centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 21.05.2009 Koordynator: Agnieszka Rożko

Program warsztatów został opracowany i będzie realizowany przez znanych prawników, specjalistów w zakresie zamówień publicznych, w osobach:

Celem warsztatu jest przedstawienie wszystkich praktycznych zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi. Wykłady będą oparte o autentyczne przykłady z praktyki prawnej wykładowców. Formuła prowadzenia zajęć pozwoli na zadawanie pytań na bieżąco, w trakcie omawiania poszczególnych kwestii. Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maksimum 30 osób.

Na warsztaty zapraszamy zarówno Wykonawców jak i Zamawiających.

PROGRAM

21 maja 2009 r.
10:00 Tryby postępowania na dostawy i usługi w sektorze IT
 • Jakie są możliwości - zalety i wady poszczególnych trybów postępowań
 • Tryby podstawowe - problemy z ich przeprowadzeniem
 • Wolna ręka na zakup sprzętu i oprogramowania oraz usług informatycznych
11:00 Dokumentacja postępowania - ogłoszenia i SIWZ
 • Warunki udziału w postępowaniu a konkurencyjność
 • Warunki umowy, istotne postanowienia umowy - kiedy i co załączać do SIWZ?
 • Opis przedmiotu zamówienia - zasady i praktyka opisu
 • Dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia
11:50 Przerwa na kawę
12:00 Zasady uczestnictwa w postępowaniu
 • "Samodzielny" wykonawca
 • Konsorcjum: konstrukcja, wymagania, pułapki
 • Treść umowy konsorcjum
13:00 Przerwa na lunch
13:30 Wyjaśnienia i zmiany SIWZ i ogłoszeń
 • Zakres wyjaśnień i zmian
 • Pytania do SIWZ - o co i jak można pytać?
 • Jak powinno się udzielać odpowiedzi?
14:00 Rozstrzygnięcie przetargu
 • Zasady uzupełniania dokumentów przetargowych
 • Uzupełnienia oświadczeń i pełnomocnictw
 • Przepadek wadium
15:00 Umowa
 • Metodyka prowadzenia projektu informatycznego a zamówienia publiczne
 • Problemy realizacyjne a możliwość zmiany umowy
15:20 Przerwa na kawę
15:30 Środki odwoławcze
 • Protesty wobec treści ogłoszenia SIWZ i innych czynności - terminy, podstawy, skutki
 • Odwołania i skargi
 • Przystąpienie do postępowania protestacyjnego
 • Specyfika prowadzenia sporu w branży IT (strategia, dowody, źródła informacji)
16:30 Projekt nowelizacji
 • Omówienie projektu
17:00 Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów uczestnictwa
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78