centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 14.10.2009 Koordynator: Iwona Brokowska

Dlaczego warto wziąć udział w seminarium?

 • Poznacie Państwo fundamentalne zmiany wprowadzane do systemu prawnego przez dużą nowelizację do polskiej Ustawy w sprawie "prania pieniędzy", obowiązującej od sierpnia 2009 r., a także zmiany wprowadzane przez III Dyrektywę w sprawie "prania pieniędzy"
 • Dowiecie się Państwo jak wasza instytucja, firma może być narażona na "pranie pieniędzy"
 • Jakie obowiązki ciążą na "instytucjach obowiązanych" i ich pracownikach, a także jaka jest osobista odpowiedzialność członków zarządów "instytucji obowiązanych"
 • Zaprezentowane zostaną Państwu niezgodności pomiędzy prawem polskim i wspólnotowym, a także ich praktyczne następstwa
 • Zaprezentowaną zostaną zalecenia i rekomendacje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i bieżąca praktyka sądowa w zakresie procederu "prania pieniędzy" oraz ochrony danych osobowych
 • Dowiecie się Państwo jak rozbudować funkcjonalności systemów IT
 • Dowiecie się Państwo jak należy dostosować do nowej ustawy architekturę IT
 • Wymienią Państwo doświadczenia z innymi osobami z branży
 • Będą mogli Państwo uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania ekspertowi
 • Uzyskają Państwo w ciągu jednego, efektywnie wykorzystanego dnia, praktyczną wiedzę, bardzo przydatną w codziennej pracy zawodowej

Kto powinien wziąć udział w seminarium?

 • Kadra wyższego i średniego szczebla takich instytucji jak: banki, zakłady ubezpieczeń, biura rachunkowe, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, firmy factoringowe, pośrednicy finansowi, doradcy finansowi, wszyscy przedsiębiorcy przyjmujący wpłaty o wartości powyżej 15.000 euro, agendy publiczne (podmioty współpracujące)
 • Pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie rejestrów transakcji podejrzanych
 • Pracownicy odpowiedzialni za infrastrukturę informatyczną
 • Dyrektorzy działu IT
 • Pracownicy odpowiedzialni za dokonywanie analizy ryzyka prania pieniędzy i stałego monitorowania stosunków gospodarczych z klientami
 • Osoby odpowiedzialne za ochronę "instytucji obowiązanych" przed fraudami
 • Członkowie zarządów w "instytucjach obowiązanych" ponoszący osobistą odpowiedzialność na podstawie dużej nowelizacji Ustawy

PROGRAM

14 października 2009 r.
10:00 Blok poświęcony architekturze systemów IT dedykowanych przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (PPP)
Wykład: Narzędzia IT wspierające przeciwdziałanie praniu pieniędzy
 1. znaczenie poziomu zinformatyzowania organizacji
 2. analityczne narzędzia w obszarze PPP
 3. ogólna systematyka programów analitycznych
  • systemy AML
  • wyszukiwanie transakcji wg określonych, prostych reguł
  • systemy zawierające agregację do wyszukiwania transakcji powiązanych
  • rozwiązania bazujące na analizie behawioralnej i statystycznej
Andrzej Nowiczenko
(Dyrektor Zarządzający Biura Koordynacji Audytów Centrali, Departament Audytu Wewnętrznego, Bank Pekao SA)
10:40 Firmowy wykład sponsorowany: Prezentacja kdpreventTM firmy IMPAQ - systemu AML & Compliance drugiej generacji
Architektura kdpreventTM zapewnia automatyzację procesów AML & Compliance na wysokim poziomie, spełniając wszelkie obecne oraz przyszłe wymagania prawne. Pozwala to na znaczne zredukowanie kosztów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.
dr Tomasz Potocki
(IMPAQ Sp. z o.o.)
11:20 Firmowy wykład sponsorowany: Zaawansowane techniki analityczne w monitorowaniu i wykrywaniu nadużyć oraz prania brudnych pieniędzy
Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną zaawansowane m.in. metody statystyczne i data mining zawarte w programie STATISTICA Data Miner oraz możliwości ich wykorzystania w wykrywaniu nadużyć i prania brudnych pieniędzy. Grzegorz Migut (StatSoft Polska)
Mariusz Muszyński (BI Insight)
12:00 Przerwa, lunch
12:30 Blok wprowadzający w tematykę prawną
 1. Polska regulacja z ustawy o praniu pieniędzy a regulacja wspólnotowa dotycząca tego zagadnienia, czyli na czym polega rewolucja wprowadzana nowelą z 7 maja 2009 r.
 2. Założenia dużej nowelizacji polskiej regulacji w zakresie prania pieniędzy (mapa drogowa zagadnienia).
 3. Szeroki zakres stosowania regulacji w zakresie "prania pieniędzy":
  • Przedsiębiorca jako "instytucja obowiązana" w polskiej ustawie a definicja zobowiązanego w III Dyrektywie;
  • Praktyczne skutki uznania jakiegoś podmiotu za "instytucję obowiązaną".
 4. Główne pułapki w siatce pojęć, którymi posługuje się Ustawa
 5. Dolegliwe sankcje administracyjne i karne nienależytego działania przez przedsiębiorcę w charakterze "instytucji obowiązanej" lub "administratora danych osobowych", w tym dotyczące osobiście pracowników i członków zarządów.
14:00 Przerwa
14:15 Blok poświęcony "praniu pieniędzy"
 1. Obowiązek rejestracji transakcji przez instytucje finansowe i osób dokonujących tych transakcji
  • zasady dokonywania rejestracji;
  • sposób dokonania rejestracji;
  • błędy popełniane w związku z rejestracją;
  • praktyczne aspekty ustalania rzeczywistego beneficjenta.
 2. Obowiązki analityczne instytucji obowiązanych
 3. Zasady i tryb stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez instytucje obowiązane
 4. Typowanie transakcji podejrzanych:
  • geograficzne, przedmiotowe i podmiotowe czynniki zwiększające ryzyko transakcji;
  • nietypowe zachowania prawne klientów zwiększające ryzyko transakcji;
  • nietypowe zachowania faktyczne klientów zwiększające ryzyko transakcji;
  • nietypowość transakcji jako czynnik zwiększający ryzyko z perspektywy procederu prania pieniędzy;
  • przykłady transakcji podejrzanych w działalności instytucji finansowych.
 5. Zasady przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi:
  • typowy przebieg procesu notyfikacji dokonanej przez instytucję obowiązaną;
  • kompetencję Generalnego Inspektora i prokuratora w związku z notyfikacją;
  • komunikacja pomiędzy instytucją obowiązaną a klientem w związku z notyfikacją;
  • skutki prawne dokonanej notyfikacji dla instytucji obowiązanej;
  • kanały komunikacyjne wykorzystywane w relacjach z Generalnym Inspektorem.
 6. Procedura wstrzymywania transakcji i blokady rachunku, a działalność instytucji finansowych.
 7. Kontrolowanie instytucji obowiązanych i jej skutki dla tejże instytucji.
16:30 Zakończenie seminarium, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78