centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
CONTROLLING FINANSOWY, OPERACYJNY CZY STRATEGICZNY
Warszawa, 7.06.2018 r. Koordynator: Iwona Brokowska

Cele szkolenia:

 • Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:
  • Roli controllingu finansowego w firmie
  • Zmiennej wartości pieniądza w czasie
  • Analizy sprawozdań oraz interpretacji wskaźników finansowych
  • analizy rachunku i kosztów
 • Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:
  • Kalkulacji finansowych
  • Wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych decyzyjnie
  • Budżetowania kapitałów
  • Analizy rachunku opłacalności rozwojowych przedsięwzięć inwestycyjnych

Szkolenie kierowane jest do kadry menedżerskiej każdego szczebla zarządzania, specjalistów i inżynierów zajmujących się finansami, controllingiem finansowym, zarządzaniem płynnością finansową, rynkiem pieniężnym i kapitałowym, współpracą z instytucjami finansowymi, w tym m. in. opracowywaniem analiz finansowych, minimalizacją ryzyka, oceną efektywności inwestycji kapitałowych i projektów inwestycyjnych, budżetowaniem kapitałów z wykorzystaniem zmiennej wartości pieniądza w czasie. Powinny w nim wziąć udział osoby z działów: rachunkowości, finansów, podatkowych, organizacji i zarządzania, a nawet marketingu i innych. Mogą także uczestniczyć w takim szkoleniu wszystkie te osoby, których zainteresowania są bliskie dziedzinie finansów, jak i te, które zamierzają się przekwalifikować w tym kierunku.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • rozwój umiejętności samodzielnego poruszania się po typowych zagadnieniach z dziedziny controllingu finansowego
 • rozwój umiejętności analityczno-strategicznych
 • rozwój umiejętności oceny projektów inwestycyjnych
 • wzrost umiejętności menedżerskich w obszarze kontroli i zmniejszania ryzyka firmy, jak również optymalizowania kapitałów

Opis metod szkoleniowych:
Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie przy zastosowaniu różnych metod szkoleniowych:

 • wykładów – prezentacji multimedialnej
 • dyskusji grupy
 • case study - analizy przypadków
 • ćwiczeń – warsztatów w podgrupach.
Słuchacze szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych w trakcie, których zostaną rozwiązane przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających. Łącznie czas przeznaczony na przykłady oraz analizy obejmuje około 50% planowanego czasu szkolenia. Każdy dzień szkolenia będzie na bieżąco podsumowany. Uczestnicy otrzymają podczas szkolenia materiały teoretyczne oraz zestaw ćwiczeń warsztatowo- praktycznych wspomagających efektywność i skuteczność szkolenia.

Szkolenie prowadzi: Benedykt Bryłka, trener posiadający doświadczenie i międzynarodowy dyplom menedżera finansowca (ACCA), certyfikat trenera biznesu oraz inne certyfikaty i referencje.

Czas trwania szkolenia: od godz. 10.00 do 16.00

program:

 1. Moduł I. Controlling finansowy w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • Strategiczny finansowy cel zarządzania firmą
   • Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
   • Maksymalizacja bogactwa właścicieli
  • Podstawy controllingu finansowego
  • Zmienna wartość pieniądza w czasie
 2. Moduł II. Analiza finansowa i ocena działalności finansowej w firmie
  • Podmioty gospodarcze – przedsiębiorstwa i spółki kapitałowe
  • Analiza sprawozdań finansowych i ich interpretacja
   • Analiza bilansu
   • Analiza rachunku wyników (zysków i strat)
  • Analiza wskaźników finansowych
  • Analiza kosztów przedsiębiorstwa
   • Rachunek i kalkulacja kosztów
   • Zarządzanie kosztami
   • Budżetowanie
 3. Moduł III. Budżetowanie kapitałowe – efektywność projektów inwestycyjnych
  • Analiza statyczna rozwojowych projektów inwestycyjnych
  • Analiza dynamiczna strategicznych przedsięwzięć
  • Opcje realne w projektach inwestycyjnych
 4. Podsumowanie szkolenia

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78