centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 05.03.2009 Koordynator: Magdalena Kowalska

PROGRAM

5 marca 2009 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Monitoring wizyjny IP w miastach, obiektach sportowych i zakładach przemysłowych w oparciu o infrastrukturę światłowodową i bezprzewodową - studium porównawcze, zastosowanie, rzeczywiste rozwiązania
 • podstawowe elementy monitoringu wizyjnego w technologii IP
 • wymagania systemów wideo IP w odniesieniu do medium transmisji
 • zalety i wady infrastruktury światłowodowej
 • korzyści i ograniczenia technologii bezprzewodowych
 • kryteria wyboru medium transmisji w zależności od rodzaju projektu
Bogusław Dyduch
(ekspert w Polskiej Izbie Systemów Alarmowych)
10:40 Wykład: Przygotowanie inwestycji monitoringu miejskiego. Zarządzanie ryzykiem w budowie systemu monitoringu wizyjnego
 • wytyczne organizacyjne i techniczne inwestycji Monitoringu Miejskiego
 • dobór technik transmisji, rejestracji obrazu
 • zabezpieczenia w razie awarii systemu
 • wytyczne co do wykonania i obsługi systemu
 • skuteczność monitoringu
Maciej Włodarczyk
(Dipol)
11:20 Wykład: System rejestracji obrazu i dźwięku w technologii IP jako element infrastruktury bezpieczeństwa na stadionach
 • koncepcja zabezpieczenia obiektu a wymagania "ustawy stadionowej"
 • rozmieszczenie i zadania poszczególnych grup kamer
 • opis struktury systemu IP
 • podstawowe wymagania sieci LAN jako podstawowego medium transmisji obrazu i dźwięku
 • organizacja i wyposażenie Centrum monitoringu
Dominik Tokarski
(Fortuna Communication)
12:00 Przerwa na lunch
12:30 Prezentacja: Kompleksowe systemy zarządzające bezpieczeństwem obiektów i obszarów
 • zintegrowana platforma do zarządzania bezpieczeństwem typu PSIM (Physical Security Information Management) - nowy standard na rynku bezpieczeństwa
 • platformy do integracji i inteligentnego zarządzania systemami monitoringu wizyjnego
 • zaawansowane moduły analityki video oraz rozpoznawania tablic rejestracyjnych - możliwości i korzyści zastosowania
 • systemy nieinwazyjnej biometryki twarzy - nowa funkcjonalność systemów monitoringu wizyjnego
 • systemy video nadzoru wysokiej rozdzielczości oparte o kamery od 1 Mpx do 16 Mpx - możliwości wykorzystania i przewagi konkurencyjne systemów
Mariusz Mazurek
(ISM EuroCenter)
13:00 Wykład: Efektywne zarządzanie zdarzeniami - klucz do skuteczności miejskiego systemu monitoringu
 • różne poziomy reagowania przez system monitoringu wizyjnego
 • czynniki wpływające na skuteczne i szybkie reagowanie na zdarzenia
 • współpraca Centrum Nadzoru z patrolami Policji i Straży Miejskiej
 • działania podejmowane przez operatorów w czasie interwencji realizowanej przez Policję lub Straż Miejską (ochrona funkcjonariuszy, informowanie o ważnych szczegółach, identyfikacja sprawców, ofiar i świadków, rejestracja przebiegu interwencji)
 • wymogi dla funkcjonariuszy w czasie interwencji rejestrowanej przez operatorów
Przemysław Pierzchała
(Akademia Monitoringu Wizyjnego)
13:40 Wykład: Jak w pełni wykorzystać możliwości kamer. Strategia prowadzenia obserwacji w systemie CCTV
 • cele systemu CCTV - czego szukają operatorzy?
 • jak ustalić strategię prowadzenia nadzoru?
 • czynniki ryzyka - "gorące i zimne" miejsca w obszarze nadzorowanym, topografia obszaru, charakterystyka i natężenie przestępstw
 • podstawowe (częste) pytanie: ilu operatorów, ile kamer, czyli jaka skuteczność prowadzonej obserwacji?
Paweł Wittich
(Akademia Monitoringu Wizyjnego)
14:20 Przerwa
14:40 Wykład i dyskusja: Skuteczność systemów monitoringu wizyjnego jako środka prewencji kryminalnej - wyniki badań
 • możliwości prewencji kryminalnej dzięki systemom CCTV
 • przesunięcie przestępczości czy dyfuzja korzyści?
 • sposoby pomiaru skuteczności prewencji kryminalnej
 • wyniki badań
 • wnioski
dr Paweł Waszkiewicz
(Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego)
15:10 Wykład i dyskusja: Aspekty prawne monitoringu wizyjnego
 • kwalifikacja prawna informacji zbieranych w ramach monitoring
 • w jakim celu i jakim zakresie można wykorzystywać nagrania pochodzące z monitoringu?
 • monitoring a ochrona prywatności
 • monitoring w miejscu pracy
 • udostępnianie nagrań z monitoringu
dr Paweł Litwiński
(Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki)
16:10 Zakończenie konferencji, rozdanie Certyfikatów Udziału

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji - proszę o kontakt - Magdalena Kowalska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78