centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 21.07.2009 Koordynator: Iwona Brokowska

Zarządzanie ruchem Pacjentów to podstawa współpracy: jednostka służby zdrowia - Pacjent. Najważniejsze jest aby zarządzanie było sprawne, zgodne z obowiązującym prawem i satysfakcjonująca dwie strony. Istotną rolę pełnią systemy IT, które muszą być dostosowane do potrzeb przychodni oraz stanowić kanał komunikacji z Pacjentami. Tej tematyce poświęcimy VI edycję seminarium z cyklu: informatyka dla menedżera medycznego a przedstawicieli jednostek służby zdrowia zapraszamy do udziału w niej.

PROGRAM

21 lipca 2009 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Ewolucja prostych systemów ewidencyjnych w kompleksowe systemy informatyczne zawierające multimedialne dane rekordu medycznego (wyniki badań, obrazy diagnostyczne, zapis procedur leczniczych). Elektroniczna dokumentacja medyczna w przychodniach i innych placówkach ochrony zdrowia - stan na dziś i uwarunkowania zmian w tym zakresie
 • dokumentacja medyczna na przestrzeni ostatniego stulecia
 • jakość danych medycznych: odpowiedniość, prawidłowość, kompletność, spójność, porównywalność
 • standard elektronicznej teczki pacjenta
 • dylemat dostępności - centralne rejestry danych medycznych czy metabaza informacji
 • konieczne dostosowanie systemów informatycznych do przyszłej ustawy o systemie informacji medycznej
 • warunki uniwersalnego dostępu do danych medycznych
 • prawo a praktyka postępowania z dokumentacją elektroniczną - granica kompromisu
dr Robert Mołdach
(ekspert sektora medycznego Konfederacji Pracodawców Polskich)
11:30 Prezentacja: Globalne standardy identyfikacyjne i komunikacyjne w procesie zarządzania ruchem pacjentów
 • Globalne standardy identyfikacyjne i komunikacyjne w logistyce szpitalnej
  1. kody kreskowe - globalna identyfikacja leków, materiałów medycznych, pacjenta, personelu medycznego na rzecz usprawnienia zarządzania placówką szpitalną
  2. elektroniczna komunikacja - wymiana dokumentów elektronicznych między w procesach wewnątrzszpitalnych i z dostawcami do szpitala
  3. najnowsze trendy technologiczne, w tym np. elektroniczny kod produktu
 • Zastosowanie globalnych standardów w procesie zarządzania ruchem pacjentów
  1. automatyzacja procesów poprzez zastosowanie sprawdzonych w innych branżach systemów ADC i EDI
  2. zwiększenie efektywności planowania usług medycznych na rzecz pacjentów
  3. optymalizacja poziomu wykorzystania sprzętu medycznego
  4. optymalizacja czasu pobytu pacjenta w szpitalu oraz czasu pracy personelu medycznego
  5. zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta
Anna Gawrońska-Błaszczyk
(Instytut Logistyki i Magazynowania (Jednostka Badawczo-Rozwojowa), GS1 Polska)
12:30 Przerwa na lunch
13:00 Case study: Wizyta pacjenta w nowoczesnym ośrodku służby zdrowia - studium przypadku
 • rejestracja pacjenta, SMSy przypominające o wizycie
 • ruch pacjenta w obiekcie - listy pacjentów w poczekalni, zapraszanie do gabinetów na panelu LCD
 • przygotowanie pacjenta do badania przez personel pomocniczy - badania na urządzeniach, obrazowanie medyczne, częste wyzwania dla IT: np. zakrapianie oczu, angiografia
 • pacjent w gabinecie lekarza - praca z obrazami lampy szczelinowej, porównywanie obrazów, historia choroby, poprzednie wizyty, ergonomia tworzenia dokumentacji medycznej
 • fakturowanie, rozliczenie NFZ, zestawienia finansowe, zestawienia świadczonych usług
 • zestawienia statystyczne dla prac naukowych
Szymon Niewiadomski, Janusz Powązki
(Medi.com)
13:40 Wykład: Ochrona osobowych danych medycznych - uwarunkowania prawne, technologiczne i proceduralne
 • Źródła prawa ochrony medycznych danych osobowych
 • Uwarunkowania organizacyjno-prawne danych pacjenta
 • Dane osobowe, dane wrażliwe, dane medyczne
 • Skuteczna ochrona danych osobowych w systemach rozproszonych (zasada PADIRN2)
 • Uwarunkowania technologiczne, organizacyjne w procesie przetwarzania danych
 • Dane osobowe pacjenta przetwarzane w celach marketingowych
 • Obowiązki rejestracyjne i informacyjne
 • Uwarunkowania praktyczne przy współpracy z usługodawcami i usługobiorcami w zakresie danych osobowych
Jarosław Malec
(MEMEX - Dane osobowe w praktyce)
14:40 Wykład i dyskusja: Projekt wprowadzenia systemu informacji elektronicznej w ochronie zdrowia
 • system informacji medycznej
 • dziedzinowe systemy teleinformatyczne
 • rejestry medyczne
dr n. med. Leszek Sikorski
(Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)
15:15 Zakończenie konferencji

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji - proszę o kontakt - Iwona Brokowska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78