centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 17.09.2009 Koordynator: Iwona Brokowska

PATRONAT

PROGRAM

17 września 2009 r.
10:00 Wykład wprowadzający: Znaczenie zarządzania ryzykiem w działalności banków - aspekty prawne i technologiczne
 • Rodzaje ryzyka i ich znaczenie w działalności banku
 • Konsekwencje prawne i organizacyjne niewłaściwego zarządzania ryzykiem
 • Narzędzia teleinformatyczne - element systemu zarządzania ryzykiem
 • Bazy danych - podstawa zarządzania ryzykiem kredytowym
dr hab. Remigiusz Kaszubski
(dyrektor w ZBP)
11:00 Prezentacja sponsorska: Systemy informacyjne BIK jako efektywne narzędzia zarządzania relacjami z klientami korporacyjnymi
 • Rola i znaczenie informacji gospodarczej w zarządzaniu relacjami z klientami korporacyjnymi
 • Źródła i dostępność informacji gospodarczej
 • Zasoby informacyjne BIK w zakresie informacji gospodarczej
 • Korzyści z wykorzystania produktów informacyjnych BIK
 • Dostępność produktów informacyjnych BIK
dr Waldemar Rogowski
(Dyrektor Departamentu Klienta Korporacyjnego w BIK S.A.)
11:40 Wykład: Znaczenie informacji w zarządzaniu ryzykiem
 • Aktualny kryzys finansowy formułuje nowe impulsy dla zarządzania informacją w zarządzaniu ryzykiem
 • Różnorodność wykorzystywanych informacji jest kluczem do redukcji ryzyka (opinie, metody, instrumenty) - zaskakujące jest to, że rozszerza się pole do wykorzystania metod prostych
 • Redukcja niepewności i niepewności w obszarze makroekonomicznym warunkiem koniecznym skutecznego i efektywnego zarządzania ryzykiem
prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Prezentacja: Sprawna i efektywna obsługa różnorodnych procesów w banku. Zastosowanie narzędzia klasy BPM do realizacji tych celów na przykładzie pakietu Ferryt
Przykład zastosowania systemu do obsługi:
- procesów sprzedaży produktów bankowych,
- analizy scoringowej,
- przebiegu procesów typu "back-office",
- komunikacji z klientem.
Lista korzyści biznesowych wynikających ze sprawnej obsługi procesów.
Mariusz Czajkowski
(DomData Sp. z o.o.)
13:30 Prezentacja: Narzędzia informatyczne a sprawna organizacja
 • Procesy biznesowe w organizacji
 • Oracle BPM - działanie w praktyce
 • SOA - integracja i usprawnienie pracy organizacji
Marek Sokołowski
(ORACLE Polska Sp. z o.o.)
14:00 Wykład: Wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem kredytowym
 • Instrumenty pochodne jako narzędzie transferu ryzyka - historia i rozwój rynku pochodnych kredytowych
 • Pojęcie zdarzenia kredytowego - szerokie spektrum sytuacji, w których stosowane są pochodne kredytowe
 • Struktura uczestników rynku pochodnych kredytowych - zaburzenie pierwotnych celów wykorzystania pochodnych kredytowych w okresie poprzedzającym początek kryzysu finansowego
 • Rola agencji ratingowych w kreacji pochodnych kredytowych - problemy w prawidłowej wycenie skali ryzyka kredytowego
 • Wpływ rozwoju rynku pochodnych kredytowych na sytuację kredytobiorców - osłabienie pozycji negocjacyjnej kredytodawców i ryzyko hazardu moralnego
dr Jacek Tomaszewski
(SGH Katedra Rynków Kapitałowych)
15:00 Wykład: Nowoczesne techniki zarządzania ryzykiem portfelowym
 • Wybór miary ryzyka: Credit VaR czy Expected Shortfall
 • Modele portfelowego ryzyka kredytowego
 • Metody aktywnego zarządzania portfelem kredytowym
 • Modele portfelowe a pomiar ryzyka w pojedynczej transakcji
 • Testowanie warunków skrajnych i analizy scenariuszy
Bartłomiej Śliwa
(Dyrektor Zarządzający Zeb/Rolfes Schierenbeck Associates Polska)
16:30 Zakończenie programu

Firmy zainteresowane udziałem w programie forum - proszę o kontakt - Iwona Brokowska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78