centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 26.03.2009 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Michał Barta

Michał Barta

Specjalizuje się w zakresie ochrony własności intelektualnej, w tym zwłaszcza problematyki prawnej i podatkowej dotyczącej praw autorskich do oprogramowania. Zajmuje się doradztwem prawnym dla przedsiębiorstw działających w ramach sektora IT w zakresie prawa teleinformatycznego (świadczenie usług drogą elektroniczną, prawna problematyka baz danych, podpisu elektronicznego, przetwarzania danych osobowych, prawa autorskie do programów komputerowych).
W ostatnich latach koordynował wiele projektów dotyczących prawnych i podatkowych aspektów obrotu prawami autorskimi (w tym transakcji międzynarodowych), obsługiwał kontakty teleinformatyczne, w tym kontrakty wdrożeniowe, weryfikował stan praw własności intelektualnej w ramach audytów, zapewniał wielu firmom z sektora IT merytoryczne wsparcie oraz reprezentację w postępowaniach sądowych, podatkowych i sądowo-administracyjnych.
Wykładowca na Podyplomowym Studium Prawa Internetu UJ, a także na seminariach i konferencjach związanych z problematyką IT oraz szkoleniach dla Klientów kancelarii.
Autor artykułów prawniczych w prasie specjalistycznej.
Doświadczenie zawodowe i kawalifikacje:
- absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
- radca prawny (od 2004 r.)
- 1999 pracownik wydawnictwa Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. (Polskie Wydawnictwa Profesjonalne Sp. z o.o.)
- od listopada 1999 roku prawnik w stałym zespole kancelarii, od 2006 r. wspólnik współodpowiedzialny za dział IT & IP.


Roman Bieda

Roman Bieda

Prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy spółka jawna.
Rzecznik patentowy oraz aplikant radcowski.
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. W ramach pracy zawodowej zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów serwisowych oraz innych umów dotyczących oprogramowania komputerowego. Na co dzień zajmuje się również doradztwem prawnym w projektach związanych z handlem elektronicznym, marketingiem internetowym oraz ochroną danych osobowych. Posiada doświadczenie w obsłudze projektów związanych z transferem technologii.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył między innymi Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumenta (Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ) oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej (Uniwersytet Warszawski).
Wykładowca prawa autorskiego i prasowego w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
Od kilku lat regularnie występuje na szkoleniach i konferencjach poświęconych różnym aspektom prawa nowych technologii oraz prowadzi zajęcia w ramach szeregu studiów podyplomowych (np. Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, Wyższa Szkoła Europejska im ks. Józefa Tischnera w Krakowie). Autor artykułów prawniczych w prasie specjalistycznej. Prowadzi serwis www.prawnik.net.pl.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78