centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 08.04.2009 Koordynator: Iwona Brokowska

Celem warsztatu jest przedstawienie praktycznych aspektów zabezpieczenia interesów stron umów informatycznych (wdrożeniowych/outsourcingowych/licencji na oprogramowanie/serwisowych itp.) w sytuacji recesji gospodarczej. W ramach seminarium zostaną przedstawione między innymi następujące zagadnienia:

 • Jak zabezpieczyć umowę na wypadek zmiany własnych planów inwestycyjnych w związku ze zmianą sytuacji gospodarczej,
 • Jak zabezpieczyć umowę na wypadek upadłości lub zaprzestania działalności przez kontrahenta (np. zapewnienie możliwości serwisu i modyfikacji oprogramowania w przypadku upadłości producenta),
 • Jak zmienić warunki lub "wyjść" z zawartej już umowy (renegocjacje, sądowna zmiana lub rozwiązanie umowy itp.),
 • Co zrobić, gdy kontrahent nie realizuje umowy (nie płaci opłat licencyjnych, nie prowadzi prac wdrożeniowych itp.),
 • W jaki sposób upadłość kontrahenta wpływa na dalszą realizację umowy (czy licencje nadal obowiązują, czy nabywca upadłego przedsiębiorstwa dalej będzie świadczył usługi serwisowe?),
 • Czy można zarobić na kryzysie? Możliwości nabycia praw do rozwiązań informatycznych upadłych spółek...

Kto powinien wziąć udział w warsztatach?

 • Kadra wyższego i średniego szczebla
 • Prawnicy wewnętrzni i zewnętrzni
 • Dyrektorzy działów IT i osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami IT
 • Osoby kierujące projektami związanymi z wdrażaniem produktów informatycznych

Warsztaty poprowadzą:

Czas trwania warsztatu:
Godz. 10:00 - 16:00 z przerwą na lunch.

Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maksimum 30 osób.

PROGRAM

8 kwietnia 2009 r.

Zamiast wstępu - Typu umów IT. Jakie przepisy stosujemy?

 • Umowy Wdrożeniowe (wykonanie oprogramowania)
 • Umowy Outsourcingowe
 • Licencje na Oprogramowanie

Zabezpieczenie interesów Stron umów informatycznych na wypadek zmiany sytuacji gospodarczej lub braku możliwości realizacji umowy przez stronę. O czym strony powinny wiedzieć przed zawarciem umowy? Możliwości zmiany lub rozwiązania umowy w trakcie jej realizacji. Odpowiedzialność za jednostronne "zerwanie" umów informatycznych

 • O czym pomyśleć przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie interesów zamawiającego na wypadek upadłości lub zaprzestania działalności dostawcy rozwiązania informatycznego
  1. depozyt kodu źródłowego programu komputerowego
  2. prawo do samodzielnej modyfikacji (rozwoju) oprogramowania
  3. zapewnienie ciągłości świadczenia usług serwisowych
 • Generalne klauzule zapewniające dostosowanie umowy do zmieniających się warunków rynkowych
  1. klauzule waloryzacyjne
  2. klauzule renegocjacyjne
  3. klauzule mediacyjne / negocjacja przedsądowa
 • Regulacje szczególne dotyczące możliwości "wyjścia" lub zmiany warunków poszczególnych typów umów w związku ze zmianą sytuacji gospodarczej
  1. Umowa Wdrożeniowa
   - procedura kontroli zmian
   - odstąpienie od umowy na podstawie przepisów ustawy
   - umowne prawo odstąpienia
   - wykonanie zastępcze
   - zasady rozliczeń stron
  2. Umowa Outsourcingowa (w tym serwisowe). Kontrakty outsourcingowe IT jako typ umów szczególnie podatnych na zmianę warunków rynkowych. Jak uelastycznić i zabezpieczyć kontrakt przed kryzysem oraz przygotować się na okres prosperity. Możliwości wypowiedzenia umowy outsourcingowej
  3. Licencja na Oprogramowanie
   - okres obowiązywania licencji
   - możliwości wypowiedzenia licencji
   - zasady rozliczeń stron

Możliwości zmiany umowy zawartej w trybie zamówień publicznych

Czy ze względu na zmianę sytuacji gospodarczej można żądać zmiany warunków umowy lub rozwiązania umowy przez sąd

Zabezpieczenie interesów dostawcy na wypadek kłopotów finansowych zamawiającego (odsetki, poręczenie, zastaw itp.)

Odpowiedzialność za "zerwanie" umowy

 • Ogólne reguły odpowiedzialności
 • Kary umowne i możliwość obniżenia uprzednio zastrzeżonych kar umownych

Dochodzenie roszczeń przez firmy IT oraz wobec firm z brany IT

 • Droga sądowa - o czym pamiętać na etapie zawierania umowy oraz jej realizacji?
 • Praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania do procesu oraz jego prowadzenia (dowody, świadkowie, opinie merytoryczne, ograniczenia proceduralne)
 • Zabezpieczanie roszczeń - co to za instytucja i kiedy może pomóc?

Niebezpieczeństwa prawne i biznesowe związane z upadłością dostawcy rozwiązań informatycznych lub zamawiającego

 • Co to jest upadłość. Rodzaje i skutki postępowań
 • Ochrona interesów dostawcy rozwiązania informatycznego w przypadku upadłości zamawiającego
  1. Dochodzenie wynagrodzenia
  2. Czy wobec sprzedaży majątku upadłego zamawiającego, nasze oprogramowanie może dostać się w "niepowołane ręce"?
 • Ochrona interesów zamawiającego w przypadku upadłości dostawcy rozwiązania informatycznego
  1. Co się stanie z naszą licencją, gdy dostawca (licencjodawca) upadnie? Czy syndyk może odstąpić od licencji?
  2. Dalsze wykonywanie umowy w przypadku upadłości dostawcy rozwiązania informatycznego (np. zasady dalszego świadczenie usług serwisowych/dalszej realizacji wdrożenia)
 • Problematyka "ucieczki z majątkiem" wobec zagrożenia upadłością

Czy można zarobić na kryzysie... Zasady nabywania praw do rozwiązań informatycznych (licencji, majątkowych praw autorskich, znaków towarowych) upadłych spółek

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78