centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 03.12.2009 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Piotr Hałasiewicz

Posiada dwa lata doświadczenia w biznesie elektronicznym, w branży związanej z masowym przechowywaniem danych i kopiami zapasowymi. Obecnie Dyrektor Biura Zarządu w Grupie Team Solutions - właściciela największego polskiego dysku internetowego Chomikuj.pl oraz wiodącej usługi automatycznych kopii zapasowych online - Auto-Backup.pl . Jeden z organizatorów akcji Chronpliki.pl propagującej ideę tworzenia kopii zapasowych przez wszystkich użytkowników komputerów.


Jerzy Janowski

Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku jako administrator sieci komputerowej w firmie Radio Zet. W latach 1996-1998 pełnił obowiązki głównego Administratora IT w Raab Karcher Energy Services. W 1998 roku rozpoczął pracę w Digital/Compaq/HP na stanowisku konsultanta. W firmie Symantec pracuje od 2006 i zajmuje stanowisko Senior Systems Engineer.


Anna Kobylańska

Anna Kobylańska

Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. W 2007 roku zdała egzamin sędziowski. W 2003 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także z wyróżnieniem studia podyplomowe w zakresie prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej praca magisterska otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa handlowego organizowanym przez redakcję Przeglądu Prawa Handlowego. Anna Kobylańska jest autorem artykułów ukazujących się w czasopismach prawniczych, jak również książki pt. "Ochrona znaków towarowych w Internecie". Jest także współautorem książek "Ochrona danych osobowych w praktyce przedsiębiorców" oraz "Protection of Trade Marks: Online Use and Anticybersquatting. A European Perspective". Specjalizuje się w zagadnieniach prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, prawie ochrony danych osobowych oraz prawie konsumenckim. Włada biegle językiem angielskim, posługuje się również językiem francuskim.


Anna Kosmacz-Chodorowska

Główny Specjalista ds. systemów ADC i EDI wg standardów branżowych i globalnych w Instytucie Logistyki i Magazynowania - organizacji krajowej GS1 oraz wykładowca w WSL.
Od ponad 30 lat zajmuje się tematyką usprawniania zarządzania w oparciu o nowe technologie IT. Autor i współautor ponad 120 projektów wdrożeniowych oraz ok. 100 opinii, ocen i audytów, ok. 40 prac badawczych nt. gospodarki magazynowej oraz elektronicznej gospodarki, w tym tematów realizowanych na zlecenie KBN; współrealizator projektów finansowanych ze środków UE (PHARE, PARP) i funduszy norweskich; konsultant, w tym instytucji rządowych (MZ, MON), współtwórca zasad funkcjonowania standardów globalnych EC w poszczególnych sektorach gospodarczych, autor ponad 70 referatów konferencyjnych, autor i współautor ok. 20 publikacji zwartych, ponad 400 artykułów i materiałów szkoleniowych.
Członek m.in.: Rady Polskiej Izby Opakowań, Komitetu Wykonawczego organizacji krajowej PLODETTE i Centrum EDI Polska, komitetów programowo-organizacyjnych krajowych konferencji nt. e-gospodarki.


Prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara

Urodził się w 1951 r w Cieplicach Śląskich Zdroju.
Jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej w zakresie dwóch specjalności: zarządzanie przemysłem oraz przetwarzanie informacji. Działalność naukową w Politechnice Wrocławskiej poprzedza, rozpoczęty w 1975 roku okres pracy zawodowej w gospodarce. Od 1 lutego 1992 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, zajmując kolejno stanowiska: wykładowcy (1992), adiunkta (1993-2002) i profesora nadzwyczajnego (od 2003 roku). Aktualnie pełni funkcję kierownika Zakładu Innowacji i Przedsiębiorczości. W swoim dorobku naukowym posiada ponad 130 prac, m.in. sześć publikacji książkowych, w tym trzy monografie. Jest także autorem licznych artykułów i opracowań o charakterze popularnonaukowym, związanych z upowszechnianiem osiągnięć nauki o zarządzaniu. Wypromował pięciu doktorów. Zrealizował szereg grantów statutowych oraz badań własnych, a także liczne prace eksperckie wykonane na rzecz praktyki gospodarczej. Odbył szereg misji i staży naukowych, między innymi w Polytechnic School at Leicester w Wielkiej Brytanii oraz University of Texas at Tyler w Stanach Zjednoczonych AP i Technische Universitaet Zittau/Goerlitz w Niemczech. Współpracuje z instytucjami branżowymi i stowarzyszeniami oraz organizacjami gospodarczymi. Jest między innymi członkiem Komitetu Naukowego Cross Border - Ośrodka Koordynacji Badań Szkół Wyższych Euroregionu NYSA, ekspertem zewnętrznym Narodowego Programu Forsight Polska 2020 oraz ekspertem w Polsko - Norweskim Funduszu Badań Naukowych przy Departamencie Badań.


Jarosław Mojsiejuk

Jarosław Mojsiejuk

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Hewlett-Packard Polska i "Cyfrowego Polsatu S.A.".
Były pracownik naukowy Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W latach 1991-1992 dyrektor izby gospodarczej w Białymstoku. W latach 1992-2001 Dyrektor Departamentów i Biur w MSWiA m.in. Departamentu Spraw Obywatelskich i Departamentu Migracji i Uchodźstwa, autor i współautor projektów ustaw związanych m.in. z ochroną informacji, problematyką rejestrów i ewidencji w systemach teleinformatycznych, ekspert i uczestnik prac w Podkomisji Sejmowej ds. rozpatrzenia projektu ustawy o podpisie elektronicznym z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.
Autor publikacji na temat podpisu elektronicznego i gospodarki elektronicznej m.in. w: Vademecum Podpisu Elektronicznego. Rzeczpospolitej, Gazecie Bankowej.
W l.2005-2007 Wiceprezes, a obecnie członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Członek Zarządu Stowarzyszenia "Sygnał".


Dr inż. Artur Pajkert

Dr inż. Artur Pajkert urodził się 1979 roku. Jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, gdzie kontynuował naukę i uzyskał stopnień doktora nauk ekonomicznych. Jest laureatem Stypendium Prezesa Rady Ministrów i dwukrotnym laureatem Stypendium Ministra Edukacji Narodowej.
Jest autorem ok. dziesięciu publikacji na tematy związane z wykorzystaniem informatyki w zarządzaniu, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki usług hostingowych.
Od dziesięciu lat jest związany z praktyką gospodarczą, pełniąc rolę dyrektora marketingu, prokurenta i wiceprezesa zarządu w spółkach świadczących usługi informatyczne, w tym hostingowe. W toku praktyki gospodarczej brał udział w licznych konferencjach i seminariach, prowadząc kursy dotyczące wykorzystania informatyki w zarządzaniu, a także prowadząc liczne szkolenia dla praktyków rynku hostingowego. Obecnie piastuje stanowisko dyrektora marketingu w działającej na terenie całego kraju firmie Ogicom Sp. z o.o. - dostawcy innowacyjnych, kompleksowych rozwiązań z zakresu Internetu i telekomunikacji.


Wiesław Paluszyński

Wiesław Paluszyński

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Akademii Obrony Narodowej. Elektronik, informatyk, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek AFCEA, członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Współtwórca Inspekcji Ochrony Środowiska i Systemu Informatycznego dla potrzeb Ochrony Środowiska w Polsce. W czasie procesu akcesyjnego związanego z wstępowaniem Polski do NATO był Dyrektorem Departamentu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. W końcu lat 90. zrealizował, jako członek Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, powrót druku do Polski banknotów, oraz system produkcji i dystrybucji nowoczesnych dokumentów identyfikacyjnych. Był członkiem Rady Teleinformatyki przy Prezesie Rady Ministrów, oraz ekspertem Komisji Sejmowej ds. rozpatrzenia projektu ustawy o podpisie elektronicznym z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz inicjatorem prac nad ustawą o podpisie elektronicznym. Od 2000 roku był Dyrektor Pionu Technologii i Bezpieczeństwa w TP Internet Sp. z o.o. , a także od 2002 roku pełnomocnik Prezesa ARiMR ds. Systemu IACS. W 2003 roku zastępca Prezesa ARiMR. Obecnie od 2003 roku Prezes Trusted Information Consulting Sp. z o.o.
Laureat (dwukrotnie) nagrody środowiska Informatycznego InfoStar w kategorii wdrożenia informatyczne.


Łukasz Żur

Jest Product Managerem iBard24 Backup Online w Infrastruktura24 SA, gdzie od początku pracuje przy tworzeniu oprogramowania do backupu online. Od 2008 roku związany z grupą kapitałowa Comarch SA. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jego zainteresowania i praca wiążą się od początku z tematyką cloud computing, rozwiązaniami software as a service oraz wykorzystaniem ich w rzeczywistości gospodarczej. Jest współtwórcą bloga iBard24 - poświęconego rozwiązaniom cloud computing ze szczególnym naciskiem na backup online.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78