centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 25.11.2009 Koordynator: Iwona Nowosielska

Sprawozdanie

Firma Centrum Promocji Informatyki zorganizowała 25 listopada w Warszawie już VIII ogólnopolską edycję konferencji z cyklu TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W MEDYCYNIE .Tym razem szczególną uwagę zwrócono na aspekty teleinformatyczne zaopatrzenia szpitali w produkty lecznicze i wyroby medyczne. Ogólnopolskie spotkanie zgromadziło grono kierowników aptek szpitalnych i zakładowych. Obrady poprowadziła Pani Magdalena Wojciechowicz. Dyrektor Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego przypomniała zgromadzonym obowiązujące uregulowania prawne dotyczące funkcjonowania aptek szpitalnych i zakładowych.

Celem prezentacji prof. Jarosława J.Fedorowskiego było przedstawienie zasad funkcjonowania, finansów i zatrudnienia aptek szpitalnych w średniej wielkości szpitalach w USA, Polsce i Wielkiej Brytanii. Omówiona została polityka lekowa w szpitalu jak również zautomatyzowany informatyczny system dystrybucji leków. Zgromadzeni mogli zobaczyć dokonania poszczególnych placówek w zakresie informatyzacji pracy aptek szpitalnych oraz zalety takich rozwiązań w dłuższej perspektywie.

Janina Pawłowska, koordynator Departamentu Farmacji Szpitalnej Naczelnej Rady Aptekarskiej poruszyła palący problem funkcjonowania apteki szpitalnej w realiach niepublicznego ZOZ i szpitala prywatnego. Dużo miejsca poświecono omówieniu zintegrowanego systemu informatycznego działającego w Aptece Szpitalnej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego. Pokazano że, nawet w niedofinansowanej służbie zdrowia dzięki otwartości na argumenty i chęci do wprowadzania zmian można osiągnąć sukces.

Firma KAMSOFT, partner imprezy przedstawił aptekę szpitalną w strukturze szpitala oraz na rynku usług zdrowotnych. Pokazano aspekty komunikacji i wymiany informacji w rozwiązaniach Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia.

Anna Gawrońska-Błaszczyk z Instytutu Logistyki i Magazynowania omówiła standardy identyfikacyjne i komunikacyjne w procesie zaopatrzenia szpitali w leki i materiały medyczne.

Zagadnienie leków i wyrobów medycznych, jako przedmiotu zamówienia publicznego poruszyła Agnieszka Leszczyńska z Kancelarii Prawnej Traple. W trakcie referatu naświetlono problematykę opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy leków i wyrobów medycznych z uwzględnieniem orzecznictwa KIO i sądów powszechnych.

Natomiast przedstawiciel Instytutu Nauk Prawnych PAN, dr Grzegorz Sibiga przybliżył zgromadzonym prawne obowiązki ochrony medycznych danych osobowych w jednostkach służby zdrowia.

Uwieńczeniem spotkania było wręczenie zgromadzonym uczestnikom certyfikatów.

Dziękujemy wszystkim naszym gościom, prelegentom oraz partnerom za miłą współpracę.

Spotkanie zrealizowane zostało przy współpracy z Centrum Edukacji i Biznesu - Logistycznego Partnera wydarzenia.

Konferencję uważamy za niezwykle udaną i już teraz zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach z nami. Kalendarz wszystkich naszych wydarzeń dostępny jest na www.cpi.com.pl. Serdecznie zapraszamy.

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78