centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 15.12.2009 Koordynator: Agata Soboń
PATRONAT HONOROWY

PROGRAM

15 grudnia 2009 r.
10:00 Wykład: Praktyczne problemy marketingu usług prawnych - ze szczególnym uwzględnieniem zasady zaufania klienta do prawnika. Czy kancelarie prawnicze powinny być zarządzane przez menadżerów?
 • dopuszczalność reklamy
 • zasady etyki zawodu radcy prawnego i adwokata a marketing usług prawnych
 • rola specjalistów od marketingu w kancelarii
 • kto powinien zarządzać kancelarią: prawnik-menedżer czy menedżer ze znajomością prawa?
mec. dr Arwid Mednis
(Kancelaria Wierzbowski Eversheds)
10:40 Wykład: Problemy ochrony danych osobowych w kancelariach prawnych, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego danych osobowych
dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN)
11:40 Wykład: Strategia - marketing - promocja - codzienność. Budowanie zespołu prawników zorientowanych marketingowo
Wiedza na temat budowania strategii rozwoju kancelarii prawnych, marketingu usług profesjonalnych oraz technik promocji usług prawniczych jest coraz powszechniej dostępna. Pomimo to wielu partnerom kancelarii prawnych towarzyszy poczucie osamotnienia, braku aktywnego uczestnictwa prawników w pozyskiwaniu klientów i zleceń oraz braku odpowiedniej skuteczności działań marketingowych.
Co zrobić, aby cały zespół pracowników włączył się w działania marketingowe? Jakie "miękkie" i "twarde" czynniki składają się na sukces kancelarii w tym zakresie. Jak uwolnić pasję i kreatywność zespołu i przekuć je na sukces finansowy?
dr Ryszard Sowiński
(Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa)
12:40 Przerwa, poczęstunek
13:10 Case Study kancelarii Wardyński i Wspólnicy: Kancelaria skierowana na klienta. Portal procesowy jako narzędzie komunikacji z obecnym i potencjalnym klientem
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jako pierwsza firma prawnicza w Polsce dostarcza swoim klientom nieodpłatnie podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień prawnych, w szczególności postępowań sądowych i arbitrażu. Wiele informacji prawnych można znaleźć w internecie, jednakże sprofilowana wiedza i informacje zebrane w jednym miejscu stanowią wartość dla klientów. Portal procesowy kancelarii, a dokładniej Strefa Klienta spełnia rolę bezpośredniego i bezpiecznego dostępu do akt w sprawach klientów za pośrednictwem internetu.
Adrian Kaczor
(Manager ds. Kluczowych Klientów, Ideo sp. z o.o)
13:50 Wykład: Aspekty prawne marketingu w zawodach zaufania publicznego
Wykorzystywanie narzędzi marketingowych w praktyce świadczenia profesjonalnych usług prawnych wymagało dotychczas tylko znajomości zawodowych kodeksów etycznych. Ta tradycyjna materia regulacyjna do niedawna zakazywała i po części nadal zakazuje profesjonalnym prawnikom prowadzenia działalności marketingowej mimo, że przepisy prawa zakazów takich dla profesjonalnych prawników nie zawierały. Z chwilą rozluźnienia kodeksów etycznych podejmujący aktywność marketingową prawnicy muszą liczyć się z regulacją tej aktywności w przepisach prawa (nowa materia regulacyjna) w jej szeregu szczegółowych aspektach. Podczas wykładu zaprezentowania zostanie problematyka:
 • relacji pomiędzy normami prawnymi, a etycznymi i jej wpływie na działalność marketingową prawników (także na przykładzie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego)
 • marketingu usług prawnych w świetle prawa ochrony konkurencji
 • marketingu usług prawnych w świetle prawa ochrony konsumentów
 • odpowiedzialności za prowadzenie działalności marketingowej
mec. Sławomir Ciupa
(Kancelaria Prawnicza Ciupa Figat i Wspólnicy)
14:30 Wykład: Narzędzia efektywnej komunikacji wykorzystywane w pracy prawnika i w zarządzaniu kancelarią prawną
Konkurencyjność rynkowa usług prawniczych stawia przed prawnikami i kancelariami, chcącym sprostać wymaganiom i przede wszystkim potrzebom klientów, coraz wyżej poprzeczkę. Ostateczny wybór klienta to proces, który jest determinowany wieloma czynnikami. Jednocześnie klienci są bardziej aktywni, wymagający i lepiej poinformowani. Podczas seminarium uczestnicy poznają:
 • techniki budowania relacji z klientem
 • rodzaje komunikacji z klientem
 • luki w komunikacji z klientem
 • najważniejsze narzędzia marketingowe wykorzystywane w efektywnej komunikacji z klientem
 • zastosowanie Client Relationship Management - CRM w codziennej pracy prawnika
 • narzędzia multimedialne wykorzystywane współcześnie w komunikacji z klientem
 • techniki przekształcania jednorazowej usługi w długoterminową relacje z klientem
 • techniki umacniania marki
Dorota Hołubiec
(Partner Smart Communication Group)
15:30 Zakończenie programu seminarium, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78