centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 28.01.2009 Koordynator: Jakub Nawrocki

Ostatnie lata na uczelniach wyższych w Polsce to okres intensywnej informatyzacji. Wiele jest tego powodów. Z jednej strony wymusza to rynek: uczelnia musi działać coraz sprawniej, jeśli ma z sukcesem konkurować na rynku polskim i europejskim. Studenci, przyzwyczajeni do poruszania się w świecie wirtualnym portali społecznościowych, sklepów internetowych, czy serwisów informacyjnych, oczekują równie wygodnej usługi ze strony systemów informatycznych uczelni. Pracownicy, mający liczne kontakty z uczelniami zagranicznymi, oczekują, że ich macierzysta uczelnia zapewni im nie gorszy dostęp do elektronicznych czasopism, czy 'wirtualnego stanowiska pracy'. Uczelniana administracja potrzebuje wsparcia w drukowaniu licznych zaświadczeń, czy generowaniu zestawów statystyk dla GUS, ZUS, MENiS, KBN i innych instytucji działających w otoczeniu uczelni wyższych. Z drugiej strony na rynku są już dostępne systemy informatyczne wspierające działanie uczelni wyższych jakich nie było jeszcze kilka lat temu. Problemem zatem nie jest czy i kiedy, lecz raczej jak przeprowadzić wdrożenie sprawnie, po rozsądnych kosztach i osiągając założone cele.

Celem warsztatów jest przyjrzenie się kolejnym krokom wdrożenia systemu informatycznego w uczelni wyższej, od momentu podjęcia decyzji o zakupie systemu, do chwili, gdy system zacznie funkcjonować w codziennym życiu uczelni i zostanie w pełni zaakceptowany przez użytkowników. Kolejne tematy:

Zagadnienia będą ilustrowane licznymi przykładami dobrych i złych praktyk. Opowiemy o znanych nam doświadczeniach uczelni polskich (uniwersytetów, politechnik, wyższych szkół zawodowych) wdrażających duże systemy informatyczne oraz integrujących te systemy z istniejącym na uczelni oprogramowaniem.

Prowadzący:
Janina Mincer-Daszkiewicz
Pracuje na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, w Instytucie Informatyki. Zajmuje się naukowo systemami operacyjnymi i przetwarzaniem rozproszonym. Od 1999 roku kieruje projektem USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów), w ramach którego powstał i jest wdrażany na polskich uczelniach system do obsługi spraw studiów. Kieruje wdrożeniem USOS na Uniwersytecie Warszawskim. USOS jest własnością Międzyuczelnianego Centrum Informatyzacji (MUCI), konsorcjum zrzeszającego (w grudniu 2008) 25 polskich uczelni.
Mariusz Czerniak
Pracuje w Uczelnianym Centrum Informatyzacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2003 roku kieruje wdrożeniem USOS na UMK. Jest głównym autorem dokumentacji wdrożeniowej systemu USOS oraz ekspertem w zakresie uregulowań prawnych dotyczących dokumentowania spraw studiów w uczelniach wyższych. W zespole toruńskich informatyków pracuje kilku programistów rozwijających USOS.

PROGRAM

28 stycznia 2009 r.
10:00 Zakup systemu i przygotowanie infrastruktury
 • Zakup systemu - czym się kierować przy wyborze
 • Wymagania sprzętowe (serwer bazy danych, serwery webowe, stacje klienckie) i programowe (system operacyjny, baza danych, serwery aplikacyjne)
 • Bezpieczeństwo systemu i danych
 • Opis stanu prawnego
12:00 Przerwa
12:20 Pierwsze kroki wdrożenia
 • Zespół wdrażający
 • Kody, słowniki
 • Import i konwersja danych ze starych baz uczelnianych
 • Instalacja testowa i produkcyjna
14:40 Przerwa
15:00 System działa produkcyjnie
 • Uprawnienia użytkowników
 • Szkolenia użytkowników, dokumentacja
 • Integracja systemów uczelnianych
 • Monitorowanie, konserwacja, i rozwój systemu
 • Czynniki decydujące o powodzeniu wdrożenia
17:00 Zakończenie
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78