centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 13.10.2009 Koordynator: Iwona Nowosielska

PRELEGENCI

Kamil Barański

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył również podyplomowe studium "Zarządzanie projektem" w Wyższej Szkole im. Leona Koźmińskiego. Obecnie doktorant w Katedrze Polityki Pieniężnej Szkoły Głównej Handlowej.
Był pracownikiem Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. odpowiedzialnym za przygotowanie ofert inwestycyjnych oraz obsługę inwestorów. W latach 2006 - 2008 był specjalistą ds. obsługi kluczowych klientów i marketingu w Centrum Obróbki Precyzyjnej Precizio - Grupa Fiat. Od 2008 roku jest kierownikiem ds. obsługi klientów w firmie ISM EuroCenter S.A..


Rafał Golat

Radca prawny w Departamencie Prawnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, autor licznych publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej i przemysłowej, prawa cywilnego, gospodarczego i podatkowego.


Piotr Ogrodzki

Piotr Ogrodzki

Ukończył w 1984 roku Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w specjalizacji kryminalistyka (praca dyplomowa napisana na temat "Kradzieże dział sztuki w muzeach"). Absolwent podyplomowych studiów muzeologicznych.
W latach 1984-1986 pracował w Państwowym Muzeum Etnograficznym, w Dziale Głównego Inwentaryzatora. Od chwili utworzenia Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych (centralnej instytucji ministra kultury działającej w zakresie ochrony i bezpieczeństwa zabytków w Polsce) w 1986 roku, pracuje w niej nieprzerwanie (od 12 lat jako jej dyrektor).
Od 1993 roku członek Międzynarodowego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Muzeów (ICMS). Od ponad 15 lat współpracuje z dwumiesięcznikiem "Systemy Alarmowe" oraz w Radzie Redakcyjnej kwartalnika "Cenne, bezcenne, utracone". Autor ponad 100 artykułów poświęconych ochronie i bezpieczeństwu zabytków oraz współautor specjalistycznych książek poświęconych zabezpieczeniu muzeów i zabytkowych obiektów sakralnych.


Stefan Jerzy Siudalski

Stefan Jerzy Siudalski

Lat 62, dziennikarz, od 23 lat na liście biegłych sądowych w dziedzinie "ochrona mienia", autor: ponad 270 artykułów, trzech książek, kilka broszur dotyczących tematów związanych z ochroną, w latach 1997-2000 naczelny redaktor pisma "Ochrona mienia", od kilkunastu lat wykładowca szkolący agentów ochrony, instalatorów i projektantów systemów alarmowych oraz inwestorów, autor metody określania zagrożeń i doboru środków ochrony oraz metody profilowania przestępcy po zasobie wiedzy jaką on miał o miejscu gdzie przełamano system ochrony, autor kilkudziesięciu ekspertyz dotyczących systemów alarmowych i telewizji przemysłowej.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78