje)
 • Jakie są moje prawa w trakcie kontroli i po niej a jakie obowiązki
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78