centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 03.12.2009 Koordynator: Iwona Brokowska

Backup, chociaż jest czynnością tak starą jak samo przechowywanie danych, wciąż ma swoje istotne miejsce wśród procesów mających zagwarantować bezpieczeństwo danych.
Usługi backupu danych online stają się atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych metod wykonywania kopii zapasowych. Wszystko to za sprawą dostępu do coraz szybszych łączy internetowych oraz rosnącej na tym rynku konkurencji.
Backup online pozwala zapewnić wszystkie warunki skutecznego i bezpiecznego backupu danych. W szczególności spełnia on kryteria związane z przechowywaniem kopii zapasowej poza fizyczną lokalizacją użytkownika lub firmy (zabezpieczenie przed kradzieżą, uszkodzeniem lub utratą np. na skutek pożaru lub powodzi) oraz zapewnia poufność danych (szyfrowanie, przesyłanie danych bezpiecznym kanałem). Łatwe w użyciu i w pełni zautomatyzowane oprogramowanie do backupu pozwala natomiast zapomnieć o ręcznym wykonywaniu kopii.
Zapraszam do udziału w XIII edycji konferencji z cyklu składowanie i archiwizacja, która tym razem jest poświęcona Backupowi online.

PROGRAM

3 grudnia 2009 r.
10:00 Wykład: Systemy zarządzania dokumentacją elektroniczną w aspekcie ochrony informacji. Badanie preferencji polskich firm w zakresie stosowania metod archiwizowania informacji
 • Zarządzanie informacją - zmiana paradygmatu funkcjonowania firm
 • Kategorie wiedzy a informacja chroniona
 • Ochrona informacji w praktyce organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • Profesjonalne narzędzia ochrony informacji
  - Przykład wykorzystania back-up'u do potrzeb archiwizowania informacji
  - Niektóre korzyści i ograniczenia
  - alternatywne instrumenty służące archiwizowaniu informacji
prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara (Politechnika Wrocławska)
dr inż. Artur Pajkert (specjalista w zakresie archiwizacji dokumentów elektronicznych)
11:00 Wykład: Polityka backupu w firmie - zabezpieczenie ciągłości przetwarzania danych. Archiwizacja dokumentów w modelu SaaS oraz Cloud Computing
 • Zasady archiwizowania dokumentów - definicje, uregulowania prawne, praktyka firmowa
 • Wykorzystywanie do archiwizacji dokumentów usług dostarczanych w modelu SaaS i Cloud Computing
 • Archiwizacja dokumentów w ramach e-usług
 • Polityka zabezpieczania ciągłości dostępu do dokumentów w warunkach rozwiązań mieszanych
 • Przykłady rozwiązań
Krzysztof Chełpiński
(Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji)
11:20 Prezentacja: Systemy automatycznego tworzenia kopii zapasowych i bezpiecznego ich przechowywania, czyli backup w chmurach - podejście biznesowe
 • Potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie archiwizacji i składowania danych
 • Wykorzystanie systemów backupu i rola backupu online w tych systemach
 • Korzyści z zastosowania backupu online
 • iBard24 Backup Online jako przykład najodpowiedniejszego narzędzia do backupu danych
Łukasz Żur
(iBard24 Backup Online)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Czy backup online jest potrzebny
 • stereotypy dotyczące backupu online
 • z jakich plików korzystamy i jakie jest ich znaczenie
 • gdzie przechowywane są pliki
 • jakie jest ryzyko utraty plików i konsekwencje ich utraty
 • jakie są możliwe metody ochrony - wady i zalety
 • jakie cechy backupu online czynią go dobrym rozwiązaniem
 • jakie cechy powinno mieć rozwiązanie backupowe by dobrze spełniało swoje funkcje
Piotr Hałasiewicz
(Auto-Backup.pl)
13:00 Prezentacja: Jak najlepiej zabezpieczyć swoje dokumenty - NetBackup, Enterprise Vault
 • Po co zabezpieczać dokumenty?
 • Backup - słowo klucz dla zabezpieczenia danych
 • A może zamiast backupu - archiwizacja?
 • Archiwizacja i backup: kompleksowe podejście do zabezpieczenia dokumentów - jak je zrealizować?
Jerzy Janowski
(Symantec Poland)
13:30 Wykład: Dokument elektroniczny i metody zapewnienia jego integralności, niezaprzeczalności w kontekście obowiązujących przepisów i planowanych zmian w prawie
Zostaną omówione elementy charakterystyczne dla dokumentu elektronicznego i sposoby jego zabezpieczenia przed zmianami w trakcie przesyłania, udostępniania i przechowywania.
W związku z trwającymi pracami nad zmianami ustaw dotyczącymi tej problematyki (np. ustawa o podpisach elektronicznych) zostaną omówione obszary proponowanych zmian i ich wpływ na istniejący stan.
Wiesław Paluszyński
(Trusted Information Consulting Sp. z o.o.)
14:00 Wykład: Wartość dowodowa podpisu elektronicznego po upływie znacznego czasu
 1. Wartość dowodowa podpisu elektronicznego w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego i europejskiego:
  • bezpieczny podpis elektroniczny a zaawansowany podpis elektroniczny;
  • wartość dowodowa tzw "zwykłych podpisów elektronicznych a w szczególności przypadek KPC i PIT;
  • obowiązki kawlifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne a obowiązki Państwa w zakresie przechowywania danych do weryfikacji podpisów;
 2. Nowe rodzaje podpisów i uwierzytelniania ich wartość dowodowa i możliwości archiwizacji w świetle projektów aktów prawnych:
  • podpis podmiotu, podpis osobisty w plID oraz znakowanie czasem a znaczniki czasu w świetle projektu ustawy o podpisach elektronicznych i założeń do ustawy o dowodach osobistych;
  • zaufany profil ePUAP w świetle projektu ustawy o Informatyzacji podmiotów realizujacych zadania publiczne.
mec. Jarosław Mojsiejuk
(PIIiT)
14:30 Przerwa na kawę
14:50 Wykład: Ochrona danych osobowych w warunkach backupu online
 • możliwość stosowania backup online do przechowywania danych osobowych
 • podstawowe wymagania dotyczące przetwarzania danych osobowych
 • prawidłowe powierzenie danych podmiotowi zapewniającemu backup online
 • zasady przekazywania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Anna Kobylańska
(CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Spółka Komandytowa)
15:30 Wykład: Automatyczna identyfikacja dokumentów według globalnych standardów
 • Istota i korzyści automatycznej identyfikacji dokumentów wg globalnych standardów
 • Standardy globalne dla identyfikacji dokumentów i innych danych biznesowych związanych ze składowaniem i archiwizacją dokumentów
 • Symboliki kodów kreskowych dla znakowania dokumentów według globalnych standardów
 • Dobre praktyki przy wdrażaniu systemów automatycznej identyfikacji dokumentów
Anna Kosmacz-Chodorowska
(Instytut Logistyki i Magazynowania, GS1 Polska)
16:00 Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji - proszę o kontakt - Iwona Brokowska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78