centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Szkolenie
DOZWOLONY UŻYTEK BIBLIOTEK I INSTYTUCJI NAUKOWYCH
RAMY PRAWNE, WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNE
Warszawa, 17.04.2018 r. Koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie skierowane jest do pracowników różnych typów bibliotek. Jego celem jest przybliżenie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności dozwolonego użytku, w tym dozwolonego użytku bibliotek i instytucji naukowych. Podczas szkolenia zostaną wskazane najczęstsze problemy interpretacyjne związane ze stosowaniem prawa autorskiego w działalności bibliotecznej oraz przykłady dobrych praktyk.

Warsztaty poprowadzi

Zakres szkolenia obejmuje:

Wprowadzenie do prawa autorskiego.

 1. podstawowe terminy,
 2. podmioty praw,
 3. prawa osobiste i majątkowe,
 4. umowy i licencje.

Nowelizacja z 2015 r. - zmiana zakresu dozwolonego użytku i nowe postacie dozwolonego użytku:

 1. wynagrodzenia za wypożyczenia (PLR),
 2. zachowanie i ochrona,
 3. digitalizacja,
 4. dzieła osierocone i niedostępne w handlu.

Użyczanie materiałów bibliotecznych:

 1. ebooki i pliki cyfrowe,
 2. programy komputerowe,
 3. rękopisy
 4. filmy

Działalność edukacyjna bibliotek publicznych a dozwolony użytek – zakresy i granice.

Wykorzystanie utworów na stornach internetowych, blogach, profilach społecznościach- zasady i dobre praktyki.

Odpowiedzialność cywilna i karna z tytułu naruszenia praw autorskich - pozwy przeciwko bibliotekom.


Szkolenie trwa 5 godzin, w ramach szkolenia zaplanowano sesję pytań.

RAMOWY HARMONOGRAM:
09:00 – kawa/herbata na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:00 – przerwa na lunch
12:30 – kontynuacja zajęć
14:40 – przerwa na kawę
15:00 – sesja pytań
16:00 – zakończenie szkolenia
Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78