centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 24.11.2009 Koordynator: Agnieszka Rożko

PROGRAM

24 listopada 2009 r.
10:00 Wykład: Od wyobraźni do przestrzeni. Projektowanie ekspozycji muzealnych
1. Proces projektowy. Research ekspozycji a zewnętrzne wektory
 1. Kreowanie ekspozycji z uwzględnieniem:
  • tkanki miejskiej (bądź muzealnej)
  • tkanki przestrzeni obszaru zagospodarowania muzeum
  • historii miejsca i jego przestrzeni publicznej (Wrocław MSN)
  • podstawowe fukcje w muzealnych przestrzeniach
  • przyszłości funkcjonalnej obiektu (wytrzymałość, nowoczesny design)
 2. Inspiracje "archeologia przestrzeni"
  • Przestrzenie naukowe (EC1) w procesie projektowania (relacje społeczne, natura, historia)
  • Forma elementów ekspozycyjnych (mobilna, naukowa, multimedialna - np.suwnie na eksponaty "Wrota Bitwy warszawskiej")
 3. Narzędzia projektowania (wirtualne, tradycyjne)
  • przebieg trasy zwiedzania a nastawienie poznawcze ("Zoom Natury")
2. Relacje między bryłą a ekspozycją. Wzajemne dyfuzje
 1. Ekspozycja a interior design
 2. Rola eksponatów w procesie kształtowania ekspozycji:
  • nastawienie poznawcze ("Muzeum czekolady"),
  • grupy docelowe ("Runo Leśne"),
  • uniwersalizm ekspozycji
  • edukacyjny transfer ekspozycji("skarbnica wiedzy" - Chmielnik)
  • rozwiązania technologiczne a partycypacja zwiedzania (EC1)
3. "Światło niesie cień"
 1. Rola światła w kształtowaniu ekspozycji (Muzeum "Świętokrzyski Sztetl")
 2. Kształt istniejącej bryły a forma ekspozycji nastawiona na grę światła (ASP)
 3. Rola projekcji w wizerunku bryły ("Wrota Bitwy warszawskiej")
 4. Kreacja nadawania znaczeń, poprzez źródło światła (dostępność światła w modułach ekspozycyjnych "Muzeum pacyfikacji Wsi Polskiej")
4. Emocje w architekturze
 1. Równowaga w doborze multimediów (Muzeum Powstania Warszawskiego)
  • Gradacja nastroju
  • Elementy nagłaśniające (bijące serce)
Mirosław Nizio
(Nizio Design International)
11:20 Wykład: Rozwiązania technologiczne
 • Środki techniczne jakie trzeba, można wykorzystać.
 • Systemy multimedialne - samodzielna ekspozycja pod kontrolą.
 • Istotne parametry techniczne sprzyjające zwiedzającym i percepcji treści (wentylacja, chłodzenie, ogrzewanie, nawilżanie, osuszanie, bezpieczeństwo pożarowe obiektu, bezpieczeństwo antywłamaniowe (monitoring, AC, SSWiN), bezpieczeństwo zwiedzających - kierunki zwiedzania, elektronika jako przewodnik, bramki dostępowe itd., BMS)
 • Technologia muzeum (ilość ludzi, przepustowość, gdzie odpocząć itd.).
Leszek Cepiel
(Nizio Design International)
11:50 Prezentacja sponsora seminarium
(EPSON)
12:30 Przerwa, poczęstunek
12:50 Prezentacja: Elektroniczny, bezprzewodowy system indywidualnego zwiedzania SENNHEISER guidePORT
Tomasz Komorowski (Project Manager Aplauz sp. z o.o. Dystrybutor SENNHEISER w Polsce)
Rafał Smoliński (Product Manager Aplauz sp. z o.o. Dystrybutor SENNHEISER w Polsce)
13:30 Prezentacja: AdLive - zdalne zarządzanie przekazem multimedialnym we współczesnym muzeum
Rozwiązania Digital Signage to nowoczesne narzędzie pozwalające na zdalną dystrybucję dowolnych treści na nośnikach multimedialnych, a oprogramowanie do zdalnego, scentralizowanego zarządzania treścią jest jednym z kluczowych elementów takiego systemu. Digital Signage mogą pełnić zarówno funkcję informacyjną jak i edukacyjną. Podczas prezentacji opowiemy o możliwościach wykorzystania nowoczesnych technologii, w szczególności rozwiązania Digital Signage, dla podniesienia atrakcyjności i przystępności muzeum. Zaprezentujemy jak, dzięki odpowiednio wykorzystanym i zdalnie zarządzanym ekranom, kioskom multimedialnym, czy np. projektorom można między innymi:
- zmienić oblicze muzeum
- zwiększyć liczbę odwiedzających
- lepiej docierać do młodego pokolenia
- w sposób zrozumiały udostępniać ekspozycje turystom z zagranicy czy osobom niepełnosprawnym
- efektywniej zarządzać informacją i nowymi (czasowymi) ekspozycjami.
Opowiemy również, jak dzięki zastosowaniu technologii RFID można znakować obiekty muzealne, dzięki czemu możliwa jest ich łatwa i szybka ewidencja, lokalizacja czy zabezpieczenie przed kradzieżą.
Jacek Małka
(Product Manager oraz Kierownik Działu Rozwoju Oprogramowania w MCX Systems)
14:00 Wykład: Tworzenie multimedialnych, mobilnych przewodników po ekspozycji
 • Mobilne urządzenia dostępowe
 • Scenariusze wykorzystania mobilnych przewodników
 • Technologie i infrastruktura niezbędne do wdrożenia mobilnych przewodników
dr inż. Jacek Chmielewski
(Katedra Technologii Informacyjnych UE w Poznaniu)
14:30 Wykład: Narzędzia informatyczne do tworzenia wirtualnych ekspozycji muzealnych
 • Narzędzia zarządzania treścią ekspozycji.
 • Ekspozycje w Internecie.
 • Ekspozycje z użyciem technologii VR i AR.
 • Wirtualne ekspozycje jako wsparcie ekspozycji tradycyjnych.
dr inż. Wojciech Wiza
(Katedra Technologii Informacyjnych UE w Poznaniu)
15:00 Przerwa
15:15 Wykład: Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji z odbiorcami oferty muzealnej
 • serwisy społecznosciowe są bardzo powszechną i skuteczną formą komunikacji,
 • muzea mogą ją wykorzystać, by poznać swoich odbiorców i stworzyć nowe kanały komunikacji, nowy sposób zachęty do odwiedzenia muzeum,
 • ludzie, a więc także odbiorcy oferty muzealnej, lubią aktywnie uczestniczyć,
 • użycie serwisów społecznościowych może przyczynić się do stworzenia nowego wizerunku muzeów oraz przyciągnąć nowych odbiorców,
Joanna Hajduk
(Małopolski Instytut Kultury)
 • podstawy obsługi i zasady działania platform: Flickr, Facebook, YouTube, SlideShare,
 • korzyści płynące z "rozproszenia" treści (wiecej kanałów dystrybucji treści),
Marcin Wójcik
(konsultanta IT Małopolskiego Instytutu Kultury)
16:00 Wykład: Rola rzecznika prasowego w kreowaniu wizerunku muzeum z wykorzystaniem informacji z wortalu - tematycznej strony internetowej
 • Rzecznik jako osoba zajmująca się w Muzeum Pałacu w Wilanowie sztuką propagandy
 • nadawanie waloru wyjątkowości wydarzeniom muzealnym na przykładzie wystawy "Święto baroku. Sztuka w służbie prymasa Michała Stefana Radziejowskiego (1645-1705)"
 • kreowanie wydarzeń, które bez udziału rzecznika mogłyby przejść niezauważone - np. akcja "Adopcja cytrusów"
 • Wilanów z jego duchem miejsca (Genius Loci), jako zespół pałacowo parkowy przyciągający wybitne i barwne osobowości
 • strona Muzeum (www.wilanow-palac.art.pl) - jako wortal oddający zmiany zachodzące w Muzeum Pałacu w Wilanowie, informujący o aktualnych programach edukacyjnych oraz imprezach i akcjach
 • dwie role tego wortalu: informacyjna i edukacyjna (e-learning)
 • SILVA RERUM (las rzeczy) jako część wortalu zawierająca 1200 informacji z dziedziny historii, sztuki, obyczaju, wojskowości - w tym 300 biogramów osób związanych z Wilanowem
 • Rzecznik prasowy może się stroną posługiwać, odsyłać do jej zawartości
 • strona internetowa (tu: wortal) jest instrumentem kreowania wizerunku muzeum, jako otwartej, przyjaznej instytucji, dzielącej się wiedzą, inwestującej w przekaz multimedialny
Marta Sztokfisz
(Muzeum Pałac w Wilanowie)
16:30 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78