centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 29.07.2009 Koordynator: Iwona Nowosielska

Cloud Computing jest nowa a zarazem kuszącą propozycja dla firm, których zapotrzebowanie na moc obliczeniową i przestrzeń dyskową przerasta jej możliwości. Zakup pakietu Cloud Computing wiąże się z wyborem zestawu usług. Przed podjęciem takiej decyzji eksperci IT powinni sprawdzić, jakie zasoby mają, jakie kupują i jak uruchomianie, we wspólnej architekturze publicznego serwera, nowej generacji wpłynie na wszelkie aplikacje korporacyjne i procesy biznesowe. Cloud Computing jest nową formą realizacji usługi informatycznej pozwalającą na rozdzielenie jej organizacyjne od platformy obliczeniowej. Zwalnia ona klienta z obowiązku zakupu i utrzymania całej infrastruktury informatycznej. Jest krokiem w kierunku utworzenia dynamicznego środowiska IT, zmniejszenia kosztów inwestycji i utrzymania infrastruktury IT przy jednoczesnym wzroście wydajności.
Organizowane przez Centrum Promocji Informatyki seminarium CLOUD COMPUTING - NOWY MODEL BIZNESOWY będzie więc doskonałym miejscem do zapoznania słuchaczy z możliwościami zagrożeniami jakie daje Cloud Computing, będzie to okazja do zapoznania słuchaczy z dostępnymi rozwiązaniami.
Seminarium adresowane jest do kierowników działów IT, a także administratorów i specjalistów odpowiedzialnych za dobór narzędzi i rozwiązań dla środowisk informatycznych firm lub instytucji.

PROGRAM

29 lipca 2009 r.
10:00 Wykład: Bezpieczeństwo danych korporacyjnych i ocena ryzyka - a usługi Cloud Computing
Krzysztof Młynarski
(Teleinformatica)
10:40 Prezentacja merytoryczna Sponsora Konferencji: HP BladeSystem Matrix - ucieleśnienie idei cloud computing

HP BladeSystem Matrix to zwirtualizowana, skalowalna infrastruktura, dostarczana jako gotowy do użycia system. Stanowi zunifikowane rozwiązanie obejmujące zintegrowany zespół fizycznych komponentów takich jak sewery, urządzenia pamięci masowej, urządzenia komunikacji sieciowej oraz zasilania. Dzięki kompleksowym usługom dostarczanym w ramach produktu HP BladeSystem Matrix może być wrożony w bardzo krótkim czasie rzędu pojedynczych godzin. Infrastruktura sprzętowa wyposażona jest w bogaty zestaw narzędzi zarządzania, które czynią ją doskonałą platformą realizującą ideę 'cloud computing'.

Maciej Rak (Kierownik Rozwoju Sprzedaży HP BladeSystem, HP Polska)
Jarosław Stępień (Architekt Systemowy, HP Polska)
11:20 Wykład: Industrializacja usług IT w konsekwencji umasowienia technologii informatycznych - od samodzielnej budowy i eksploatacji zasobów IT do nabywania usług informatycznych

Jeszcze 35-40 lat temu, dość powszechny na świecie był model, w którym firma czy organizacja była obsługiwana informatycznie przez własny ośrodek obliczeniowy, zajmujący się zarówno tworzeniem oprogramowania jak i jego eksploatacją. Przeciwstawieniem tego były próby korzystania z usługowych ośrodków obliczeniowych, co np. w Polsce zainicjowały już w latach 60-tych XX wieku ośrodki ZETO (Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej). Wiele z tych ośrodków z powodzeniem działa do dziś, oferując usługi na współczesnym poziomie.
Usługi takie mają liczne, rozmaite formy, które - jak cała informatyka - podlegają ciągłym przekształceniom, odzwierciedlającym dostępność coraz sprawniejszego i coraz tańszego - w relacji wydajność/cena - sprzętu informatycznego. W ten sposób, w ramach szeroko rozumianego outsourcingu usług informatycznych pojawiły się takie jego formy jak hardware hosting i application hosting, oferowane obok usług realizowanych w pełni na własnym środowisku sprzętowo-programowym ośrodka usługowego. Dalszy rozwój w tym zakresie przyniósł szereg nowych rozwiązań, a pośród nich m. in. usługi Software as a Service (SaaS) oraz - całkiem niedawno - Cloud Computing.
Powyższe nie oznacza, że wszystko w tym zakresie odbywa się bezproblemowo: udostępnianie kolejnych rodzajów usług nie odbywa się bez problemów i nowych ryzyk, sprostanie którym pozostaje zazwyczaj w większości po stronie usługobiorcy. Radzenie sobie z tymi ryzykami to zupełnie nowa specjalność, której - w przeciwieństwie do samych usług, którymi ona się zajmuje - nie można zlecić firmie zewnętrznej.
Kierunek obecnego rozwoju informatyki wyraźnie wskazuje, że staje się ona w coraz większym stopniu usługą masową, podobną do dostarczania elektryczności czy świadczenia usług telekomunikacyjnych. Trudno szczegółowo przewidywać, jak rozwój ten się potoczy, można jednak mówić o głównych tendencjach oraz związanych z tym oczekiwaniach, nadziejach, ale też i o zagrożeniach.

dr Bogdan Pilawski
(Główny Specjalista w Banku Zachodnim WBK)
12:00 Prezentacja merytoryczna Sponsora Konferencji: Cloud Computing - IT jako odmiejscowiona usługa (infrastruktura VMware-Cisco-EMC)

Większość komentatorów i branżowych eskpertów wypowiadających się nt. Cloud Computingu zapomina o jakiejś warstwie infrastruktury IT. Usługi IT takie jak platforma Amazon EC2 lub Salesforce.com dzieją się już dzisiaj, TERAZ! Ukazują one zupełnie nowe możliwości biznesowe pojawiające się wraz z odmiejscowieniem środowisk aplikacyjnych i przynosza całkowicie nowe doświadczenia. Aby cloud computing był możliwy środowiska aplikacyjne muszą być opakowane, enkapsulowane w postaci niby-kontenerów zawierających środowisko przetwarzania, profil połączeń sieciowych i pule pojemnosci dyskowej. Tego typu środowisko musi być bezpieczne, otwarte, przenaszalne, wydajne i rozbudowywalne - sposób osiągnięcia takiej architektury opisuje nowy branżowy standard Open Virtualization Format (OVF). Jednostka-kontener, w którym pakujemy i możemy dystrybuować nasze produkcyjne środowiska aplikacyjne jest tzw. pakietem OVF i moze zawierać jedną lub wiele wirtualnych systemów. Z nich każdy może być uruchomiony jako wirtualna maszyna. Realizacja takiej architektury tak by była ona bezpieczna i wspierała cele biznesowe firm jest możliwa dzięki zgodnemu działaniu VMware, Cisco i EMC. Alians tych trzech liderów rynku przynosi zupełnie nowe możliwości przedsieębiorstwom, które stawiają sobie za cel zrealizowanie w praktyce modelu zwinnego przedsiębiorstwa (ang. agile enterprise).

Tomasz Jaworski
(Senior Account Technology Consultant, EMC Computer Systems Poland)
12:40 Przerwa, poczęstunek
13:00 Prezentacja: Materialny wymiar Cloud Computing'u

Cloud Computing nową formą realizacji usługi informatycznej pozwalającą na rozdzielenie jej organizacyjne od platformy obliczeniowej. Zwalnia ona klienta z obowiązku zakupu i utrzymania całej infrastruktury informatycznej. Nie znaczy to jednak że zniknie cała warstwa sprzętowa - zmieni się bowiem jej usytuowanie i forma organizacji. Dotychczasowe systemy IP projektowane były z myślą o kliencie klasycznym, generującym przewidywalne i dobrze określone zadania informatyczne. W świecie Cloud Computing'u zdarzenia i skala zapotrzebowania na moc obliczeniową mają charakter bardziej losowy i bardziej rozproszony. Dlatego centrum danych pracujące na potrzeby takiego klienta nowej generacji winno mieć i inną architekturę i używać innej technologii. Musi też w nowy sposób zarządzać zasobami i dokładniej chronić swoje dane. I o tym jest ta prezentacja.

Zbigniew Swoczyna
(Sun Microsystems Polska)
13:30 Prezentacja: Bezpieczeństwo w "chmurze". Cud czy złuda?

Modele przetwarzania danych ulegają ciągłej zmianie, ale ich ważność dla bytności organizacji musi pozostać pod czujnym okiem właściciela. Zapewnienie bezpieczeństwa w modelu przetwarzania na serwerze publicznym to nowe wyzwanie, o którym musimy myśleć już dziś, a prezentacja mówi o systemie Threat Intelligence powstałym w McAfee Avert Labs, jako odpowiedzi na szybko zmieniające się zagrożenia.

Robert Dąbroś
(Konsultant ds. bezpieczeństwa informatycznego, McAfee Polska)
14:00 Wykład: Biznesowe i techniczne aspekty Cloud Computing
 • różne definicje usług cloud computing'owych,
 • sposoby świadczenia owych usług,
 • poszczególne platformy cloud computing'owe - ich cechy, środowiska, zarządzanie oraz opłacalność,
 • studium przypadków - kiedy warto przenieść się na platformę CC, jakie są korzyści, jakie są zagrożenia,
 • kto już przeniósł swoje zasoby na platformy CC,
 • w jaki sposób przenosić dotychczasową architekturę na platformę cloud'ową,
 • przyszłość architektury rozproszonej i CC.
Wojciech Obst
15:00 Przerwa
15:20 Wykład: Aspekty prawne Cloud Computig (czyli prawo in statu nascendi)
 • Problem poufności danych korporacyjnych, przetwarzanych poza systemami bezpieczeństwa firmy.
 • Obligo przetwarzania danych osobowych na terenie kraju macierzystego.
 • Ryzyka utraty przetwarzanych danych i odpowiedzialność z tego tytułu.
 • Problemy licencjonowania oprogramowania przy usługach CC.
Piotr Waglowski
(Vagla.pl)
16:30 Zakończenie seminarium

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji - proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78