centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 28.04.2009 Koordynator: Magdalena Kowalska

PROGRAM

28 kwietnia 2009 r.
10:00 Wykład: Rola informacji przekazywanych i otrzymywanych w postaci elektronicznej w działalności placówek medycznych. Nowe trendy w informatyzacji placówek ochrony zdrowia
 • Rodzaje informacji w odniesieniu do działalności placówek medycznych
 • Elektroniczne kontenery informacyjne w szpitalu
 • Specyfika informacji otrzymywanej z różnych poziomów zarządczych ochrony zdrowia
 • Konieczne zabezpieczenia informacji wychodzącej z jednostki w postaci elektronicznej
 • Spojrzenie w przyszłość w odniesieniu do wdrażanego Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia
Adam Koprowski
(Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)
10:30 Prezentacja Sponsora konferencji: Ewolucja w zarządzaniu, archiwizacji i obiegu dokumentacji medycznej - niezawodność, oszczędność czasu i redukcja kosztów
 • Przewaga dokumentu elektronicznego nad papierowym
 • Szybkość, wygoda i bezpieczeństwo dostępu do bazy elektronicznej dokumentacji medycznej
 • Znaczące obniżenie kosztów wynikające z utrzymywania archiwów elektronicznych
 • Integracja elektronicznych dokumentów z systemami zarządzania
Dominik Parzydło
(Damovo Polska)
11:10 Prezentacja Sponsora Konferencji: Uniwersalizm środowiska systemowego Sun Microsystems - infrastruktura terminalowa
 • Terminale zamiast technologii stacji PC
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie w oparciu o warstwę Solaris 10
 • Multi - systemowe środowisko użytkownika
 • Radykalne obniżenie kosztów utrzymania całej infrastruktury IT w organizacji
 • Case study - Rejonowy Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu
Krzysztof Demski
(Sun Microsystems Poland)
11:50 Prezentacja: Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) w jednostkach służby zdrowia
 • Czym jest ZSI w aspekcie szpitala
 • Od czego zacząć, kiedy wstrzymać i na czym zakończyć wdrożenie ZSI - ogarnianie chaosu organizacyjnego
 • Zakres wdrożenia / integracji wraz z doborem platformy technicznej w aspekcie docelowego systemu informatycznego
 • Koszty utrzymania ZSI - zakres i podział
 • Dostawcy / formy sprzedaży ZSI - pułapki "wersji demo"
Paweł Ozorowski
(Konsultant IT)
12:20 Przerwa na lunch
12:45 Wykład: Telemedycyna w Polsce - możliwości, ograniczenia, perspektywy rozwoju. Stosowanie technologii telemedycznych na świecie a polska rzeczywistość
dr n. med. Wojciech Glinkowski
(Warszawski Uniwersytet Medyczny)
13:15 Prezentacja: E-biznes w medycynie - jeden ze sposobów na kryzys
 • Inwestować czy oszczędzać w kryzysie?
 • E-Biznes w medycynie
 • Usługi medyczne on-line
 • Tworzenie własnych abonamentów medycznych z elementami e-biznesu
Andrzej Jaromin
(iMed24)
13:45 Prezentacja: Podpis elektroniczny w służbie zdrowia
 • Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - aspekty prawne
 • Co to jest podpis elektroniczny?
 • Korzyści dla ZOZ z wprowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
 • Składanie bezpiecznego podpisu elektronicznego
Przemysław Rawa
(Krajowa Izba Rozliczeniowa)
14:15 Prezentacja: "Mówisz i masz" czyli Inteligentny System Rozpoznawania i Zamiany Mowy na Tekst MagicScribeMedical
 • Unikalność rozwiązania MagicScribeMedical
 • Obszary zastosowań systemu
 • Kluczowe korzyści dla lekarzy i pacjentów
 • Prezentacja praktycznego działania systemu
Adam Konka
(Unikkon Integral)
14:45 Przerwa na kawę
15:00 Wykład: Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - prowadzenie, przechowywanie, udostępnianie i wymiana danych w praktyce
 • Cel i metody wdrożenia
 • Koszty i korzyści
 • Możliwości rozwoju i czynniki ryzyka
 • Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej
 • Udostępnianie danych medycznych
 • Perspektywy na przyszłość
Wojciech Lorens
(Medicover)
15:30 Case study: E-szpital - cyfrowy system informacji. Realizacja projektu, stan obecny, wizja rozwoju
 • Założenia projektu "E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Szpitala Wolskiego"
 • Wdrożenie w zakresie kadr, księgowości i administracji
 • Wdrożenie w zakresie medycznym w tym:
  - telemedycyna
  - gospodarka lekiem
  - rozliczenia
 • Gromadzenie danych i archiwizacja
 • Stan po roku działania systemu
Adam Doliwa
(Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej w Warszawie)
16:00 Zakończenie konferencji, rozdanie Certyfikatów Udziału

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji - proszę o kontakt - Magdalena Kowalska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78