centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 05.11.2009 Koordynator: Iwona Brokowska

Podczas warsztatów wykorzystywane będzie oprogramowanie Microsoft Office Excel w wersji 2007.
Zajęcia obejmować będą 8 godzin lekcyjnych.
Warsztat przeznaczony jest dla osób posiadających podstawową znajomość Excela.
Omawiane zagadnienia ilustrowane będą przykładami z zakresu zarządzania i finansów.

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?
Osoby posługujące się arkuszami kalkulacyjnymi w szczególności z działów finansowych, controllingu, ewidencji majątku, zarządzania zasobami ludzkimi, które chcą poprawić efektywność posługiwania się omawianym oprogramowaniem.

Warsztaty poprowadzi: Jędrzej Wieczorkowski, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Informatyki Gospodarczej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Jędrzej Wieczorkowski - wykładowca akademicki i konsultant w projektach informatycznych.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej specjalności Przetwarzanie Danych oraz Rachunkowość. Od 1994 roku pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Informatyki Gospodarczej SGH. Zajmuje się naukowo tematyką zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP oraz BI, zagadnieniami integracji systemów, zarządzaniem przedsięwzięciami informatycznymi oraz zastosowaniem informatyki w rachunkowości i finansach.
W karierze zawodowej pełnił również funkcje głównego księgowego oraz analityka i projektanta systemów informatycznych. W szczególności szeroko zajmował się zagadnieniami bankowości, controllingu i konsolidacji danych finansowych.
Obecnie współpracuje także z Krajową Szkołą Administracji Publicznej, wykłada na studiach podyplomowych i szkoleniach oraz pełni rolę konsultanta w różnych projektach informatycznych.
Autor kilkunastu publikacji dotyczących systemów informatycznych w biznesie, członek Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej.

PROGRAM

5 listopada 2009 r.
09:30 Przypomnienie podstawowych reguł budowy arkuszy kalkulacyjnych
 • Typy danych w komórkach (liczby, tekst, wartości logiczne, kody błędów)
 • Efektywne i szybkie poruszanie się po skoroszycie
 • Budowa formuł (prostych i tablicowych)
 • Metody adresowania (względne, bezwzględne i mieszane)
 • Budowa łączy pomiędzy skoroszytami
11:00 Przerwa
11:15 Wizualizacja danych w Excelu
 • Formatowanie komórek
 • Formaty warunkowe
  1. wyróżnianie komórek,
  2. stosowanie skali kolorów i zestawów ikon,
  3. zarządzanie regułami formatowania warunkowego
 • Mechanizmy wspomagające szybką budowę tabel
  1. wbudowane style,
  2. motywy
  3. opcje tabel
 • Graficzna prezentacja danych, tworzenie wykresów
12:45 Przerwa na lunch
13:15 Zastosowanie wbudowanych funkcji Excela
 • Kategorie funkcji wbudowanych w Excela
 • Zastosowanie wybranych funkcji m.in.:
  1. SUMA, ZAOKR, JEŻELI, SUMA.JEŻELI, WYSZUKAJ.PIONOWO
 • Zagnieżdżanie funkcji
 • Praktyczne ćwiczenia wykorzystujące funkcje
14:45 Przerwa
15:00 Zasady efektywnej pracy z dużą ilością danych
 • Koncepcja baz danych (list) w Excelu
 • Sortowanie danych
 • Filtrowanie danych
 • Sumy częściowe
 • Tabele przestawne
16:30 Zakończenie warsztatu
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78