centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 27.10.2009 Koordynator: Iwona Brokowska

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • Dowiedzą się Państwo, gdzie tkwią podstawowe zagrożenia biznesowe i prawne związane z wdrożeniem i eksploatacją systemów IT oraz poznają Państwo sposoby ich unikania
 • Wymienią Państwo doświadczenia z innymi osobami z branży
 • Będą mogli Państwo uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania wybitnym ekspertom
 • Uzyskają Państwo w ciągu jednego, efektywnie wykorzystanego dnia, praktyczną wiedzę, bardzo przydatną w codziennej pracy zawodowej

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

 • Kadra wyższego i średniego szczebla
 • Prawnicy wewnętrzni i zewnętrzni
 • Dyrektorzy działów IT i osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami IT
 • Osoby kierujące projektami związanymi z wdrażaniem produktów informatycznych

Warsztaty poprowadzą:
Mec. Xawery Konarski (Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki)
Bohdan Garstecki (Maxus Net Communications)

Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maksimum 20 osób.

PROGRAM

27 października 2009 r.
10:00 Specyfika projektów informatycznych w kontekście przygotowania umowy na usługi IT - aspekty biznesowe
 • Wymagania biznesowe - jak skutecznie opisać wymagania?
 • Wymagania technologiczne - nowoczesność a niezawodność
 • Wymagania odnośnie dostosowania - IT do potrzeb, czy potrzeby do IT?
 • Wymagania wdrożeniowe - jak mierzyć sukces?
 • Zarządzanie projektem IT - kto za co odpowiada?
Bohdan Garstecki
(Maxus Net Communications)
10:45 Specyfika projektów informatycznych w kontekście przygotowania umowy na usługi IT - aspekty prawne
 • Wdrożenie IT to zespół umów - jak uniknąć pułapek?
 • Wdrożenie, licencje i serwis - które przepisy stosować?
 • Struktura podmiotowa wdrożenia - kto i kiedy powinny składać oświadczenia?
Mec. Xawery Konarski
(Kancelaria Prawna Traple, Konarski, Podrecki)
11:30 Przerwa
11:45 Potrzeby Zamawiającego - przygotowanie specyfikacji do umowy - aspekty biznesowe
 • Analiza potrzeb po stronie Zamawiającego
 • Wykorzystanie ekspertów / konsultantów zewnętrznych w procesie zdefiniowania potrzeb
 • Specyfikacja (dokumentacja) potrzeb
 • Rozpoznanie potrzeb Zamawiającego przez Wykonawcę
Bohdan Garstecki
(Maxus Net Communications)
12:30 Potrzeby Zamawiającego - przygotowanie specyfikacji do umowy - aspekty prawne
 • RFP - które elementy są prawnie najważniejsze
 • Oprogramowanie "własne" i "obce" Wykonawcy - jak dokonać rozróżnienia w zapytaniu ofertowym
 • Umowa o analizę przedwdrożeniowa - najważniejsze postanowienia
Mec. Xawery Konarski
(Kancelaria Prawna Traple, Konarski, Podrecki)
13:15 Przerwa na lunch
13:45 Umowa i negocjacje - aspekty biznesowe
 • Istotne warunki zamówienia
 • Kluczowe warunki umowy
 • Przygotowanie do negocjacji
 • Negocjacje
  1. Style negocjacji
  2. Manipulacje w negocjacji projektów informatycznych
  3. Pułapki w negocjacjach projektów informatycznych
Bohdan Garstecki
(Maxus Net Communications)
14:30 Umowa i negocjacje - aspekty prawne
 • Najważniejsze obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego - przykłady klauzul umownych
 • Prawa autorskie - jak pogodzić interesy Wykonawcy i Zamawiającego
 • Gwarancje należytego wykonania umowy IT - przegląd najczęściej stosowanych zabezpieczeń
 • Odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego - prawnie dopuszczalne sposoby jej ograniczenia
Mec. Xawery Konarski
(Kancelaria Prawna Traple, Konarski, Podrecki)
15:15 Przerwa
15:30 Realizacja projektu IT - umowy na usługi (system) IT - aspekty biznesowe
 • Jak utrzymać terminy?
 • Jak utrzymać budżet
 • Jak zarządzać ryzykiem?
 • Jak mierzyć sukces realizacji projektu IT
 • Renegocjacja warunków realizacji projektu
Bohdan Garstecki
(Maxus Net Communications)
16:15 Realizacja projektu IT - umowy na usługi (system) IT - aspekty prawne
 • Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy - środki prawne "dyscyplinujące" Wykonawcę
 • Odbiory prac - o czym trzeba pamiętać?
 • Zarządzanie zmianą - czy zawsze konieczne jest aneksowanie umowy?
Mec. Xawery Konarski
(Kancelaria Prawna Traple, Konarski, Podrecki)
17:00 Zakończenie warsztatu
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78