centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 25.03.2009 Koordynator: Agnieszka Rożko

Małe i średnie przedsiębiorstwa aby sprostać warunkom rynkowym i posiadać możliwość rozwijania się muszą posiłkować się technologią informacyjną. Potrzebują systemów do kompleksowego zarządzania dopasowanych do ich potrzeb, systemów obejmujący zarówno procesy zachodzące wewnątrz przedsiębiorstwa jak i na styku klient-firma, czyli aplikacje wspomagające zarządzanie kapitałem, personelem, dystrybucją transportem, produkcją, relacjami z klientami oraz obiegiem dokumentów. Powinny to być systemy, do których można w łatwy i szybki sposób utworzyć nowe funkcjonalności. Oczywiście istotna jest również akceptowalna dla MŚP cena. Wybór systemu ERP to jedna z najważniejszych decyzji podejmowanych przez przedsiębiorstwo.
Na konferencji przedstawimy Państwu specyfikę systemów klasy ERP w odniesieniu do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw oraz zaprezentujemy dostępne rozwiązania w tym zakresie.
Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych. Osoby odpowiedzialne za planowanie strategii rozwoju i informatyzacji, selekcję oraz zakup produktów i technologii informatycznych.

PROGRAM

25 marca 2009 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Wszystko o systemach klasy ERP i o ich specyfice w odniesieniu do typowych potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. Czy są to rozwiązania odpowiednie na czasy kryzysu?
 • główne cechy i modelowe ujęcie zintegrowanych rozwiązań informatycznych na przykładzie systemów klasy ERP
  • podstawowe komponenty systemów, główne atrybuty
  • ewolucja rozwiązań i ich rozwój
  • warianty systemów klasy ERP zorientowane na sektor MSP
 • wdrożenie systemu klasy ERP w czasach kryzysu (wpływ ograniczonych zasobów na projekty wdrożeniowe ERP w MSP)
  • koncentracja na niezbędnych, kluczowych obszarach funkcjonalnych i/lub procesach biznesowych (zasada 80/20)
  • informatyzacja działań, które dają największe, względnie łatwo osiągalne, policzalne efekty automatyzacji, ew. informacyjne i transformacyjne
  • przyrostowe, rozłożone w czasie realizowanie projektów
  • pozyskiwanie na projekty ERP środków z unijnych i innych funduszy wsparcia
  • maksymalne wykorzystanie własnych kadr biznesowych i kadr IT (rola użytkownika kluczowego w projektach ERP w MSP)
  • alternatywne, outsourcingowe modele pozyskiwania i użytkowania systemów klasy ERP przez MSP (przede wszystkim model SaaS - Software as a Service)
  • standaryzacja rozwiązań powielarnych (a takimi są systemy klasy ERP) jako droga do racjonalizacji pełnych kosztów pozyskania i posiadania IT
Helena Dudycz, dr Mirosław Dyczkowski
(Instytut Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)
11:30 Prezentacja sponsora: Zintegrowany system klasy ERP w zarządzaniu produkcją na przykładzie systemu Impuls 5
 • obiekty ewidencji kosztów - różne metody ewidencji i prezentacji kosztów
 • definicja scenariuszy rozliczenia kosztów - struktura rozliczania kosztów (definicja rozdzielników, klucza podziału)
 • przykłady rozliczeń kosztów pełnych w ujęciu podatkowym i zarządczym - czyli jak pogodzić księgowość z kontrolingiem w firmie produkcyjnej
 • rewycena dokumentów PW do kosztu rzeczywistego lub ewidencja odchyleń
 • inne metody rozliczania kosztów w systemach zintegrowanych (ABC)
Sławomir Kuźniak
(Dyrektor ds. Konsultingu i Promocji, BPSC S.A.)
12:10 Prezentacja: Zarządzanie czy zgadywanie czyli jak zabezpieczyć firmę przed recesją na podstawie racjonalnych decyzji biznesowych. Opis możliwości na podstawie rozwiązań Epicor Software
 • Epicor - system ERP w architekturze SOA
 • Architektura zorientowana na usługi - na czym to polega?
 • Praktyczne znaczenie i korzyści wynikające z SOA
 • SOA a proces biznesowy
 • Proces biznesowy w systemie tradycyjnym, a proces w systemie SOA
 • Zmierzając do SOA
 • Racjonalne decyzje dzięki rozwiązaniom BI
Edward Jędrzejowski
(Epicor Software Poland Sp. z o.o.)
12:40 Przerwa na lunch
13:00 Wykład: Ocena efektywności zastosowań systemów klasy ERP w sektorze MSP jako narzędzie skutecznej poprawy takich projektów
 • metody badania efektywności i ewaluacji wdrożeń
 • krytyczne czynniki sukcesu projektów ERP w sektorze MSP
 • przykłady badania efektywności rzeczywistych projektów ERP w sektorze MSP
dr Helena Dudycz, dr Mirosław Dyczkowski
(Instytut Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)
13:30 Prezentacja: Praktyka poparta doświadczeniem - wdrożenia ERP w sektorze Małych i Średnich przedsiębiorstw

SIMPLE.ERP jako:

 • rozbudowana funkcjonalność Zamówień Internetowych, warta zaimplementowania w firmach dystrybucyjnych
 • bogaty zestaw narzędzi umożliwiający kalkulacje kosztów zlecenia z uwzględnieniem odchyleń w zakresie zużytego surowca, cen zakupu, kosztów bezpośrednich, kooperacji i kosztów pośrednich
 • oprogramowanie bardzo dobrze współpracujące z systemami automatyki przemysłowej i dedykowanym oprogramowaniem technologicznym wykorzystywanym przez przedsiębiorstwa
 • system umożliwiający budowę dedykowanych branżowych rozwiązań - wyposażony w specjalną funkcjonalność wspomagającą zarządzanie procesem budowlanym.

SIMPLE.SCM jako rozwiązanie zintegrowane z SIMPLE.ERP dedykowane zarządzaniu złożonymi łańcuchami dostaw, powstałe z myślą o polskich przedsiębiorstwach przy dofinansowaniu ze środków unii europejskiej.

Andrzej Kuś
(Simple S.A.)
14:00 Prezentacja: Navireo - konfigurowalność i otwartość jako fundamenty optymalnego dostosowania systemu do procesów biznesowych w przedsiębiorstwie
 • Navireo - nowy, elastyczny zintegrowany system zarządzania
 • konfiguracja - moduły, profile stanowisk pracowniczych
 • rozbudowa - typy i przykłady rozwiązań
Krzysztof Dembski, Tomasz Okulewicz, Jarosław Szolc
(Dział Wsparcia Partnerów InsERT)
14:30 Prezentacja: System ERP powinien być... czyli w jaki sposób dostawcy systemów ERP powinni odpowiadać na potrzeby rynku i klientów. Cechy nowoczesnych systemów ERP na podstawie rozwiązań firmy Comarch
Kamil Góral
(Comarch S.A.)
15:00 Przerwa na kawę
15:15 Case study: Od czego zależy sukces wdrożenia systemu ERP
 • Dlaczego ERP?
  • Począwszy od pewnej "masy krytycznej", firma nie jest w stanie rozwijać się bez wsparcia systemu
  • System ERP wychodzi naprzeciw wymaganiom Organizacji i jednocześnie wymusza standardy jej działania
  • System ERP stanowi największe źródło danych niezbędnych do podejmowania decyzji
 • Zakres, metodologia, zespół - założenia a rzeczywistość
 • Jakości danych jako klucz do jakości całego wdrożenia
 • Rola Partner we wsparciu procesów biznesowych
 • Rozwój systemu po go-live
 • Oswojenie się z systemem
 • Podsumowanie: o czym warto pamiętać a czego na pewno unikać
Marcin Kurkowski
(Dyrektor działu IT, Wyborowa S.A.)
15:40 Case study: Wdrożenie MRP - współpraca "zewnętrznego" informatyka z Zarządem firmy (na przykładzie wdrożenia ERP w firmie Dziedzic z Namysłowa)
 • podjęcie trudnej decyzji
 • wdrożenie w atmosferze wzajemnego zrozumienia
 • czyżby to już koniec?
Leszek Szkutnik
(szef działu wdrożeniowego, Dziedzic S.A.)
16:05 Wykład: Rynek dostawców systemów ERP dla sektora MSP. Kluczowe (według wyników badań) kryteria wyboru najlepszego systemu

Systemy ERP od kilku już lat są przystępne cenowo nie tylko dla największych przedsiębiorstw, ale także dla sektora MŚP. W trakcie wystąpienia przedstawione zostaną wyniki badań rynku oprogramowania dla MŚP i ich zmiany w ciągu ostatnich lat. Zostaną przedstawione następujące wątki tematyczne:

 • definicje MŚP
 • co to znaczy ERP dla MŚP
 • kształt rynku ERP dla MŚP
 • jak badać rynek ERP
 • kryteria wyboru systemu (odbiorca masowy, potrzeby indywidualne)
 • przyczyny wyboru nowego systemu ERP
 • przyczyny modernizacji systemów
 • czynniki migracji pomiędzy systemami ERP

Andrzej Dyżewski
(Biuro Badawczo-Analityczne DIS)
16:30 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE KONFERENCJI
- proszę o kontakt - Agnieszka Rożko

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78