centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 04.06.2009 Koordynator: Agnieszka Rożko

Redakcja programu, merytoryczna koordynacja przygotowań i prowadzenie obrad: dr Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN

PROGRAM

4 czerwca 2009 r.
09:00 Panel dyskusyjny: Praktyczne problemy wykonania obowiązków ochrony danych osobowych. Sesja konsultacyjna na postawie pytań wniesionych przez uczestników V Forum ADO/ABI
 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych (status i odpowiedzialność administratora i processora)
 • Zasady techniczne i organizacyjne udostępniania danych innym podmiotom
 • Nadawanie upoważnienia do przetwarzania danych innym osobom niż pracownicy (praktykanci, "pracownicy tymczasowi", pracownicy podwykonawcy, "samozatrudnienie")
 • Jaki jest status Administratora Bezpieczeństwa Informacji - czy wykonywać funkcję ABI może jedynie pracownik?
dr Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN)
dr Paweł Litwiński (Kancelaria Traple Konarski Podrecki)
11:15 Wykład: Udostępnianie danych osobowych osobom zainteresowanym w celu ochrony ich interesów w postępowaniach sądowych i administracyjnych
mec. Xawery Konarski
(Kancelaria Traple Konarski Podrecki)
12:00 Przerwa na lunch
12:30 Blok tematyczny: KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
12:30 Wykład: Zasady i tryb przeprowadzenia kontroli przez inspektorów Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli GIODO
 • rodzaje kontroli GIODO
 • przebieg kontroli
 • uprawnienia i obowiązki kontrolerów i kontrolowanych
 • dokumentacja kontroli
 • działania pokontrolne
dr Paweł Fajgielski
(Katolicki Uniwersytet Lubelski)
13:15 Wykład: Przygotowanie jednostki organizacyjnej do kontroli GIODO i zadania ABI w tym zakresie
 • Gotowość do kontroli jako element kultury organizacji
 • Ocena sytuacji bieżącej - lista kontrolna, audyt wewnętrzny
 • Rola Kierownictwa oraz rola ABI w przygotowaniach do kontroli
 • Przygotowanie pracowników do świadomego uczestnictwa i współpracy z GIODO
 • Podstawowe dokumenty, do wglądu inspektorów
 • W trakcie i po kontroli - "lessons learned"
Marcin Wielisiej
(Data Processing Architects)
13:45 Wykład: Kontrola wewnętrzna ABI. W jaki sposób kontrolować własną jednostkę organizacyjną?
 • Zakres zagadnień weryfikowanych w ramach kontroli ABI
 • Kontrola przestrzegania przez pracowników wymagań w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych
 • Kontrola bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej
 • Sprawdzanie poprawności zabezpieczenia danych osobowych poza systemami informatycznymi
 • Weryfikacja poprawności procesów zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych
 • Planowanie działań kontrolnych
 • Rola ABI w zarządzaniu zmianami w organizacji
Adam Gałach
(Galach Consulting)
14:15 Przerwa na kawę
14:30 Wykład: Bezpieczeństwo fizyczne w obszarze przetwarzania danych osobowych
 • ochrona zewnętrzna i wewnętrzna
 • zabezpieczenia zasobów archiwalnych przez gestora i procesora danych
dr Marek Blim
15:15 Panel dyskusyjny: Przyszłość administratora bezpieczeństwa informacji - w jakim kierunku powinny zmierzać zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych dotyczących ABI?
 • Problemy związane z obecną regulacją prawną dotyczącą ABI
 • Propozycja zmian w prawie Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa informacji - ABI staje się niezależnym kontrolerem wewnętrznym
 • Obecny stan prac w zakresie zmian w przepisach o ochronie danych osobowych
Udział w panelu i prowadzenie dyskusji:
dr Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN)
Maciej Byczkowski (prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji)
16:00 Zakończenie Forum, wręczenie certyfikatów uczestnictwa

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE FORUM
- proszę o kontakt - Agnieszka Rożko

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78