centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 23.06.2009 Koordynator: Iwona Nowosielska

Prowadzenie obrad: Henryk Hollender, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego

PROGRAM

23 czerwca 2009 r.
10:00 Rozpoczęcie konferencji, przedstawicie programu
10:10 Wykład inauguracyjny: Nowe i stare funkcje muzeów z wykorzystaniem technologii informatycznych: aspekty informacyjne, prawne, etyczne i ekonomiczne
 • Technologie informatyczne w muzeach - zakresy wykorzystania
  1. Tradycyjne funkcje muzeów: kolekcjonerstwo, opieka nad zbiorami i konserwacja, naukowe opracowanie zbiorów, organizacja wystaw stałych i czasowych, studyjne formy udostępniania zbiorów, publikacje i wydawnictwa, edukacja, architektura muzealna, bezpieczeństwo
  2. Nowe funkcje muzeów: udostępnianie zbiorów cyfrowych, repozytorium dziedzictwa niematerialnego, zaawansowane metody badań biologicznych, biochemicznych, fizykochemicznych w konserwacji (oprogramowanie), badania archeologiczne i lokalizacja satelitarna w dokumentacji, funkcje społeczne i socjalne (zajęcia dla osób niepełnosprawnych, terapie), edukacja on-line, tworzenie multimedialnych przestrzeni społecznych, publikacje multimedialne, nadzór transmisyjny nad obiektami i wnętrzami. Tworzenie, konserwacja, up-grade i utrzymywanie baz danych
 • Aspekty informacyjne, prawne, etyczne i ekonomiczne
  1. Przepływ i struktura obiegu informacji w "nowych" muzeach
  2. Dostosowanie prawa do informatycznej koncepcji muzeum
  3. Etyka informacji i przekazu. Bezpieczeństwo informacji
  4. Wpływ inwestycji informatycznych na sytuację finansową muzeum (nakłady i przychody, metody planowania długoterminowego). Wirtualizacja a frekwencja
  5. Koncepcja "procesualnego" zarządzania muzeum jako skutek wprowadzania technologii informatycznych
Prof. UKSW dr hab. Dorota Folga-Januszewska
(Kierownik Katedry Sztuki, Teorii i Muzeologii Współczesnej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
11:00 Wykład: Sieciowy System Wymiany Informacji Muzealnej (SSWIM) - standard ogólnopolskiej bazy o obiektach muzealnych
 • Historia standardu i projektu SSWIM
 • Zasada opracowania standardu SSWIM
 • Istotne elementy w planowaniu standaryzacji informacji muzealnej
Agnieszka Jaskanis
(Muzeum Archeologiczne w Warszawie)
11:40 Prezentacja Partnera Merytorycznego Konferencji: Digitalizacja w praktyce muzealnej
Krzysztof Komorowski
(IT Consulting Manager IBM Polska)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Reprezentacja cyfrowa dzieła sztuki - zagadnienia udostępniania na przykładzie kolekcji kartograficznej
 • Zapis cyfrowy obrazu - możliwości i wykorzystanie w kontekście dokumentowania i udostępniania zbiorów muzealnych - przegląd dokonań.
 • Techniki multimedialne - perspektywa rozwojowa dla współczesnego muzealnictwa na przykładzie kolekcji zabytkowych map w formacie cyfrowym.
 • Zabytkowe mapy a dziedzictwo kulturowe - niektóre aspekty funkcji i roli map w budowaniu dziedzictwa kulturowego.
 • Praktyka i aktualne możliwości techniczne w zakresie cyfrowej dokumentacji zabytkowych map i przetwarzania uzyskanych informacji oraz oferowania dostępu do tych zasobów.
 • Cele budowania cyfrowej bazy danych oraz perspektywa stworzenia interfejsu umożliwiającego nowoczesną eksplorację zasobów kolekcji kartograficznych z uwzględnieniem interdyscyplinarnych powiązań merytorycznych.
Anna Kuśmidrowicz-Król
(Zamek Królewski w Warszawie)
13:10 Wykład: Obiekty zabytkowe w polskich bibliotekach cyfrowych
 • Archiwa, biblioteki, muzea - sojusz polityczny czy funkcjonalny?
 • Biblioteki cyfrowe - ochrona poprzez cyfryzację czy ochrona poprzez organizację?
 • Sztuka wydawnicza, fotografia i sztuki plastyczne, historia nauki i techniki jako typowe klasy obiektów w bibliotekach cyfrowych.
 • Jak prezentować obiekty muzealne? Biblioteki cyfrowe i ich obietnica.
dr Henryk Hollender
(Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego)
13:40 Prezentacja: Elektroniczne archiwum dzieł sztuki - wykorzystania systemu informatycznego firmy Oracle do kompleksowego zarządzania zbiorami muzealnymi
 • Koncepcja archiwum elektronicznego:
  1. sposoby przechowywania elektronicznych dokumentów,
  2. zarządzanie multimediami - cyfrowe wersje dzieł sztuki,
  3. bezpieczny dostęp do zasobów.
 • Udostępnianie zasobów muzealnych w Internecie:
  1. publikowanie wersji elektronicznych dzieł sztuki w portalach internetowych,
  2. wymiana informacji pomiędzy ośrodkami muzealnymi,
  3. kompleksowe wykorzystanie portalu internetowego: prezentacja, reklama, promocja, sprzedaż.
 • Zarządzanie oryginałami w systemie informatycznym:
  1. lokalizacja dzieł sztuki i ich przenoszenie,
  2. udostępnianie oryginałów innym podmiotom - system wypożyczeń i zwrotów.
 • Wdrożenie procedur konserwatorskich w elektronicznym archiwum:
  1. definiowanie procedur archiwizacyjnych,
  2. nadzór i automatyczne zlecanie prac konserwatorskich.
 • Przykłady wdrożeń.
Jarosław Stakuń
(Architekt Rozwiązań Middleware w Oracle Polska)
14:10 Przerwa
14:30 Wykład: Wiarygodność zabytku lub dzieła sztuki w postaci wirtualnej - aspekty prawne
 • Muzealia i zabytki - wprowadzenie.
 • Postać cyfrowa - konsekwencje prawne digitalizacji.
 • "Czy warto to oglądać?" - wiarygodność cyfrowych postaci dzieł sztuki.
 • Digitalizacja zbiorów audiowizualnych - nowa perspektywa.
Jarosław Czuba
(z-ca dyrektora Narodowego Instytutu Audiowizualnego)
15:10 Prezentacje case - study:
 • Opracowanie koncepcji i oprogramowanie projektu informatycznego, przenoszącego zbiory muzealne Muzeum Powstania Warszawskiego na platformę internetową
  1. unikalność i pracochłonność projektu,
  2. częściowa inwentaryzacja zbiorów - jako wartość dodana projektu została wykonana częściowa inwentaryzacja zbiorów,
  3. cel serwisu,
  4. zawartość wirtualnej ekspozycji,
  5. możliwość prezentacji obiektów poza-muzealnych,
  6. funkcjonalności menu,
  7. interaktywność projektu (zakładka "uzupełnij"),
  8. otwartość serwisu i możliwość stałego uzupełniania wirtualnej ekspozycji,
  9. dane statystyczne - po roku funkcjonowania wirtualnej postaci Muzeum Powstania Warszawskiego.
  Tymoteusz Pruchnik
  (Muzeum Powstania Warszawskiego)
 • System Portalowy WWW Muzeum Narodowego w Krakowie zintegrowany z systemem wspierającym działania marketingowe i promocyjne, rezerwację i płatności, sklep internetowy
  1. Geneza projektu SMART SCT, jego założenia i specyfika
  2. Prezentacja części informacyjnej Portalu
  3. Przedstawienie poszczególnych modułów systemu promocji i marketingu
  4. Omówienie zalet systemu typu CMS w specyfice Muzeum Narodowego
  5. Planowane kierunki rozwoju Portalu
  Romuald Rykiert
  (Muzeum Narodowe w Krakowie)
16:10 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji - proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78