centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 25.02.2009 Koordynator: Jakub Nawrocki

PROGRAM

25 lutego 2009 r.
10:00 Wykład: Wsparcie informatyczne dla współpracy międzynarodowej i wymiany studentów

Ważnym aspektem naszej praktycznej obecności w Europie jest współpraca międzynarodowa w zakresie wymiany studentów i pracowników. Polskie uczelnie grają aktywną rolę w wielu programach międzynarodowych, jak LLP-Erasmus, Erasmus-Mundus czy Leonardo da Vinci. Wymiana między uczelniami rośnie lawinowo z każdym rokiem. Niezbędne jest sprawne wsparcie informatyczne. W trakcie prezentacji pokażę, na konkretnych przykładach, jak takie wsparcie mogłoby wyglądać i jak poprzez informatyzację można usprawnić pracę jednostek zaangażowanych w obsługę współpracy międzynarodowej.

dr Janina Mincer-Daszkiewicz
(Szef Zespołu Koordynacyjnego USOS, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski)
10:40 Prezentacja: Nowoczesne systemy wideokonferencyjne jako narzędzie wspomagania procesu dydaktycznego
 • zwiększenie dostępności wysokokwalifikowanej kadry dydaktycznej,
 • zwiększenie atrakcyjności uczelni i możliwości rekrutacji nowych studentów,
 • rozszerzenie oferty programowej o nowe formy edukacji,
 • oszczędność czasu zarówno dla pracowników dydaktycznych jak i studentów
Paweł Trzaska Gerlecki
(MCX)
11:10 Wykład: Ile kosztuje utrzymanie infrastruktury IT na uczelni wyższej?
 • omówienie szkieletu architektury IT w UŁ
 • omówienie głównych modeli biznesowych stosowanych w ramach IT
 • omówienie nowego trendu rozbudowy infrastruktury IT
 • porównanie stosowanych modeli biznesowych w UŁ
dr Ścibór Sobieski (Dyrektor Centrum Informatyki, Uniwersytet Łódzki)
mgr Krzysztof Miodek (Uniwersytet Łódzki)
12:00 Przerwa
12:30 Wykład: Polityka bezpieczeństwa IT a praca zdalna
Krzysztof Młynarski
(Teleinformatica)
13:10 Prezentacja: Kierunki rozwoju systemów kartowych uczelni na przykładach wdrożeń
Grzegorz Żytka
(OPTeam SA)
13:40 Prezentacja: Bezpieczeństwo danych w systemach portalowych na Uczelni - technologia SOA
Grzegorz Kaliński
(KALASOFT)
14:10 Prezentacja: Zarządzanie kadrą uczelni
Andrzej Kuś (Simple S.A.)
Marek Bieniasz (Partners in Progress)
14:40 Przerwa
15:00 Case Study: Informatyczna obsługa procesu dydaktycznego w Szkole Głównej Handlowej
 • proces dydaktyczny w Szkole Głównej Handlowej
 • systemy Informatyczne do obsługi procesu dydaktycznego
 • rola Centrum Informatycznego w budowie i integracji systemów
Urszula Zwierz
(Centrum Informatyczne, Szkoła Główna Handlowa)
15:40 Case Study: Meandry wdrożenia zintegrowanego systemu informacyjnego w wyższej uczelni
 • system zintegrowany? W poszukiwaniu definicji
 • założenia integracyjne dla projektu mySAP w Uniwersytecie Jagiellońskim
 • proces zakupów w mySAP w Uniwersytecie Jagiellońskim jako przykład integracji funkcji logistycznych i finansowych - prezentacja "on-line"
 • pułapki wdrożenia systemu zintegrowanego - podsumowanie
dr Marian Krupa
(Kierownik Jakości (mySAP), Uniwersytet Jagieloński)
16:20 Zakończenie

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji - proszę o kontakt - Jakub Nawrocki

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78