centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 10.12.2009 Koordynator: Iwona Brokowska

PROGRAM

10 grudnia 2009 r.
10:00 Wykład i dyskusja: Mystery shopping - badanie poziomu obsługi klientów banku
 • błędy popełniane wobec klienta i stopień ich powszechności w banku;
 • identyfikacja dobrych praktyk bankowych
prof. dr hab. Krzysztof Opolski
(Uniwersytet Warszawski)
11:30 Prezentacja sponsorska: Krajowy Rejestr Długów - baza informacji gospodarczych o zobowiązaniach konsumentów i przedsiębiorców
 • Rola i znaczenie informacji gospodarczej w procesie oceny ryzyka kredytowego
 • Rejestry bankowe i pozabankowe - dualizm polskiego systemu informacji
 • Wykorzystanie informacji z bazy danych KRD w ocenie ryzyka kredytowego
Monika Bekas
(Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju i Wdrożeń)
12:10 Wykład/Prezentacja: Wykorzystanie kanałów elektronicznych w celu zwiększenia efektywności i optymalizacji procesu sprzedaży
 • Pozyskanie wiedzy z zachowania klientów i prospektów w elektronicznych kanałach komunikacji jako kluczowy element wzbogacenia wiedzy o rynkowych trendach - wskazanie bogactwa pozyskiwanych informacji z kanałów elektronicznych oraz bezpośredniego ich wykorzystania w procesie marketingowo-sprzedażowym
 • Metody wykorzystania bezpośrednich kanałów kontaktu w celu generowania korzystnych i efektywnych przekazów marketingowych
 • Optymalizacja komunikacji marketingowej w sytuacji wielokanałowego kontaktu z klientem - komunikacja z klientem jako proces biznesowy
Radosław Grabiec
(SAS Institute Sp. z o.o.)
12:40 Przerwa, poczęstunek
13:10 Case study: Innowacje technologiczne jako narzędzia wzrostu efektywności i jakości obsługi Klienta
Paweł Ejzert
(Dyrektor ds. Relacji z Klientami mBank)
13:50 Prezentacja Zastosowanie CRM/DMS do obiegu wniosków-formularzy w bankach na przykładzie wniosków kartowych
Projekt obsługi wniosków-formularzy elektronicznych przy pomocy obiegów DMS jest realizowany w HEUTHES na zlecenie bankowych klientów. Celem projektu jest poprawienie jakości i szybkości obsługi klienta końcowego danego Banku, jak również spójna ewidencja wszystkich zarejestrowanych w poszczególnych oddziałach bankowych elektronicznych wniosków kartowych.
System umożliwia pracę do 10 tys. operatorów, w tym około 2,5 tys. jednocześnie. Dostęp do systemu jest zapewniony poprzez wykorzystanie przeglądarek WWW.
Najważniejsze funkcjonalności systemu zostały ujęte w poniższych punktach:
 • Nadawanie uprawnień użytkownikom w poszczególnych placówkach (jednostkach) Banku
 • Konfiguracja pól formularzy wniosków
 • Obsługa wniosków przy pomocy obiegów DMS
Wojciech Grzybek
(Prezes Zarządu HEUTHES Sp. z o.o.)
14:20 Prezentacja IVVR jako nowy kanał kontaktu z Klientem banku
W prezentacji zostaną przedstawione możliwości platformy Altar Interactive Voice and Video Response (IVVR) jako nowatorskiego kanału kontaktu z Klientem banku z wykorzystaniem technologii GSM 3G.
W części teoretycznej zostaną przedstawione:
 • możliwości platformy
 • przykłady konkretnych zastosowań dla sektora bankowego
 • korzyści wynikające z wdrożenia
W czasie prezentacji zostanie również zademonstrowany "na żywo" przykładowy serwis bankowy.
Michał Chojnacki
(Altar)
14:50 Przerwa na kawę
15:10 Prezentacja B-CERB. Token w telefonie - jedyne tak skuteczne zabezpieczenie przed phishingiem
 • Analiza metod uwierzytelnienia dostępnych na rynku
 • Przedstawienie systemu B-CERB jako odpowiedzi na phishing i inne zagrożenia w bankowości elektronicznej
 • Token w telefonie - omówienie funkcjonalności
 • Jak zabezpieczyć proces logowania I autoryzacji transakcji z wykorzystaniem tokena w telefonie
 • Możliwości integracji z już istniejącymi środowiskami
 • Podsumowanie
Patryk Brożek
(współtwórca i Dyrektor zarządzający Wheel)
15:40 Case study: Tworzenie baz danych klientów banku i ich segmentacja
W wystąpieniu zostaną poruszone praktyczne zagadnienia dotyczące pracy z danymi klientów poparte przykładami z bogatego doświadczenia prelegenta.
 • Budowanie bazy danych o klientach Banku to dążenie do doskonałości...
  1. Czy wiemy jak będą wykorzystane dane które posiadamy?
  2. Czy warto zbierać wszystkie dane?
  3. Kiedy warto wzbogacać dane?
 • Uwarunkowania prawne podczas zbierania danych
 • Wykorzystanie posiadanych danych w celach biznesowych
  1. Jak długo dane w bazie są aktualne dla danego celu biznesowego?
 • Wyzwania podczas tworzenia segmentacji
  1. Co to jest cykl życia klienta?
Marcin Idzkiewicz
(Dyrektor ds. modelowania i analiz, Biuro CRM, Bank BPH)
16:15 Zakończenie Forum

Firmy zainteresowane udziałem w programie Forum proszę o kontakt - Iwona Brokowska, tel. 509 014 789

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78