centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 15.01.2009 Koordynator: Magdalena Kowalska

Warsztaty poprowadzą:
Anna Kobylańska - adwokat, CMS Cameron McKenna
Daniel Hasik - radca prawny, CMS Cameron McKenna
Piotr Czublun - radca prawny, CMS Cameron McKenna

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?
Internet, jak i wiele innych mediów elektronicznych, otworzył szereg nowych możliwości w rozwijaniu biznesu. Jednocześnie, bardzo często dość trudno jest stosować przepisy prawa odnoszące się do tzw. tradycyjnej gospodarki do zasad działania tzw. e-gospodarki. Podczas warsztatów poświęconych zagadnieniom nieuczciwej konkurencji w sieci zostaną omówione regulacje prawne z zakresu ochrony konkurencji, które należy respektować również podczas prowadzania działalności w Internecie.
Prowadzący skupią się przede wszystkim na praktycznych aspektach problemu. Dlatego też podczas warsztatów zostanie zaprezentowany szereg nieuczciwych praktyk, z którymi można się spotkać w Internecie, z jednoczesnym zaprezentowaniem możliwych sposobów reagowania na takie działania. Szkolenie służy poznaniu zagrożeń pojawiających się w sieci i mających wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej oraz przedstawieniu praktycznych rozwiązań tych problemów.

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do praktyków: przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Internecie lub korzystają z sieci w celu promowania swoich towarów lub usług, agencji reklamowych i PR-owych odpowiedzialnych za budowanie strategii marketingowych i dbałość o właściwy wizerunek klientów w sieci oraz tych wszystkich, którzy zainteresowani są rozwijaniem działalności gospodarczej w sieci zgodnie z prawem. Warsztaty będą też z całą pewnością przydatne dla twórców portali społecznościowych i internetowych serwisów konsumenckich.

Forma warsztatów:
Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maksimum 30 osób, dlatego też zastrzegamy sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym konkretnym terminie.
Formuła szkolenia umożliwia aktywny udział słuchaczy, przez co na bieżąco można uzyskać odpowiedź na każde pytanie i wymienić swoje spostrzeżenia z innymi uczestnikami warsztatu.
Uczestnicy otrzymają wyczerpujące materiały przygotowane przez wykładowców oraz certyfikat udziału w warsztatach.

PROGRAM

15 stycznia 2009 r.
10:00 Reklama i promocja w Internecie
 • dopuszczalne formy reklamy
 • przykłady reklamy niezgodnej z prawem
 • reklama porównawcza
 • reklama kontekstowa
 • marketing szeptany
 • spam
10:50 Ochrona przed naruszeniami prawa do znaków towarowych w sieci
 • przykłady naruszeń prawa do znaków towarowych w Internecie
 • środki ochrony przed naruszeniami
 • skuteczność arbitrażu
11:40 Przerwa na kawę
11:50 Ochrona przed nieuczciwą reklamą i innymi czynami nieuczciwej konkurencji w Internecie
 • marketing szeptany i product placement
 • pop-up, pop-under, mousetrapping
 • wykorzystanie wizerunku w reklamie
 • wykorzystanie cudzych znaków towarowych w reklamie
 • środki ochrony przed czynami nieuczciwymi
12:40 Przerwa na lunch
13:10 Nieuczciwe praktyki rynkowe w Internecie
 • nowe prawo i nowe środki przysługujące konsumentom
 • praktyki rynkowe wprowadzające w błąd
 • agresywne praktyki rynkowe
 • metody reagowania na przykłady nieuczciwych praktyk
14:00 Ochrona zawartości baz danych i danych osobowych
 • dozwolony użytek
 • tworzenie serwisów przeszukujących bazy danych innych podmiotów
 • legalność przetwarzania danych osobowych i przekazywania baz danych zawierających dane osobowe
14:50 Przerwa na kawę
15:10 Zagadnienia praktyczne: sposoby reagowania na naruszenie praw w Internecie, praktyka sądowa, arbitraż
 • nowelizacja ustaw: prawo własności przemysłowej, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o ochronie baz danych: zmiana uprawnień twórców i nowe roszczenie informacyjne
 • pierwsze kroki po uzyskaniu informacji o naruszeniu praw w Internecie
 • skuteczność sądów powszechnych i arbitrażowych w dochodzeniu roszczeń
16:00 Zakończenie
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78