centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 23.04.2009 Koordynator: Iwona Brokowska

Skuteczne egzekwowanie należności to podstawa funkcjonowania instytucji finansowych. Podczas seminarium zostaną omówione narzędzia i systemy oceny wiarygodności klientów oraz uwarunkowania prawne skuteczności windykacji poparte praktycznymi aspektami windykacji z punktu widzenia menedżera działu windykacji. Przekazana podczas seminarium wiedza o zarządzaniu ryzykiem i wierzytelnościami zapewne przyda się Państwu w codziennej pracy zawodowej. Właśnie tej tematyce poświęcimy VIII seminarium z cyklu Informatyka w Instytucjach Finansowych dotyczące skutecznej windykacji zobowiązań, a przedstawicieli instytucji finansowych zapraszamy do udziału w niej.

PROGRAM

23 kwietnia 2009 r.
10:00 Wykład: Skuteczne egzekwowanie zobowiązań umownych - pozycja banków lub instytucji finansowych w postępowaniu egzekucyjnym
 • Sposoby egzekucji z podstawowych zabezpieczeń prawnych kredytu;
 • Zabezpieczenia osobowe i rzeczowe;
 • Podstawy prawne windykacji;
 • Uwarunkowania prawne bankowego tytułu egzekucyjnego i wykonawczego;
 • Różnice pomiędzy windykacją bankową a windykacjami prowadzonymi przez inne podmioty rynku zarządzania wierzytelnościami.
Prof. Andrzej Janiak
(Uniwersytet Adama Mickiewicza)
10:30 Prezentacja sponsora: Rola Centrów Informacji Gospodarczej w kształtowaniu bezpiecznego i transparentnego obrotu gospodarczego w Polsce
Patrycjusz Rozpiątkowski
(Biuro Informacji Kredytowej)
10:50 Prezentacja sponsora: Zarządzanie ryzykiem i wierzytelnościami w instytucjach finansowych
Beata Klisko
(InfoMonitor Biura Informacji Gospodarczej SA)
11:10 Prezentacja sponsora: VSoft Debt Management - automatyzacja procesów windykacyjnych
Witold Grech
(VSOFT S.A.)
11:50 Przerwa, poczęstunek
12:20 Prezentacja: Narzędzia i automatyzacja procesów zarządzania należnościami oraz systemy oceny wiarygodności klientów
 • system informatyczny - mózg procesu zarządzania należnościami
 • kontakt z dłużnikiem on-line
 • zaawansowane kanały komunikacji - Contact Center
 • system oceny wiarygodności potencjalnych i obecnych klientów
Łukasz Neuman
(Dyrektor ds. IT, KRUK S.A.)
12:50 Prezentacja: Automatyzacja obsługi procesów zajęć egzekucyjnych na rachunkach bankowych
 • środki egzekucyjne w postaci egzekucji z rachunków bankowych
 • automatyzacja procesów egzekucyjnych
 • możliwości definiowania procesów egzekucyjnych w narzędziu informatycznym na przykładzie definiowania procesów w pakiecie Ferryt
Mariusz Czajkowski
(DomData Sp. z o.o.)
13:20 Wykład: Uwarunkowania prawne skuteczności windykacji należności banków i instytucji finansowych w wymiarze unijnym
 • Problem tajemnicy bankowej w kontekście pozasądowej windykacji należności
 • Europejski Tytuł Egzekucyjny w polskim banku;
 • Dochodzenie należności od zagranicznych dłużników - europejski nakaz zapłaty.
14:20 Przerwa na kawę
14:40 Case study: Praktyczne aspekty windykacji z punktu widzenia menedżera działu windykacji
 • windykacja czy restrukturyzacja
 • formuła kontaktów z klientem w dobie wzrostu gospodarczego
 • standaryzacja kontaktów z klientem czy ich indywidualizacja
Marek Filipczyk
(Dyrektor Departamentu Monitoringu i Restrukturyzacji, ING Bank Śląski)
15:20 Wykład: Poza-egzekucyjne sposoby dochodzenia należności
 • Potrącenie wierzytelności;
 • Zaspokojenie należności z przedmiotów zabezpieczenia rzeczowego;
 • Postępowanie układowe;
 • Postępowanie upadłościowe
Prof. Andrzej Janiak
(Uniwersytet Adama Mickiewicza)
16:00 Zakończenie seminarium

FIRMY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROGRAMIE SEMINARIUM
- proszę o kontakt - Iwona Brokowska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78