centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 11.03.2009 Koordynator: Agnieszka Rożko

Podejście do integracji podlega stałej ewolucji i celem spotkań jest cykliczny przegląd aktualnych tendencji oraz ofert rynkowych. Od pewnego czasu wiodącym trendem pozostaje architektura zorientowana na usługi SOA (Service Oriented Architecture). Cechą tej architektury jest procesowe podejście do integracji, i w tym roku szczególny nacisk położony zostanie na problematykę modelowania procesów biznesowych. W praktyce zostanie zaprezentowane wykorzystanie takich notacji jak BPMN i BPEL w kontekście koncepcji SOA. Przedstawione zostaną problemy zarządzania projektami integracyjnymi. Poruszony zostanie także problem zdefiniowania architektury korporacyjnej i zapewnienia interoperacyjności systemów. Prelegenci spróbują wyjaśnić jak łączyć zalety zintegrowanych standardowych systemów o kompleksowej funkcjonalności z nowoczesnym podejściem do integracji wewnątrz- i między-organizacyjnej. Tradycyjnie prezentowane będą platformy integracyjne, portale korporacyjne i usługi integracyjne, a także praktyczne przykłady wdrożeń.

Redakcja programu, koordynacja merytoryczna i prowadzenie obrad: Jędrzej Wieczorkowski, Katedra Informatyki Gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa

PROGRAM

11 marca 2009 r.
10:00 Rozpoczęcie konferencji, przedstawienie założeń
10:10 Wykład wprowadzający: Integracja systemów informatycznych - czy tylko SOA?
 • pojęcie integracji systemów informatycznych
 • podstawowe podejścia do integracji
 • integracja wewnątrz- i między-organizacyjna
 • podejście procesowe w integracji systemów, znaczenie modelowania procesów biznesowych
 • koncepcja architektury zorientowanej na usługi SOA i magistrali usług ESB
 • czy zawsze SOA najlepszym rozwiązaniem? - zalecenia zastosowania odpowiedniej architektury
Jędrzej Wieczorkowski
(Katedra Informatyki Gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa)
11:00 Wykład: Zarządzanie projektem integracyjnym w środowisku e-biznesowym
 • etapy realizacji projektu integracyjnego, zasady organizacji prac wdrożeniowych
 • metody prowadzenia prac analitycznych pod kątem łączenia systemów międzyorganizacyjnych i rozproszonych
 • narzędzia i techniki wykorzystywane w procesie elektronicznej wymiany dokumentów w środowisku e-biznesowym
 • kluczowe czynniki ryzyka w procesie zarządzania projektem integracyjnym
 • prezentacja wybranych rozwiązań technicznych
 • przykłady wdrożeń platformy integracji w dużych przedsiębiorstwach produkcyjno - handlowych oraz instytucjach finansowych
 • wnioski i zalecenia praktyczne
dr Andrzej Kamiński
(Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska)
11:40 Wykład: Przepływ informacji bez granic, czyli jak zastosować architekturę korporacyjną do zapewnienia integracji i interoperacyjności systemów?
 • koncepcja "przepływu informacji bez granic" promowana przez konsorcjum The Open Group
 • architektura korporacyjna a zagadnienie integracji systemów informatycznych - przełamywanie silosowego podejścia do budowy rozwiązań informatycznych
 • zastosowanie ram architektonicznych TOGAF jako punktu wyjścia przy planowaniu integracji systemów
 • krok do przodu: architektura korporacyjna a interoperacyjność systemów
dr Andrzej Sobczak
(Katedra Informatyki Gospodarczej, Szkoła Główna Handlowa)
12:30 Przerwa na lunch
13:00 Prezentacja: Integracja Graficznego Interfejsu Użytkownika z systemem, który jeszcze nie istnieje
 • możliwe jest niezależne tworzenie komponentów systemu IT bez uwzględniania zależności pomiędzy nimi
 • możliwe jest przeniesienie etapu integracji komponentów do etapu wdrażania gotowego systemu
 • możliwe jest takie zaprojektowanie komponentów systemu IT, aby na etapie wdrażania systemu zamawiający miał w dalszym ciągu możliwość wyboru sposobu integracji
 • uzyskuje się w ten sposób poprawnie działający system spełniający wymagania zamawiającego
 • powyższe podejście umożliwia znaczące skrócenie prac projektowych poprzez równoległe tworzenie komponentów systemu
 • powyższe podejście umożliwia również demonstracje działania systemu już na wczesnym etapie projektowania
 • koszt dodatkowej pracy wymaganej przez powyższe podejście jest stosunkowo niewielki
dr Michał Tanaś
(Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ITTI Sp. z o.o.)
13:30 Prezentacja: Efektywne tworzenie usług integracyjnych w oparciu o narzędzie OfficeObjects® Service Broker
 • problem rozproszenia usług, a oczekiwania użytkowników
 • usługi złożone z perspektywy użytkownika - prezentacja przykładów
 • OfficeObjects® Service Broker jako narzędzie do definiowania, udostępniania, wykonywania i monitorowania usług złożonych
 • efektywne projektowanie usług złożonych
  • środowisko projektanta
  • elastyczny model reprezentacji wiedzy
  • modelowanie adaptacyjnych procesów integracyjnych
  • tworzenie złożonych formularzy elektronicznych
Jakub Strychowski
(Kierownik Projektów, Rodan Systems S.A.)
14:00 Przerwa na kawę
14:20 Case study: Modelowanie procesów w integracji systemów informatycznych - BPMN w praktyce wdrożeniowej
 • czym jest i dlaczego BPMN
 • podstawowe elementy notacji i sposób ich wykorzystywania
 • podział pracy pomiędzy Użytkownikiem Systemu, Analitykiem Procesów i Dostawcą Rozwiązania Informatycznego
 • BPMN a BPEL i XPDL czyli dlaczego SOA
 • BPMN dla prototypowania procesów
 • przykłady zastosowania
Piotr Biernacki
(ekspert BPMN)
15:00 Case study: Wybór systemu wspomagającego zarządzanie branżową jednostką badawczo-rozwojową
 • kluczowe wymogi biznesowe i prawne
 • analizowane scenariusze
  - modernizacja "wysp informacyjnych"
  - rozwiązanie renomowane: fabrycznie zintegrowane supermarkety procesów gospodarczych
 • sposób prowadzenia wyboru "religii panującej" na kilkanaście lat
  - w przetargu, czy w wyniku ustalenia standardu i konkursu ofert licznych firm wdrożeniowych?
  - metoda kaskadowej eliminacji nieprzydatnych lub niosących nadmierne ryzyko klas systemów, rodzajów, a następnie produktów
  - główne grupy kryteriów eliminujących
  - dlaczego te a nie inne kryteria są ważne?
 • czy zastosowana metoda jest całkowicie obiektywna?
Jan Rey
(Architekt Rozwiązań Biznesowych)
15:30 Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów uczestnictwa

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE KONFERENCJI
- proszę o kontakt - Agnieszka Rożko

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78