centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 30.11.2009 Koordynator: Agnieszka Rożko

Program warsztatów został opracowany i będzie realizowany przez znanych prawników, specjalistów w zakresie zamówień publicznych, w osobach:

Celem warsztatu jest przedstawienie trzech istotnych nowości w systemie prawa zamówień publicznych:

 • projektu nowelizacji ustawy uchwalonego przez Sejm dnia 25 września 2009 r.,
 • projektu nowelizacji uchwalonego przez Sejm dnia 23 października 2009 r.
 • rekomendacji Urzędu Zamówień Publicznych opublikowanych przez Urząd w sierpniu 2009 r.

Formuła prowadzenia zajęć pozwoli na zadawanie pytań na bieżąco, w trakcie omawiania poszczególnych kwestii. Zajęcia będą prowadzone w grupie składającej się z maksimum 30 osób.

Na warsztaty zapraszamy zarówno Wykonawców jak i Zamawiających.

PROGRAM

30 listopada 2009 r.
10:00 Historia i podstawowe założenia nowelizacji
 • Jak miało być, a jak będzie - kilka słów o pracach nad projektem
 • "uwzględnienie wyzwań związanych z aktualną sytuacją gospodarczą"
 • jak zwykle - dostosowanie do dyrektyw UE
10:30 Nowe definicje i warunki udziału w postępowaniu
 • usługi priorytetowe i niepriorytetowe
 • proporcjonalność warunków
 • rola zobowiązań osób trzecich
 • sytuacja finansowa
 • Zamówienia zastrzeżone
11:50 Przerwa na kawę
12:00 Przebieg postępowania, zmiany w trybach
 • nowe terminy
 • dobrowolne ogłoszenia
 • pytania i wyjaśnianie treści SIWZ
 • zwrot wadium
 • termin zawarcia umowy
 • przesłanki wolnej ręki
12:40 Nowe zasady "unieważniania"
 • postępowanie
 • umowy - przesłanki, tryb i skutki
13:00 Przerwa na lunch
13:30 Środki ochrony prawnej
 • protest (a właściwie jego brak...)
 • "informacja" o nieprawidłowościach
 • odwołanie - terminy, warunki, skutki
 • przystąpienie, opozycja odpowiedź na odwołanie
 • inne ciekawostki (procedura, skład izby, "postępowanie wyjaśniające")
14:30 Pozostałe zmiany
 • warunki płatności
 • możliwości zmian umowy
 • zabezpieczenie
15:00 Przerwa na kawę
15:10 Rekomendacje UZP dotyczące zamawiania systemów informatycznych
 • moc wiążąca "rekomendacji"
 • dlaczego powstały "rekomendacje"...
 • ...i czemu mają służyć
15:30 Przypomnienie przepisów kluczowych dla omówienia "rekomendacji"
 • tryb "z wolnej ręki" - przesłanki i problemy w branży IT
 • podstawowe zasady - konkurencyjność i równe traktowanie
 • opis przedmiotu zamówienia - główne zasady i problemy w branży IT
 • możliwość zmiany umowy w świetle pzp a specyfika branży IT
16:00 Główne problemy, omówienie "rekomendacji"
 • prawo autorskie ("majątkowe prawa autorskie do systemu" i inne problemy)
 • zalecany opis przedmiotu zamówienia, a rzeczywistość w branży IT
 • omówienie poszczególnych zaleceń
 • sugestie co do stosowania "rekomendacji" w praktyce
17:00 Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów uczestnictwa
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78