centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 02.12.2009 Koordynator: Agnieszka Rożko

Warsztat prowadzi:
Dr Grzegorz Sibiga (Instytut Nauk Prawnych PAN)

Do kogo skierowane są warsztaty:
Za nadzór nad przestrzeganiem zasad techniczno-organizacyjnej ochrony danych odpowiedzialni są administratorzy bezpieczeństwa informacji. Warsztaty są skierowane do wszystkich osób wykonujących funkcję ABI w niejednoznacznym stanie prawnym, w którym status i obowiązki ABI zostały uregulowane w sposób niezwykle lakoniczny.

Korzyści z uczestnictwa w warsztatach:

 • właściwe stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych,
 • omówienie prawnych obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji,
 • przygotowanie do kontroli GIODO

Forma warsztatu:
Spotkanie (prowadzone w konwencji warsztatowej tj. z możliwością zadawania pytań w trakcie wykładów), ze względu na wiedzę i wieloletnią praktykę zawodową prowadzącego warsztaty daje gwarancję, iż dowiedzą się Państwo gdzie tkwią największe problemy związane z wykonywaniem obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji oraz poznają Państwo możliwości rozwiązywanie potencjalnych problemów.
Formuła spotkania pozwala na aktywny udział słuchaczy przez co na bieżąco można uzyskać odpowiedź na każde pytanie przy okazji wymieniając swoje spostrzeżenia z innymi uczestnikami warsztatu.
Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maksimum 30 osób, dlatego też zastrzegamy sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym konkretnym terminie.
Prezentacja będzie sprofilowana pod kątem firm, z których będą zgłoszeni słuchacze na warsztat.
Uczestnicy otrzymają certyfikat udziału w warsztatach oraz materiały drukowane.

PROGRAM

2 grudnia 2009 r.
10:00 Status Administratora Bezpieczeństwa Informacji:
 • zmiany w statusie prawnym ABI (od 1997 r.)
 • wyznaczenie ABI
 • zakres zadań ABI
 • usytuowanie ABI w strukturze jednostki organizacyjnej
 • ABI a inne funkcje związane z ochroną informacji oraz kontrolą wewnętrzną (audytor wewnętrzny, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, administrator systemu informatycznego, security officer)
11:00 Obowiązki ABI w zakresie bezpieczeństwa techniczno-organizacyjnego:
 • dokumentacja przetwarzania i ochrony danych osobowych
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
 • poziomy bezpieczeństwa
 • wymagania nakładane na funkcjonalność systemów informatycznych
12:00 Przerwa na lunch
12:30 Rejestracja zbiorów danych:
 • obowiązki rejestracyjne oraz ustawowe wyłączenia w tym zakresie
 • postępowanie rejestracyjne przed GIODO
 • wypełnianie wniosku rejestracyjnego oraz wniosku aktualizacyjnego
13:40 Przerwa na kawę
13:50 Udział ABI w kontroli inspektorów oraz postępowaniu przed GIODO
 • rodzaje uprawnień kontrolnych GIODO
 • postępowanie kontrolne inspektorów GIODO
 • czynności pokontrolne
 • kompetencje pokontrolne GIODO (decyzje administracyjne nakazowe i postępowanie administracyjne, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie ukarania, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przeciwko ochronie danych osobowych)
14:45 Przerwa na kawę
15:00 Odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych
 • odpowiedzialność administracyjna
 • odpowiedzialność cywilna
 • odpowiedzialność karna
 • odpowiedzialność pracownicza
16:00 Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

Osoby zainteresowane udziałem w programie warsztatów
- proszę o kontakt, Agnieszka Rożko

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78