centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 13.01.2009 Koordynator: Magdalena Kowalska

Koordynacja merytoryczna programu i prowadzenie obrad: dr Henryk Hollender

PROGRAM

13 stycznia 2009 r.
10:00 Wykład: Światowe tendencje rozwoju bibliotek cyfrowych
 • Najpopularniejsze obecnie obszary badań w tematyce bibliotek cyfrowych
 • Przegląd wybranych projektów dotyczących bibliotek cyfrowych
  - Projekty z wybranych krajów UE
  - Projekty międzynarodowe
 • Rozwój bibliotek cyfrowych a możliwości, jakie dają one czytelnikom
Marcin Werla
(Zespół Bibliotek Cyfrowych PCSS)
10:35 Wykład: Digitalizacja to właściwa odpowiedź, ale jakie było pytanie? O kulturze dokumentu cyfrowego
 • Digitalizacja jako zjawisko cywilizacyjne
 • Zalety i braki digitalizacji w Polsce
 • Ochrona dziedzictwa kultury - hasło i realizacja
 • Dokument cyfrowy - zapotrzebowanie, odbiór, recepcja
 • Digitalizacja jako rekonstrukcja odległego świata dokumentów
 • W kierunku hierarchizacji potrzeb
dr Henryk Hollender
(Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego)
11:10 Prezentacja: Czy warto digitalizować archiwa?
Krzysztof Komorowski
(IBM Polska)
11:50 Przerwa na lunch
12:25 Wykład: Techniczne i organizacyjne aspekty archiwizacji dużych kolekcji cyfrowych
 • Specyfika digitalizacji i archiwizacji w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich
 • Stan początkowy archiwum cyfrowego
 • Dodatkowe zabezpieczenie i porządkowanie archiwum
 • Problemy organizacyjne
 • Problemy sprzętowe
 • Wnioski na przyszłość
dr Aleksander Radwański
(Zakład Narodowy im. Ossolińskich)
13:00 Prezentacja: Inteligentne składowanie i udostępnianie informacji cyfrowej
Ryszard Regucki
(EMC Partner Manager Eastern Europe, EMC)
13:30 Wykład: Społeczne funkcje biblioteki cyfrowej
 • Biblioteka cyfrowa jako "narzędzie socjalne"
 • Biblioteka - węzłem sieci komputerowych i ludzkich
 • Społeczna potrzeba partycypacji a tworzenie zasobu cyfrowego
 • Cyfrowy zasób w sieci - lokalne współdziałanie o globalnym zasięgu
Remigiusz Lis
(Biblioteka Śląska)
14:05 Przerwa na kawę
14:25 Wykład: Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego
 • Zabytkowe biblioteki i archiwa Cieszyna (Książnica Cieszyńska, Archiwum Państwowe, Biblioteka i Archiwum im. Tschammera przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, Biblioteka i Archiwum Konwentu Zakonu Bonifratrów, Biblioteka Muzeum Śląska Cieszyńskiego). Znaczenie i wyzwania
 • Cele i założenia realizacyjne projektu
 • Działania: zabezpieczenie - konserwacja - udostępnienie
 • "Miasto książek"
Krzysztof Szelong
(Książnica Cieszyńska)
15:00 Wykład: Zakładanie biblioteki cyfrowej: koncepcja, organizacja, metadane, zawartość
 • Pilotaż, program, wdrożenie - studium przypadku
 • Metainformacja i jej przepływ pomiędzy źródłami informacji bibliograficznej jako pochodna przyjętego sposobu katalogowania dokumentów
 • Metadane - spojrzenie na wybrane atrybuty schematu Dublin Core i ich stosowanie w bieżącej praktyce katalogowania dokumentów w polskich bibliotekach cyfrowych
 • Kilka uwag o gromadzeniu współczesnych (licencjonowanych) zbiorów w bibliotekach cyfrowych
Jarosław Gajda
(Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej)
15:35 Wykład: Europeana i polityczne zamierzenia Biblioteki Narodowej w zakresie digitalizacji
 • Geneza projektu Europeana
 • Ewolucja idei projektu
 • Europeana dzisiaj - budowa, funkcjonalność, zespół, partnerzy
 • Udział Biblioteki Narodowej w projekcie Europeana
 • Czy Europeana stanie się naszym wspólnym domem? - plany i zamierzenia na przyszłość
Katarzyna Ślaska
(Biblioteka Narodowa)
16:10 Dyskusja - przegląd zgłoszonych inicjatyw i przedsięwzięć - podsumowanie
16:30 Zakończenie konferencji, rozdanie Certyfikatów Udziału

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji - proszę o kontakt - Magdalena Kowalska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78