centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 07.10.2009 Koordynator: Jakub Nawrocki

PROGRAM

7 października 2009 r.
10:00 Wykład: Akredytacja a certyfikacja systemów edukacyjnych. Zmiana kultury organizacji przy wdrożeniu systemów zarządzania jakością
 • nowoczesne determinanty sformalizowanych systemów zarządzania
 • postawy kadr kierowniczych w zarządzaniu - egalitaryzm czy hierarchia(?)
 • rola "przywództwa" w systemach zarządzania jakością
 • różnice i podobieństwa w akredytacji i certyfikacji systemów zarządzania
prof. dr hab. Jan Jasiczak
(Katedra Chemii Produktów Naturalnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
11:00 Prezentacja sponsora: Wykorzystanie platformy one4all do optymalizacji obiegu dokumentów oraz zarządzania i rozliczania pracowników na przykładzie zarządzania badaniami naukowymi
 • uzyskanie "ekonomiczności" obiegu dokumentów
 • stworzenie wspólnej bazy, zawierającej dokonania naukowe wykładowców uczelni umożliwiającej śledzenie na bieżąco postępy w ich karierach naukowych
 • optymalne wykorzystanie i kontrolę posiadanych zasobów niezbędnych w procesie sprawnego zrealizowania projektu badawczego
 • uproszczenie skomplikowanych procedur formalnych związanych z akceptacją i rozliczaniem projektów badawczych
 • pełną kontrolę nad rozliczeniem prowadzonych projektów badawczych, utrzymanie budżetu "w ryzach" oraz zapewnienie kontroli i śledzenia wydatków
 • ułatwienie rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE
 • usprawnienie raportowania, dokonywanie analiz, stanowiących solidną podstawę do podejmowania decyzji
Błażej Rybczyński (Product Manager)
Robert Janusz (Product Manager)
Paweł Chudy (Prezes Zarządu MCSK)
11:40 Case Study: Utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością na przykładzie Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • zarządzanie procesowe na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • monitorowanie i ocena skuteczności procesów na WT
 • doskonalenie systemu zarządzania na WT - wdrażanie nowych rozwiązań
dr inż. Marta Purol
(Pełnomocnik Dziekana ds. zarządzania jakością, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
12:20 Przerwa
12:50 Wykład: Zarządzanie zmianami, a zarządzanie jakością na przykładzie Systemu Rektorat w UŁ - studium przypadku
 • źródła zmian w dużej organizacji. Różne obszary oddziaływania zmian
 • koszt wprowadzania zmian i kto za nie ma zapłacić?
 • czy zmiana musi zawsze oznaczać nowy problem?
 • jak utrzymać jakość środowisku ulegającym ciągłym zmianom
dr Ścibór Sobieski
(Dyrektor Centrum Informatyki, Uniwersytet Łódzki)
13:30 Prezentacja firmowa: Jakość i bezpieczeństwo w jednym - zarządzanie tożsamością w Uczelni
 • uczelnia jako organizacja o rozległym środowisku informatycznym i dużej zmienności uprawnień - kluczowe problemy
 • jakość pracy studentów, pracowników dydaktycznych i administracyjnych a bezpieczny dostęp do danych i aplikacji - czego mogą spodziewać się użytkownicy
 • zarządzanie tożsamością jako narzędzie wspierające budowanie wizerunku nowoczesnej uczelni - jak można to zrobić
 • przykłady zastosowań i uzyskane korzyści
Michał Abramiuk (Dyrektor Sprzedaży Rozwiązań IT, IT.expert)
Grzgorz Kowalczyk (Projekt Manager, IT.expert)
14:00 Prezentacja firmowa: Sukces czy porażka? System Informowania Kierownictwa jako sposób pomiaru osiągania strategicznych celów uczelni
Mariusz Trzeciak
(Dyrektor ds. Informatyki, Akademia Leona Koźmińskiego, Simple, Partners In Progress)
14:40 Case Study: Zarządzanie jakością a proces wdrożenia systemu zintegrowanego na przykładzie Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • projekt wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego w Uniwersytecie Jagiellońskim - wprowadzenie
 • jakość a zarządzanie projektem ERP - w poszukiwaniu definicji
 • metodyka ABCD - Jak mierzyć jakość wdrożenia ZSI?
 • zarządzanie jakością według Q-ERP - opis metodologiczny w zarysie
 • kluczowe problemy jakościowe w realizacji wdrożenia systemu zintegrowanego w UJ - studium przypadku
dr Marian Krupa
(Kierownik Jakości (mySAP), Uniwersytet Jagieloński)
15:20 Zakończenie
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78