centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 08.09.2009 Koordynator: Iwona Nowosielska

Prowadzenie obrad: dr Jerzy Chajdas, niezależny ekspert, członek zespołu wdrożeniowego systemu JGP

PROGRAM

8 września 2009 r.
10:00 Wykład wprowadzający i dyskusja: Doświadczenia z rocznego okresu stosowania systemu JGP a zasady kontraktowania świadczeń szpitalnych
 • Uzasadnienie wprowadzenia systemu case-mix do polskiego systemu ochrony zdrowia, w tym możliwości jego wykorzystania.
 • Założenia systemu JGP wraz z mechanizmami kompensacyjnymi finansowania.
 • Doświadczenia z pilotażu systemu i pierwszy okres wdrożenia.
 • Skutki finansowe wprowadzenia systemu JGP dla różnych dziedzin i szpitali jako całości.
 • Perspektywy rozwoju systemu JGP w Polsce i zasady zarządzania systemem.
dr Jerzy Chajdas
(niezależny ekspert, członek zespołu wdrożeniowego systemu JGP)
11:00 Wykład: Wymogi informacyjne i informatyczne dla efektywnego wdrażania JGP

Podstawą wykorzystania systemów informatycznych szpitala w tym dla celów JGP jest czytelna i w odpowiednim czasie określona (zgodnie z regulacjami prawnymi) reguła i zakres sprawozdawanych danych. Pozyskiwanie danych winno być ograniczone do niezbędnego minimum.
Podstawą możliwości wykorzystywania danych do ich opracowywania przez różnych interesariuszy jest zapewnienie interoperacyjnosci. Zachowanie podstawowych zasad prowadzenia projektów, zarządzania zmianami, konkurencji jest warunkiem uzyskania jakości i optymalizacji kosztów.

dr Leszek Sikorski
(dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)
12:00 Prezentacja: Ile kosztuje 51 złotych? Optymalizacja kosztów i przychodów z wykorzystaniem systemów informatycznych - sposoby na poprawę rentowności Szpitala
 • Metody optymalizacji grupowań w systemie JGP - jak skutecznie grupować?
 • Zwiększanie przychodów w ramach kontraktu z NFZ - analiza finansowa szpitala.
 • Redukcja kosztów w szpitalu - system kalkulacji kosztów procedur medycznych w świetle nowych planów NFZJGP w Polsce.
Tomasz Grudzień
(Manager ds. Kluczowych Klientów UHC Sp. z o.o.)
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Wykład: Techniczne uwarunkowania projektowanego portalu centralnego NFZ
 • Przegląd wymagań stawianych środowisku informatycznemu wynikających z realizacji systemów niezbędnych do funkcjonowania JGP.
 • Typowe architektury wielkich systemów portalowych służących do masowej edycji danych.
 • Problem skalowalności.
 • Ograniczenia i "wąskie gardła" wynikłe z przyjętej architektury.
 • Dotychczasowe doświadczenia NFZ wynikające z eksploatacji dużych systemów portalowych.
 • Wpływ zachowań użytkownika na dostępność systemu.
 • Działania zapobiegawcze podjęte przez NFZ.
Marek Ujejski
(wicedyrektor Departamentu Informatyki NFZ)
13:40 Wykład i dyskusja: Doświadczenia z pilotażowego wdrożenia i rynkowego stosowania systemu JGP w praktyce szpitalnej
doc. Mieczysław Pasowicz
(Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali)
15:00 Zakończenie konferencji

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji - proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78