centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 10.12.2009 Koordynator: Iwona Brokowska

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • Poznacie Państwo fundamentalne zmiany wprowadzane do systemu prawnego przez dużą nowelizację do polskiej Ustawy w sprawie "prania pieniędzy", a także zmiany wprowadzane przez III Dyrektywę w sprawie "prania pieniędzy"
 • Przedstawiony zostanie Państwu stan dyskusji na temat sposobu wdrażania nowych rozwiązań związanych z "praniem pieniędzy" i podstawowych kłopotów dotyczących tego procesu
 • Dowiecie się Państwo jak wasza instytucja może być narażona na "pranie pieniędzy"
 • Jakie obowiązki ciążą na "instytucjach obowiązanych" i ich pracownikach, a także jaka jest osobista odpowiedzialność członków zarządów "instytucji obowiązanych"
 • Zaprezentowane zostaną Państwu niezgodności pomiędzy prawem polskim i wspólnotowym, a także ich praktyczne następstwa
 • Zaprezentowaną zostaną zalecenia i rekomendacje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i bieżąca praktyka sądowa w zakresie procederu "prania pieniędzy" oraz ochrony danych osobowych
 • Wymienią Państwo doświadczenia z innymi osobami z branży
 • Będą mogli Państwo uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania ekspertowi
 • Uzyskają Państwo w ciągu jednego, efektywnie wykorzystanego dnia, praktyczną wiedzę, bardzo przydatną w codziennej pracy zawodowej

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

 • Kadra wyższego i średniego szczebla takich instytucji jak: banki, zakłady ubezpieczeń, biura rachunkowe, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, firmy factoringowe, pośrednicy finansowi, doradcy finansowi, wszyscy przedsiębiorcy przyjmujący wpłaty o wartości powyżej 15.000 euro, agendy publiczne (podmioty współpracujące)
 • Pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie rejestrów transakcji podejrzanych
 • Pracownicy odpowiedzialni za dokonywanie analizy ryzyka prania pieniędzy i stałego monitorowania stosunków gospodarczych z klientami
 • Osoby odpowiedzialne za ochronę "instytucji obowiązanych" przed fraudami
 • Członkowie zarządów w "instytucjach obowiązanych" ponoszący osobistą odpowiedzialność na podstawie dużej nowelizacji Ustawy

Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maksimum 25 osób.

PROGRAM

10 grudnia 2009 r.
10:00 Blok wprowadzający
 1. Polska regulacja z ustawy o praniu pieniędzy a regulacja wspólnotowa dotycząca tego zagadnienia, czyli na czym polega rewolucja wprowadzana nowelą z 7 maja 2009 r.
 2. Założenia dużej nowelizacji polskiej regulacji w zakresie prania pieniędzy (mapa drogowa zagadnienia)
 3. Zamieszanie wokół przepisów przechodnich, czyli co od kiedy obowiązuje i od kiedy jakie obowiązki ciążą na instytucjach obowiązanych
11:30 Blok poświęcony "praniu pieniędzy" i ochronie danych osobowych cz. I
 1. Szeroki zakres stosowania regulacji w zakresie "prania pieniędzy"
 2. Główne pułapki w siatce pojęć, którymi posługuje się Ustawa, zwłaszcza: "klient", "beneficjent rzeczywisty", "transakcja", "stosunek gospodarczy", etc.
 3. Obowiązek rejestracji transakcji przez instytucje finansowe i osób dokonujących tych transakcji
  • zasady dokonywania rejestracji;
  • sposób dokonania rejestracji;
  • błędy popełniane w związku z rejestracją.
 4. Obowiązki analityczne instytucji obowiązanych
 5. Zasady i tryb stosowania środków bezpieczeństwa finansowego przez instytucje obowiązane, w tym:
  • problemy z identyfikacją klienta i beneficjenta rzeczywistego,
  • problemy z weryfikacja identyfikacji klienta i beneficjenta rzeczywistego,
  • badanie celu relacji i jego konsekwencje,
  • śledzenie źródła pochodzenia wartości majątkowych,
 6. Ustawowe odstąpienie od transakcji jako skute niemożności zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego.
14:00 Przerwa, poczęstunek
14:30 Blok poświęcony "praniu pieniędzy" i ochronie danych osobowych cz. II
 1. Typowanie transakcji podejrzanych:
  • geograficzne, przedmiotowe i podmiotowe czynniki zwiększające ryzyko transakcji;
  • nietypowe zachowania prawne klientów zwiększające ryzyko transakcji;
  • nietypowe zachowania faktyczne klientów zwiększające ryzyko transakcji;
  • nietypowość transakcji jako czynnik zwiększający ryzyko z perspektywy procederu prania pieniędzy;
  • przykłady transakcji podejrzanych w działalności instytucji finansowych.
 2. Zasady przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi:
  • typowy przebieg procesu notyfikacji dokonanej przez instytucję obowiązaną;
  • kompetencję Generalnego Inspektora i prokuratora w związku z notyfikacją;
  • komunikacja pomiędzy instytucją obowiązaną a klientem w związku z notyfikacją;
  • skutki prawne dokonanej notyfikacji dla instytucji obowiązanej;
  • kanały komunikacyjne wykorzystywane w relacjach z Generalnym Inspektorem.
 3. Procedura wstrzymywania transakcji i blokady rachunku, a działalność instytucji finansowych.
 4. Kontrolowanie instytucji obowiązanych i jej skutki dla tejże instytucji.
 5. Dolegliwe sankcje administracyjne i karne nienależytego działania przez przedsiębiorcę w charakterze "instytucji obowiązanej" lub "administratora danych osobowych", w tym dotyczące osobiście pracowników i członków zarządów.
 6. Gromadzenie danych w związku z walką z "praniem pieniędzy", a ochrona danych osobowych.
 7. Prawo do informacji klienta z ustawy o ochronie danych osobowych a walka z "praniem pieniędzy".
 8. Skutki nadmiarowego gromadzenia danych do walki z "praniem pieniędzy" a konsekwencje w ustawie o ochronie danych osobowych.
 9. Case study.
16:00 Zakończenie warsztatu, wręczenie certyfikatów
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78