centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 20.05.2009 Koordynator: Iwona Brokowska

Zasoby cyfrowe instytucji stale się rozrastają. Niektóre podmioty potrzebują bezpiecznie przechować 1-2 TB danych, a inne 10 albo nawet 100 razy więcej. Nowe technologie, takie jak wirtualizacja nie zmienią trendu wzrastającego zapotrzebowania na... miejsce do przechowywania danych. Do instytucji przechowujących dokumentację elektroniczną przygotowaną przez siebie dojdą w szybkim czasie także biblioteki i archiwa, które nawet tworząc wspólne repozytoria będą potrzebowały coraz większych zasobów. Zwłaszcza że informatyczne nośniki danych szybko się starzeją i wszelkie rekomendacje wskazujące na konieczność ochrony zasobów cyfrowych dowodzą, że jednym z niezbędnych działań konserwatorskich jest konsekwentna zmiana nośników na nowocześniejsze.
Chcę zaprosić Państwa na seminarium z cyklu składowanie i archiwizacja, które tym razem będzie poświęcone praktycznym rozwiązaniom. Archiwizowanie dokumentów elektronicznych to bardzo ważny proces dla wszystkich organizacji. Dokumenty muszą być przechowywane zgodne z literą prawa i bezpiecznie.
Jak to robić? - zaprezentujemy na seminarium.
Seminarium jest skierowane do przedstawicieli archiwów i bibliotek, ale także wszystkich instytucji dla których przechowywanie danych w postaci cyfrowej staje się problemem.
Koordynatorem merytorycznym seminarium jest wysokiej klasy specjalista, praktyk i pasjonat tematem - zapewne znany wszystkim Pan Kazimierz Schmidt, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

PROGRAM

20 maja 2009 r.
10:00 Objęcie prowadzenia obrad i wprowadzenie w tematykę
Kazimierz Schmidt
(Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych)
10:10 Wykład: Projekt nowej ustawy "Prawo o postępowaniu z dokumentacją i o archiwach" - czyli o potrzebie nowego prawa archiwalnego lepiej uwzględniającego istnienie nowych technologii tworzenia dokumentacji i zarządzania dokumentacją

Wykład naświetli najważniejsze elementy projektowanego nowego prawa archiwalnego. W tym jaki jest zakres planowanych rozporządzeń i jakie będą one miały znaczenie dla postępowania z dokumentacją.

Ewa Perłakowska
(Naczelnik Wydziału Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych)
11:00 Prezentacja: Sztuka archiwizacji wieczystej obiektów zapisanych cyfrowo

W prezentacji zostaną przedstawione zagadnienia archiwizacji wieczystego przechowania danych cyfrowych, dla dowolnej wielkości (ale skończonej) plików cyfrowych, w tym informacja o aktualnie realizowanej, opatentowanej konstrukcji realnego zasobnika, który spełnia warunki techniczne dla tego typu przechowania. Autorzy skomentują także ograniczenia dla procesów praktycznego przechowania wieczystego, które wynikają z praw naturalnych, a które mają wpływ na ekonomię archiwizacji długoterminowej.
Na tej podstawie omówiony zostanie praktyczny model konstrukcji rozbudowanego archiwum wieczystego dla składowania zbiorów audiowizualnych wraz ze sposobem postępowania z plikami danych cyfrowych na przykładzie wybranej aplikacji.

Krzysztof Marasek (profesor PJWSTK, członek Komisji Informatyki IPPT PAN)
Jerzy Piotr Walczak (konstruktor, konsultant ds projektów technicznych)
12:10 Przerwa, poczęstunek
12:50 Wykład: Podpisano i oznakowano czasem. Co dalej?

Wykład skupi się na tym jak zachować integralność i wiarygodność dokumentacji elektronicznej w długim czasie, za pomocą dostępnych technologii. Ważność podpisu elektronicznego jest bowiem ograniczona czasem. Co się stanie gdy ważność podpisu elektronicznego wygaśnie? Czy dokumenty podpisane podpisem elektronicznym będą nadal ważne po tym czasie i co zrobić aby to zapewnić. Autor w przystępnej formie wyjaśni także co to jest XAdES-T i czym się różni od XAdES-A.

Michał Tabor
(ekspert w zakresie elektronicznej administracji oraz bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych)
13:30 Wykład: Standardy w procesie digitalizacji dziedzictwa kulturowego na świecie. Wymagania techniczne, metadane, zalecenia

Autor przedstawi przegląd wytycznych tworzonych przez biblioteki, archiwa i muzea dla digitalizacji swoich zbiorów oraz najważniejszych standardów metadanych w tym metadanych opisowych, technicznych i strukturalnych. Zostanie zaprezentowana także propozycja zaleceń technicznych dla polskich instytucji digitalizujących swoje zbiory wypracowana w ramach zespołu roboczego ds. standardów technicznych digitalizowanych obiektów, pracującego w ramach prac Zespołu ds Digitalizacji powołanego przez MKiDN.

Grzegorz Płoszajski
(adiunkt na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, z-ca dyrektora ds. informatyzacji Biblioteki Głównej PW, dr nauk technicznych)
14:15 Wykład: Załatwiono sprawy elektronicznie. Niekoniecznie wszystko podpisano i oznakowano czasem. Co dalej?

Wykład będzie dotyczył procedury przekazywania materiałów archiwalnych z lokalnych systemów teleinformatycznych do zarządzania dokumentacją elektroniczną (z pomocą których załatwiano sprawy, prowadzono rejestry itd.) a także funkcji jakie tego typu systemy powinny realizować już dziś, aby w przyszłości przekazanie materiałów archiwalnych w sposób standardowy było w ogóle możliwe.

Kazimierz Schmidt
(Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych)
15:00 Zakończenie seminarium

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE SEMINARIUM
- proszę o kontakt - Iwona Brokowska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78