centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 08.05.2009 Koordynator: Agnieszka Rożko

Organizator: Sekretariat SEPA Polska, Związek Banków Polskich
Realizator: Centrum Promocji Informatyki

Ponieważ tematem konferencji jest "SEPA w obliczu dekoniunktury gospodarczej", chcemy zastanowić się, jaka jest przyszłość SEPA w obliczu spowolnienia gospodarczego i słabnących chęci banków do nowych, nieobligatoryjnych inwestycji. Chcemy zastanowić się, jak osiągnąć ten stan, gdy korzyści przeważać będą koszty. Chcemy również postawić pytanie - czy zestaw produktów podstawowych SEPA jest zestawem wystarczającym? Odpowiedź jest naszym zdaniem oczywista - nie. Z tego względu EPC rozwija płatności on-line oraz, we współpracy z GSMA - płatności mobilne. Banki szukają ponadto rozwiązań optymalizujących koszty i procesy, szukają partnerów, którzy zapewnią im komfort koncentracji na podstawowym biznesie.

PROGRAM

8 maja 2009 r.
09:00 Rejestracja Uczestników
10:00 Powitanie uczestników i otwarcie konferencji
Krzysztof Pietraszkiewicz (Prezes Związku Banków Polskich)
Panel I: Dziś i jutro: rynek usług płatniczych w okresie dekoniunktury gospodarczej
10:20 Dyskusja otwierająca: Losy nowych projektów w świetle obecnych wydarzeń na rynkach finansowych. Czy SEPA przetrwa? Czy banki będą inwestować w nowe produkty i rozwiązania technologiczne? Czy potencjalne, przewidywane korzyści z realizacji jednolitego Obszaru Płatności w Euro wyrównają poniesione koszty?
Do udziału w dyskusji zaprosiliśmy:
Krzysztofa Pietraszkiewicza, Prezesa Związku Banków Polskich
Adama Tochmańskiego, Dyrektora Departamentu Systemu Płatniczego w NBP
Piotra Piłata, Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynków Finansowych w Ministerstwie Finansów
Andrew Boltona, Programme Managera w Europejskiej Radzie ds. Płatności
Remigiusza W. Kaszubskiego, Koordynatora Krajowego SEPA w Polsce, ZBP
Zygmunta Szafrańskiego, Członka Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
11:00 Wykład: SEPA z perspektywy banku centralnego
Adam Tochmański (Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego, Narodowy Bank Polski)
11:20 Wykład: SEPA: an update from EPC
Andrew Bolton (Programme Manager, European Payments Council)
11:50 Wykład: Status wdrażania SEPA w Polsce. Problemy implementacyjne
Remigiusz W. Kaszubski (Koordynator Krajowy SEPA)
Dominika Duziak (Z-ca Koordynatora Krajowego SEPA)
12:20 Prezentacja: Perspektywy rozwoju polskiego systemu rozliczeniowego w SEPA w kontekście aktualnych uwarunkowań w sektorze bankowym
 • Uwarunkowania zewnętrzne mające wpływ na system rozliczeniowy - implementacja obsługi SDD w systemie EuroELIXIR
 • Rozwój SCT
 • Udział transakcji SEPA w systemie EuroELIXIR, liczba uczestników
 • Kontekst europejski
 • Dane ilościowe nie wskazują na istnienie kryzysu w sferze płatności detalicznych - prezentacja rozwoju liczby transakcji w ostatnich miesiącach (nie tylko EE ale i E)
 • Przeniesienie rozrachunku systemu EuroELIXIR na platformę TARGET2, stan prac, zasady działania, harmonogram
 • Plany w zakresie budowy połączeń zgodnie ze standardami EACHA
Tomasz Jończyk (Dyrektor Departamentu Rozliczeń, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.)
12:50 Przerwa na lunch
13:40 Prezentacja: Bezpośrednie uczestnictwo w schemacie Sepa Credit Transfer poprzez infrastrukturę integracyjną opartą na SOA
 • Polski rynek płatności w obliczu przystąpienia do strefy płatniczej Euro
 • SEPA - trendy i doświadczenia w krajach strefy Euro
 • Porównanie bezpośredniego oraz pośredniego uczestnictwa w rozliczeniach płatności SEPA
 • Model bezpośredniego uczestnictwa - analiza korzyści
 • Infrastruktura IT umożliwiająca wdrożenie modelu bezpośredniego uczestnictwa
Onno Draaisma, Michał Chełmowski, Marcin Parczewski (QNH Poland)
14:10 Prezentacja: SEPA for corporate customers - challenge and cooperation
Jonathan Williams (Director of Strategic Development, Experian Payments)
14:40 Dyskusja: Banki w SEPA - doświadczenia banków polskich, które wdrożyły już SCT
W dyskusji wezmą udział:
Tomasz Jończyk, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
Remigiusz W. Kaszubski, Związek Banków Polskich
Adam Tochmański, Narodowy Bank Polski
Michał Chełmowski, QNH Sp. z o.o.
Dariusz Szymański, HSBC Bank S.A.
Piotr Sikorski, BRE Bank S.A.
Hanna Krajewska, PKO BP S.A.
Joanna Krawczyk, Pekao S.A.
Robert Frelek, BGŻ S.A.
Grażyna Gaczoł, ING Bank Śląski S.A.
Zbigniew Rzadkiewicz, GBW S.A.
15:20 Przerwa na kawę
Panel II: Innowacje szansą na biznes
15:40 Prezentacja: Mikropłatności komórkowe - z operatorem komórkowym czy bez?
Jarosław Potiuk, Hubert Telecki (SkyCash Sp. z o.o.)
16:10 Wykład: Nowe rozwiązania z zakresu płatności mobilnych
Remigiusz W. Kaszubski (Krajowy Koordynator SEPA, ZBP)
16:40 Prezentacja: Nowoczesne rozwiązania płatności mobilnych i bezstykowych
Janusz Diemko (Prezes Zarządu, First Data Polska S.A.)
17:10 Dyskusja: Czy podstawowy zestaw instrumentów SEPA jest wystarczający? Przyszłość SEPA - płatności mobilne i płatności elektroniczne
W dyskusji wezmą udział:
Małgorzata O'Shaughnessy Visa Europe
Paweł Rychliński, MasterCard Europe
Hubert Telecki, SkyCash Sp. z o.o.
Krzysztof Sieczkowski, Telekomunikacja Polska S.A.
Krzysztof Dzięcioł, Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
Grzegorz Długosz, First Data Polska S.A.
17:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji
Andrzej Wolski (Dyrektor Generalny w Związku Banków Polskich)

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji -
proszę o kontakt - Agnieszka Rożko

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78