centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 22.07.2009 Koordynator: Jakub Nawrocki

PROGRAM

22 lipca 2009 r.
10:00 Wykład: Zwinne modelowanie i proces analizy na przykładzie metodyki opartej na A3: Activity Analysis Approach A3 Development PROCESS oraz Agile Unified Pprocess
 • trzy kluczowe etapy analizy: biznesowe modelowanie organizacji, analiza zakresu, obiektowe modelowanie systemu
 • zwinne modelowanie czyli które diagramy powstają jednocześnie - zasada: o wszystko klienta pytamy tylko raz
 • jakie dokumenty powstaną w tym projekcie
Jarosław Żeliński
(praktyk i wykładowca Politechniki Warszawskiej i Akademii Morskiej w Gdyni)
11:00 Wykład: Ekspresyjność języków modelowania biznesowego
dr inż. Anna Bobkowska
(Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska)
12:00 Przerwa, Lunch
12:30 Ćwiczenie z ekspresyjności modeli biznesowych

Model jest to reprezentacja rzeczywistości lub systemu na pewnym poziomie abstrakcji i z pewnego punktu widzenia. Modelowanie biznesowe dotyczy opisu organizacji. W zależności od zastosowanego języka modelowania biznesowego uzyskujemy inny obraz organizacji. W konsekwencji, uzyskane modele różnią się czytelnością, zakresem zawartej informacji oraz stopniem przydatności do poszczególnych zastosowań, np. restrukturyzacja organizacji, czy też tworzenie systemu dla organizacji. Zaproponowane ćwiczenie polega na zamodelowaniu fragmentu organizacji zgodnie z zadanym językiem modelowania oraz ocenie przydatności uzyskanych modeli. Prezentacje na forum grupy pokażą spektrum możliwych modeli oraz konsekwencje ich zastosowania.

dr inż. Anna Bobkowska
(Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska)
13:50 Wykład: UML Diagram Aktywności czy BPMN - jak modelować proces biznesowy?
 • wymagania w stosunku do modelu procesu biznesowego
 • analityka
 • programisty
 • zdolność do spełnienia tych wymagań przez UML DA
 • zdolność do spełnienia tych wymagań przez BPMN
 • a może inne diagramy UML do modelowania procesów?
 • czego nie warto modelować w BPMN i pozostawić to UMLowi
 • kierunki rozwoju obu notacji w zakresie modelowania procesów biznesowych
Piotr Biernacki
(MGX Infoservice)
14:30 Wykład: Zastosowanie języka UML zgodnie z metodyką SCRUM

Firmy stosujące metodyki zwinne (ang. agile) takie jak SCRUM stoją czasem przed problemem dokumentowania swoich projektów. Niekiedy problem dotyczy komunikacji z zamawiającym oprogramowanie. W takich przypadkach wydaje się celowym by wykonać model aplikacji nie rezygnując ze zwinnego podejścia. Zaprezentowane na prezentacji dobre praktyki zwiększą prawdopodobieństwo dostarczenia w założonym czasie i budżecie budowane oprogramowanie.

 • przegląd metodyk zwinnych
 • SCRUM - zalety
 • UML a SRUM
 • zwinne modelowanie w SCRUM
 • dobre praktyki zwinnego modelowania - przykłady
 • podsumowanie

Michał Wolski
(Modesto)
15:00 Przerwa
15:20 Wykład: Wykorzystanie wybranych modeli UML na potrzeby projektowania systemów informatycznych
 • dobre praktyki stosowania UML
 • właściwy sposób doboru modeli UML do zagadnienia
 • techniki modelowania zwiększające komunikację
 • przedstawienie przypadków dla których modelowanie ma szczególnie duże znaczenie
Dariusz Stefaniuk
(CSS)
15:50 Wykład: Modelowanie ograniczeń w OCL
 • przykład modelu bez ograniczeń
 • przegląd OCLa
 • uzupełnienie przykładu z p. 1 o ograniczenia
Bartosz Walter
(Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska)
16:30 Zakończenie obrad
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78