centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 18.02.2009 Koordynator: Agnieszka Rożko

Zapraszamy Państwa do udziału w II edycji konferencji z cyklu SKUTECZNE ZARZĄDZANIE I ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI: PRAWNO-EKONOMICZNE NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI.
W jej trakcie będą mieli Państwo okazję dokonać oglądu możliwych działań w zakresie szeroko pojętego zarządzania wierzytelnościami, uzyskać wiedzę o przysługujących wierzycielom w tym zakresie środkach prawnych i ekonomicznych. Obrót wierzytelnościami pozwala nie tylko na sprawną egzekucję ale również na ulepszenie funkcjonujących już procedur w tym zakresie. Niezmiernie ważne jest zabezpieczenie własnych interesów ekonomicznych, a w szczególności znajomość takiego konstruowania wzajemnych relacji z kontrahentami, aby zminimalizować ryzyko współpracy z wątpliwym kontrahentem. Tematyka konferencji wzbogacona zostanie również o prezentację systemów wspomagających zarządzanie należnościami oraz skuteczną windykację.

Konferencja skierowana jest do sektora: edukacyjnego, administracyjnego oraz przede wszystkim biznesowego - przedstawicieli banków, telekomunikacji, energetyki, firm dystrybucyjnych, wszelkich firm posiadających tzw. "klienta masowego", firm windykacyjnych, itp. a w nich działy księgowo-windykacyjne, właścicieli spółek, dyrektorów finansowych, dyrektorów ds. budżetu, analityków finansowych itp, czyli wszystkie osoby, które zarządzają płynnością finansową firm.

PROGRAM

18 lutego 2009 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Zarządzanie ryzykiem finansowym w firmie
 • wprowadzenie do zarządzania ryzykiem finansowym
 • rodzaje ryzyka finansowego
 • rola należności w przedsiębiorstwie
 • obszary powstawania ryzyka wynikającego z istnienia należności
 • ocena ryzyka kontrahenta - akceptowalny poziom ryzyka
 • metody ograniczania ryzyka transakcji handlowych
dr Michał Muszyński
(Katedra Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
10:40 Wykład: Factoring jako instrument kształtowania strategii płynności finansowej oraz źródło finansowania rozwoju
 • efektywność factoringu na tle innych usług
 • polityka cross selling
 • faktoring w kontekście kryzysu
Paweł Kacprzak
(Dyrektor ds. Factoringu, Raiffeisen Bank Polska S.A.)
11:10 Wykład: Fundusze sekurytyzacyjne szansą na uzdrowienie finansów
 • cele sekurytyzacji wierzytelności regularnych i nieregularnych
 • polskie regulacje w zakresie sekurytyzacji
 • rodzaje funduszy sekurytyzacyjnych
 • preferencje sekurytyzacji wierzytelności bankowych
 • możliwości i ograniczenia wykorzystania sekurytyzacji
dr Bogusław Półtorak
(Katedra Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
11:40 Prezentacja: Rola Krajowego Rejestru Długów w zarządzaniu wierzytelnościami w nowoczesnej firmie
 • rola informacji gospodarczej w polityce kredytowej firmy
 • rola i znaczenie Krajowego Rejestru Długów w procesie oceny wiarygodności finansowej potencjalnych klientów i windykacji niezapłaconych należności
 • zasady postępowania z niesolidnymi kontrahentami
Monika Bekas - Nowak
(Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju i Wdrożeń Krajowego Rejestru Długów)
12:20 Przerwa na lunch
12:50 Prezentacja: SmartReactor - Kompleksowe rozwiązanie w zarządzaniu należnościami i ryzykiem kredytowym

W trakcie wystąpienia zostanie zaprezentowana aplikacja SmartReactor, która jest implementacją najnowszych metod stosowanych w zarządzaniu należnościami oraz minimalizacji ryzyka kredytowego przedsiębiorstwach. SmartReactor należy do klasy systemów ARMS (Accounts Receivable Management) będących uzupełnieniem popularnych programów finansowo-księgowych, ERP lub CRM. Jego funkcje są nie tylko uzupełnieniem niedoskonałości systemów stosowanych w przedsiębiorstwach, ale również rozwinięciem funkcji przez nie wypełnianych. SmartReactor skupia się nie tylko na działaniu strategicznym, ale również wspomaga działanie taktyczne oraz automatyzuje pracę operacyjną poprzez następujące procesy:

 • wywiad gospodarczy - ocena ryzyka kredytowego potencjalnego klienta
 • monitoring - kontrola należności przed terminem płatności
 • windykacja - realizacja działań związanych z miękką windykacją
 • windykacja zewnętrzna i Postępowanie prawne - przygotowanie dokumentacji i bieżący monitoring postępu sprawy
 • ubezpieczenie należności - kontrola i egzekucja zadań wymaganych przez ubezpieczyciela należności

Tomasz Płaszko-Tyndzik
(Dyrektor Handlowy, SmartMedia Sp. z o.o.)
13:20 Prezentacja: Zarządzanie płynnością finansową w czasach kryzysu
 • skuteczne zabezpieczenie płynności finansowej na drodze usprawnienia wewnętrznych procesów zarządzania majątkiem obrotowym
 • przewidywanie i planowanie płynności
 • monitorowanie należności
 • skuteczna windykacja
 • nowoczesne rozwiązania informatyczne oszczędzające czas i wpływające na wzrost efektywności procesów biznesowych w firmie
Bogdan Zatorski
(Sage Symfonia Sp. z o.o.)
13:50 Wykład: Dłużnik za granicą - dochodzenie wierzytelności od zagranicznych kontrahentów
 • Europejski nakaz zapłaty
 • Europejskie postępowanie w sprawach trans granicznych
Magdalena Lesińska-Turek
(radca prawny, Euler Hermes Kozińska, Mierzejewska - Kancelaria Prawna Sp. k.)
14:40 Przerwa na kawę
15:00 Wykład: Zarządzanie należnościami i windykacją w kontekście prawa podatkowego
 • umorzenie wierzytelności i jego konsekwencje podatkowe dla wierzyciela i dłużnika
 • sprzedaż wierzytelności, factoring w podatkach dochodowych, VAT i PCC
 • wierzytelności nieściągalne i odpisy aktualizujące jako koszty uzyskania przychodu
 • ulga na złe długi w VAT
 • konwersja wierzytelności na akcje bądź udziały
 • wierzytelności jako wkład do spółki
Radosław Kowalski
(doradca podatkowy, specjalista w zakresie windykacji)
15:30 Wykład: Przetwarzanie i ochrona danych osobowych dotyczących wierzytelności
 • przetwarzanie informacji gospodarczej i ochrona danych osobowych stanowiących informacje gospodarcze (przedsiębiorca przekazujący, biuro informacji gospodarczej, odbiorca informacji)
 • przelew wierzytelności a ochrona danych osobowych. Stanowiska GIODO i orzecznictwo sądowe
 • windykacja należności a ochrona danych osobowych
dr Grzegorz Sibiga
(Instytut Nauk Prawnych PAN)
16:00 Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów uczestnictwa

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE KONFERENCJI
- proszę o kontakt - Agnieszka Rożko

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78