centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
RODO A OCHRONA DANYCH PRACOWNICZYCH
w cyklu
ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R.
Warszawa, 12.04.2018 r. Koordynator: Iwona Brokowska

Partner szkolenia:

Cykl szkoleń Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) - rewolucja od 25 maja 2018 r., to seria unikatowych, branżowych szkoleń poświęconych nowemu europejskiemu prawu ochrony danych osobowych. Szkolenia prowadzone są przez najwybitniejszych specjalistów zajmujących się prawem ochrony danych osobowych, w formule: jeden dzień – jedna branża. Taka formuła pozwoli przekazać unikatową wiedzę i doświadczenie związane z wdrażaniem RODO w konkretnych sektorach gospodarki, łącząc wiedzę o nowych przepisach prawnych ze specyfiką funkcjonowania poszczególnych sektorów biznesu.

RODO a ochrona danych pracowniczych
Wraz z dniem 25 maja 2018r. w polskim porządku prawnym zacznie być stosowane RODO. Specyfika przetwarzania danych osobowych w stosunkach zatrudnienia została dostrzeżona przez prawodawcę wspólnotowego poprzez dopuszczenie możliwości wprowadzenia w przepisach krajowych bardziej szczegółowych przepisów mających zapewnić ochronę praw i wolności w przypadku przetwarzania danych osobowych pracowników w związku z zatrudnieniem. Polski ustawodawca zamierza skorzystać z tej możliwości, na co wskazują przewidywane zmiany do kodeksu pracy.

Niniejsze szkolenie stanowi praktyczne kompendium wiedzy na tematy związane z przetwarzaniem danych osobowych pracowników w świetle zmian w systemie ochrony danych osobowych wprowadzanych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Począwszy od udzielenia odpowiedzi na fundamentalne pytanie – kto jest kim w procesie przetwarzania danych osobowych pracowników w związku z zatrudnieniem omówione zostaną tak istotne praktyki zagadnienia jaki zasady przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji (zakres danych, obowiązki informacyjne, zgoda kandydata), przetwarzanie danych osobowych w dokumentacji pracowniczej, monitoring.

Celem szkolenia jest jest omówienie wpływu na praktykę stosunków pracy przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) a w szczególności jakie będą prawa i obowiązki podmiotów zatrudniających, jaki będzie zakres dopuszczalności przetwarzania danych osobowych w kontekście zatrudnienia, przepisów RODO

Szkolenie prowadzi dr Dominika Dörre-Kolasa, Kancelaria Raczkowski Paruch

PROGRAM

12 kwietnia 2018 r.
10:00 Administrator danych osobowych, współadministratorzy, podmiot przetwarzający czyli kto jest kim w procesie przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu
 • Podmioty uczestniczące w procesie rekrutacji czyli czyje są dane osobowe kandydatów
 • Przetwarzanie danych osobowych w grupie podmiotów, w skład której wchodzi pracodawca
 • Zewnętrzna obsługa kadrowo- płacowa
 • Exit interview
11:45 Zgoda kandydata /pracownika jako przesłanka zgodności przetwarzania z prawem
 • podstawy przetwarzania, czyli kiedy zgoda jest potrzebna?
 • Wyłączenia ustawowe – czyli na co podmiot danych zgodzić się nie może
 • Jakie informacje zgoda powinna zawierać aby była skuteczna
 • prawo do bycia zapomnianym w relacji pracownik – pracodawca
13:30 Nowoczesne technologie a ochrona praw i wolności pracowników:
 • przetwarzanie danych biometrycznych
 • geolokalizacja
 • monitoring
14:45 Case study
16:00 Zakończenie szkolenia
Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78