centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 04-05.08.2009 Koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie udostępnia kompleksową wiedzę na temat wszystkich kroków formalnych i organizacyjnych, niezbędnych w skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany, jakim jest komercjalizacja sp zoz. Procedura prezentowanych przekształceń dostosowana jest do wymogów tzw. rządowego planu B. Omówione zostaną wszystkie czynności, które muszą zostać podjęte zarówno ze strony szpitala jak i organu założycielskiego. Zaletą szkolenia jest nie tylko wiedza teoretyczna - uczestnicy poznają, bowiem różne warianty rozwiązań zaimplementowanych w praktyce przez te jednostki, które z powodzeniem przeprowadziły proces komercjalizacji. Analiza tych rozwiązań i ich efektów pozwoli uczestnikom szkolenia na samodzielny wybór optymalnej formy zmian dopasowanych do ich indywidualnych przypadków.

PROGRAM

4 sierpnia 2009 r.
10:00 Zasady korzystania z rządowego "Planu B" programu wieloletniego pod nazwą "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia"
 • Podstawowe założenia programu "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia"
 • Działania finansowane w ramach Programu
 • Warunki uczestnictwa w Programie
 • Ocena wniosków składanych przez samorządy terytorialne
 • Warunki udzielenia pomocy finansowej
 • Przesłanki do podjęcia decyzji o przystąpieniu do programu
 • Czy będzie Plan C, kolejne działania wspierające procesy zmian formy organizacyjno-prawnej spzoz?
Dr Marek Wójcik
(Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich, ekspert Ministerstwa Zdrowia ds. przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej)
11:30 Planowanie przekształceń
 • Przygotowanie koncepcji przekształceń
 • Opracowanie programu komercjalizacji - czy to konieczne?
 • Elementy niezbędne programu
 • Jaka nowa jednostka?
  1. Zakres działania
  2. Zasoby kadrowe
  3. Mienie ruchome i nieruchome
 • Dylematy procesu likwidacji - jak rozwiązują to inni?
 • Kto powinien taki program opracować?
 • Konsultacje i uzgodnienia z zainteresowanymi środowiskami
Dr Marian Kachniarz
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
12:30 Przerwa, lunch
13:00 Procedury przekształceń
 • Charakterystyka procesu zmiany i głównych jego elementów - warianty rozwiązań (wady i zalety)
 • Procedura formalno prawna przekształcenia
  1. Uchwała w sprawie likwidacji i jej niezbędne elementy
  2. Uchwała w sprawie utworzenia spółki (warianty i przykłady rozwiązań)
  3. Proces formalnych konsultacji i uzgodnień
  4. Uchwała w sprawie powołania likwidatora sp zoz
  5. Umowa z likwidatorem o przeprowadzenie procesu likwidacji
Piotr Pośpiech
(Starosta Powiatu Kluczborskiego)
14:00 Umowa spółki i kluczowe jej postanowienia
 • Zarządzanie spółką - dylematy i możliwe rozwiązania
 • Akt założycielski spółki (lub umowa spółki - warianty i przykłady rozwiązań)
 • Kapitał założycielski
 • Mienie spółki
 • Procedury rejestracyjne spółki (KRS, US, ZUS itp.)
Piotr Pośpiech
(Starosta Powiatu Kluczborskiego)
15:00 Przerwa na kawę
15:20 Tworzenie nzoz
 • Dlaczego niepubliczny zakład opieki zdrowotnej?
 • Kto podejmuje uchwałę o powołaniu nzoz?
 • Statut nzoz
 • Powołanie kierownika nzoz
 • Procedury rejestracyjne nzoz
Piotr Pośpiech
(Starosta Powiatu Kluczborskiego)
17:00 CASE STUDY: Przekształcenie Szpitala Powiatowego w Kluczborku
 1. Rozpatrywane możliwości przekształcenia:
  • Spółka pracownicza.
  • Spółka samorządowa z udziałem powiatu i gmin.
  • Spółka w 100% powiatowa.
  • Wydzierżawienie szpitala.
 2. Droga do dzierżawy:
  • Uchwała Rady Powiatu o wyrażeniu zgody na dzierżawę szpitala.
  • Opracowanie specyfikacji przetargu.
  • Ogłoszenie przetargu.
  • Wyłonienie dzierżawcy.
  • Podpisanie umowy z dzierżawcą.
  • Uchwała Rady Powiatu o likwidacji SP ZOZ.
  • Oczekiwanie na przejęcie szpitala.
 3. Zalety dzierżawy:
  • Utrzymanie majątku w rękach samorządu
  • Inwestycje nie obciążające budżetu
  • Utrzymanie miejsc pracy
  • Szybkość podejmowania decyzji
  • Dostęp do pacjentów i znana załoga
  • Działalność od pierwszego dnia
  • Skrócenie okresu zwrotu inwestycji
Piotr Pośpiech
(Starosta Powiatu Kluczborskiego)
17:30 Zakończenie szkolenia pierwszego dnia
5 sierpnia 2009 r.
09:00 Funkcjonowanie nowej jednostki
 • Długo- i krótkoterminowy plan działania szpitala w nowej strukturze
 • Struktura i regulamin organizacyjny
 • Obsada kadrowa nowej jednostki i zasady przejęcia pracowników
 • Regulamin i zasady wynagradzania
 • Mienie i forma jego przekazania
 • Kontraktowanie świadczeń z NFZ
 • Relacje właściciel - spółka
Dr Marian Kachniarz
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
11:00 Przerwa na kawę
11:20 Procedura likwidacji sp zoz
 • Plan likwidacji - na co się przydaje i co powinien zawierać?
 • Okres likwidacji
 • Zaprzestanie świadczeń medycznych, wyrejestrowanie sp zoz a zakończenie procesu likwidacji
 • Finansowanie procesu likwidacji - dobre praktyki
 • Sprawy pracownicze (organizacyjne i finansowe)
 • Co z długiem po likwidowanym sp zoz?
  1. Wierzytelności podlegające rządowemu "planowi B"
  2. Sposoby postępowania z pozostałymi wierzytelnościami
 • Relacje likwidator - organ założycielski - wierzyciele
 • Procedury likwidacji mienia
Dr Marian Kachniarz
(Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
13:30 Zakończenie szkolenia, rozdanie certyfikatów

Firmy zainteresowane przeprowadzeniem CASE STUDY
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78